Szkolenia e-learningowe:

 

E-kurs: Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą

Przedsiębiorcy coraz częściej wchodzą z sukcesem na rynki zagraniczne. Chodzi nie tylko o prostą sprzedaż towarów i usług, ale również o zakładanie oddziałów, przedstawicielstw czy firm. Wielu z nich szuka pomocy u doradców, część próbuje zdobyć wiedzę niezbędną do międzynarodowej aktywności gospodarczej samodzielnie. Przedstawiamy znakomity e-kurs dotyczący prowadzenia działalności za granicą, który kierujemy do przedsiębiorców i kadry zarządzającej, doradców prawnych, finansowych i biznesowych oraz doradców podatkowych i specjalistów z biur rachunkowych.

Materiały szkoleniowe, ilustrowane wieloma przykładami, będą przesyłane co tydzień w formie e-booka na Twój adres e-mail. Materiały pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny - prowadząc od zagadnień stosunkowo prostych do bardziej skomplikowanych.

Do każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu osobistym.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi materiałami.

Autor szkolenia:

Mariusz Makowski - doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki,  ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy". Jest autorem książki "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Unilever, Deloitte, Polimex - Mostostal i in. Dla portalu podatki.biz realizuje szkolenia z tematyki opodatkowania dochodów zagranicznych (m.in. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych zagranicą, Delegowanie pracowników za granicę, Zatrudnianie pracowników z zagranicy, Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą). Prowadzi własną kancelarię podatkową (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:

  • 390 zł netto (479,70 zł brutto)

E-karnet szkoleniowy:

Możesz wziąć udział w tym szkoleniu oszczędzając do 60% jego wartości. Wystarczy, że zakupisz E-karnet szkoleniowy uprawniający do udziału w trzech dowolnych e-kursach. Dowiedz się więcej na temat e-karnetu szkoleniowego.

Cena obejmuje:

  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • dostęp do testów on-line,
  • płytę CD z materiałami do kursu - po jego ukończeniu,
  • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Program:

Lekcja 1
Świadczenie usług za granicą
świadczenie usług w ramach "polskiej działalności", swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej, zakładanie firmy w wybranym kraju

Lekcja 2
Podmioty powiązane - obowiązek współpracy na zasadach rynkowych
regulacje krajowe i międzynarodowe, metody szacowania cen transferowych, dokumentacja cen transferowych

Lekcja 3
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, rezydencja podatkowa
Siedziba lub miejsce zamieszkania osoby prowadzącej działalność gospodarczą, pojęcie "miejsca faktycznego zarządu"

Lekcja 4
Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw - zagraniczny zakład
zasady opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, definicja zakładu, zasady ustalania dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem zakładu

Lekcja 5
Zagraniczny zakład
wybrane formy zakładu: biuro, budowa, zależny przedstawiciel, handel elektroniczny

Lekcja 6
Opodatkowanie innych dochodów związanych z działalnością gospodarczą
żegluga morska, transport międzynarodowy, korygowanie zysków przedsiębiorstw powiązanych, dywidendy, odsetki, należności licencyjne, podatek u źródła

Lekcja 7
Unikanie podwójnego opodatkowania
metody unikania podwójnego opodatkowania - metoda proporcjonalnego odliczenia, metoda wyłączenia z progresją, ulga abolicyjna

Lekcja 8
Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców
zasady koordynacji w Unii Europejskiej, przejściowe wykonywanie działalności w drugim państwie, jednoczesne świadczenie usług w kilku państwach, zbieg tytułów do ubezpieczeń

Lekcja 9
Raje podatkowe - czy rzeczywiście pozwalają na zmniejszenie podatków?
pojęcie rajów podatkowych, korzyści związane z wykorzystaniem rajów podatkowych, ograniczenia wynikające z polskich przepisów, przykłady rajów: Wyspy Bahama, Gibraltar, Kajmany

Lekcja 10
Kraje "przyjazne podatkowo", niebędące rajami podatkowymi
Cypr, Stan Delaware,

Lekcja 11
Prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech
formy działalności, obowiązki rejestracyjne, agencje pracy tymczasowej, działalność budowlana, podatki, polsko - niemiecka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Lekcja 12
Prowadzenie działalności gospodarczej w Irlandii
formy działalności, obowiązki rejestracyjne, system podatkowy, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Lekcja 13
Prowadzenie działalności  gospodarczej w Belgii
formy działalności, obowiązki rejestracyjne, system podatkowy, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Lekcja 14
Prowadzenie działalności gospodarczej w Czechach
formy działalności, obowiązki rejestracyjne, system podatkowy, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Termin i miejsce: