Szkolenia e-learningowe:

 

E-kurs: Zarządzanie czasem - teoria i praktyka

Bez sprawnej organizacji działania trudno efektywnie realizować zaplanowane cele. Bez planowania celów trudno efektywnie wykorzystywać czas. Wszyscy mamy tyle samo czasu. To, jak z niego korzystamy, w dużej mierze zależy od nas. Straconych dni nie odzyskamy, ale przyszłość możemy zorganizować efektywnie i bezstresowo. Jak to zrobić?

Przedstawiamy Ci rewolucyjny e-kurs, który w krótkim czasie pozwoli na poprawę Twojego zarządzania czasem. Poznasz skuteczne sposoby efektywnego działania zarówno w krótko-, jak i długofalowej perspektywie. Nauczysz się identyfikować złodziei czasu, dowiesz się, jak z nimi walczyć.

Pokażemy Ci jak ustalać priorytety, delegować zadania i skutecznie prowadzić firmowe narady, planować dzień, tydzień, miesiąc, rok w swojej firmie lub zespole.

Czasu nie zatrzymamy i nie przyspieszymy. Ale ten e-kurs pozwoli Ci na zwiększenie Twojej efektywności i skuteczności  bez dodatkowego stresu i konieczności wydłużania dnia pracy.  Zorganizowanie siebie pozwoli na uzyskanie większych efektów przy mniejszym wysiłku. 

Materiały szkoleniowe, ilustrowane wieloma przykładami, będą przesyłane co tydzień w formie e-booka na Twój adres e-mail. Materiały pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny przez ekspertów działu szkoleń podatki.biz - ich zadaniem jest stopniowe wprowadzenie Uczestników kursu w tematykę efektywności i zarządzania sobą.

Do każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu osobistym.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi materiałami.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników i kadry kierowniczej firm, pracowników administracji państwowej i samorządowej, właścicieli małych firm i pozostałych osób, które pragną poprawić swoją efektywność zawodową.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:

  • 290 zł netto (356,70 zł brutto)

E-karnet szkoleniowy:

Możesz wziąć udział w tym szkoleniu oszczędzając do 60% jego wartości. Wystarczy, że zakupisz E-karnet szkoleniowy uprawniający do udziału w trzech dowolnych e-kursach. Dowiedz się więcej na temat e-karnetu szkoleniowego.

Cena obejmuje:

  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • dostęp do testów on-line,
  • płytę CD z materiałami do kursu - po jego ukończeniu,
  • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Program:

Lekcja I
Porządkowanie pojęć: czas, zarządzanie, cel, gradacja, wybór, priorytet, nawyki.
Postawa proaktywna a reaktywna. Jak motywować siebie samego czyli Słoń i Jeździec.
Efektywna komunikacja jako źródło "oszczędności czasu".
Analiza dotychczasowego stylu pracy: złodzieje czasu , odwlekacze czasu.
Analiza efektywności, krzywa wydolności organizmu , podzielność uwagi fakty i mity.

Lekcja II
Zarządzanie sobą w czasie:

Budowa celów długo i krótkoterminowych
Określenie celów na najbliższą przyszłość
Zasady planowania czasu zespołu
Ustalanie priorytetów i podejmowanie decyzji

Lekcja III
Narzędzia zarządzania czasem: zasada Pareto, Macierz Eisenhowera, SMART, ABC, Alpen.

Lekcja IV
Jak delegować uprawnienia? Korzyści z delegowania, poziomy delegowania, przyczyny niedelegowania.
Problemy z delegowaniem.
Efektywne prowadzenie spotkań zawodowych.

Lekcja V
Kontrola realizacji celów, szacowanie ryzyka i reagowanie w sytuacji kryzysowej jako element efektywnego zarządzania sobą i zespołem.

Lekcja VI
Zarządzanie czasem jako sposób radzenia sobie ze stresem wg Dawida Allena - ja w różnych rolach życiowych.
Strategie odkładania spraw na później - zasada dwóch minut.
Stres a organizacja pracy.

Termin i miejsce: