Szkolenia e-learningowe:

 

Pracownicy za granicą - podatki, formalności, ubezpieczenia

Tytuł e-kursu mówi prawie wszystko - prawie, ponieważ w jego trakcie omówimy również formalności i zagadnienia podatkowe związane z pobytami za granicą innych niż pracownicy osób - członków zarządów, przedsiębiorców, przedstawicieli wolnych zawodów itp. Ale koncentrujemy się na pracownikach. Coraz więcej pracowników zostaje oddelegowanych do pracy  za granicą, spędzając tam wiele tygodni i miesięcy - niezbędna staje się znajomość przepisów i wymogów, jakie w takich przypadkach stawiają nam państwa unijne  i jakie obowiązują w Polsce. Sankcje i straty mogą być bowiem dotkliwe.

Uczestnicząc w e-kursie poznasz:

  • obowiązki i sposoby ich wypełnienia przez pracodawców, którzy delegują lub oddelegowują pracowników za granicę - podatkowe, ubezpieczeniowe i wynikające z prawa unijnego;
  • sposoby unikania podwójnego opodatkowania,
  • formalności, które pojawią się podczas zatrudniania pracowników za granicą;
  • informacje dla zarządów, przedsiębiorców., wolnych zawodów itp.

Zobacz koniecznie szczegółowy program.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie kierujemy do pracowników służb kadrowo-płacowych, księgowych i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, doradców biznesowych i prawnych oraz przedsiębiorców i członków zarządów firm.

Jak przebiega e-kurs?

Bardzo ważne! W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Materiały szkoleniowe, ilustrowane wieloma przykładami, będą przesyłane co tydzień w formie e-booka na Twój adres e-mail. Materiały pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny przez ekspertów podatki.biz - ich zadaniem jest stopniowe wprowadzenie Uczestników kursu w tematykę kursu, od zagadnień stosunkowo prostych aż do tych, które budzą największe wątpliwości.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu - udostępnimy go następnego dnia. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Test będzie nieustannie  dostępny w Twoim panelu osobistym.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi materiałami.

I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz - cena. Wynosi ona tylko 290 zł netto. W jej ramach otrzymasz 12 lekcji w formie e-booka, dostęp do testów oraz certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:

  • 290 zł netto (356,70 zł brutto)

E-karnet szkoleniowy:

Możesz wziąć udział w tym szkoleniu oszczędzając do 60% jego wartości. Wystarczy, że zakupisz E-karnet szkoleniowy uprawniający do udziału w trzech dowolnych e-kursach. Dowiedz się więcej na temat e-karnetu szkoleniowego.

Cena obejmuje:

  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • dostęp do testów on-line,
  • płytę CD z materiałami do kursu - po jego ukończeniu,
  • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Program:

Lekcja 1
Delegowania czy oddelegowanie?

Formy wykonywania pracy za granicą, różnice i podobieństwa między podróżą służbową a oddelegowaniem niebędącym podróżą, delegowanie pracowników do krajów Unii Europejskiej, Dyrektywa 96/71

Lekcja 2
Świadczenia otrzymywane przez pracownika przebywającego za granicą

Diety i świadczenia związane z podróżą służbową, zakwaterowanie, opieka medyczna, dodatek za rozłąkę, zwrot kosztów przeniesienia służbowego, używanie prywatnego samochodu

Lekcja 3
Rezydencja podatkowa pracownika

Miejsce zamieszkania na gruncie polskich przepisów i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, rozstrzyganie konfliktu rezydencji, obowiązki płatnika w zakresie ustalenia rezydencji

Lekcja 4
Opodatkowanie dochodów pracowników najemnych

Ustalenie właściwego ustawodawstwa w zakresie opodatkowania dochodów z pracy najemnej, kiedy dochody z pracy za granicą będą podlegały opodatkowaniu w Polsce, jak ustalać okres 183 dni, pojęcie pracodawcy, ponoszenie ciężaru wynagrodzeń przez zagraniczny zakład pracodawcy, obowiązki płatnika.

Lekcja 5
Wykonywanie pracy za granicą przez inne osoby niż pracownicy

Opodatkowanie dochodów z wolnego zawodu, dochodów marynarzy, członków zarządu, pracowników państwowych, stypendia i wynagrodzenia pracowników naukowych, opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej

Lekcja 6
Unikanie podwójnego opodatkowania

Metody unikania podwójnego opodatkowania: metoda wyłączenia z progresją i metoda proporcjonalnego odliczenia, ulga abolicyjna, przeliczanie walut na złote, koszty uzyskania przychodu, odliczenie 30% diet

Lekcja 7
Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących za granicą

Ogólne zasady koordynacji ubezpieczeń wewnątrz Unii Europejskiej, porozumienia zawarte przez Polskę z innymi krajami

Lekcja 8
Ustalenie właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń w przypadku delegowania pracowników do krajów UE

Zaświadczenie A1 - warunki dotyczące jego otrzymania, praktyka organów ZUS, zawieranie porozumień wyjątkowych, pracownicy transportu międzynarodowego i marynarze, obowiązki płatnika, umowa o przejęcie obowiązków płatnika

Lekcja 9
Ustalenie właściwego ustawodawstwa ubezpieczeniowego w stosunku do pracowników wykonujących pracę jednocześnie na terenie kilku państw

Kiedy pracownik wykonuje pracę jednocześnie na terenie kilku państw? Pojęcie znacznej części pracy oraz pracy marginalnej, obowiązki płatników

Lekcja 10
Ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą

"Samodelegowanie" przedsiębiorcy, jednoczesne prowadzenie działalności na terenie kilku państw, zbieg tytułów do ubezpieczeń

Lekcja 11
Obowiązki pracodawców delegujących pracowników za granicą

Ustalenie podstawy do składek ubezpieczeniowych, kiedy można zaniechać odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy?, sporządzenie informacji PIT-11,

Lekcja 12
Delegowanie pracowników do wybranych państw Unii Europejskiej

Warunki wykonywania pracy, obowiązki pracodawców i pracowników delegowanych do Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Belgii

Termin i miejsce: