Szkolenia e-learningowe:

 

E-kurs: Samochód w firmie - kompletna instrukcja dla księgowych i przedsiębiorców

Trudno dziś znaleźć firmę, w której nie byłyby użytkowane samochody: osobowe, dostawcze czy ciężarowe. Ich nabycie, a następnie eksploatacja wiążą się z wieloma obowiązkami dokumentacyjnymi i rachunkowymi. Użytkowanie samochodów, szczególnie osobowych, rodzi również komplikacje podatkowe i parapodatkowe, a różnice definicyjne, trudności w określeniu statusu podatkowego niektórych pojazdów, konieczność prowadzenia specjalnych ewidencji, trudności związane z odliczaniem VAT i obowiązki wynikające z przepisów o ochronie środowiska nie ułatwiają zadania księgowym i przedsiębiorcom.

Dlatego opracowaliśmy dla Was nowatorski e-kurs: Samochód w firmie - kompletna instrukcja dla księgowych i przedsiębiorców - połączenie kompletnej instrukcji dotyczącej szczegółowych zasad postępowania w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń gospodarczych z omówieniem podstawy prawnej i skutków podatkowych. Po zakończeniu e-kursu będziesz w posiadaniu aktualnej i zgodnej z obowiązującym stanem prawnym instrukcji, wyposażonej w indeks rzeczowy, umożliwiający szybkie odszukanie operacji, budzącej wątpliwości, wzbogaconej o osobno indeksowaną część teoretyczną.

Uzupełnieniem jest część rachunkowa - instrukcja dotycząca księgowania poszczególnych operacji w Księgach Handlowych i PKPiR.

Raz w tygodniu otrzymasz kolejną lekcję, zawierającą instrukcję dotyczącą procedur oraz wzory dokumentów, formularzy i deklaracji, jeżeli ich stosowanie jest niezbędne.

Ważne! W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Materiały szkoleniowe pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny przez ekspertów podatki.biz - ich zadaniem jest opisanie poszczególnych procedur w wyczerpujący sposób, z podaniem podstawy prawnej, a w razie konieczności orzecznictwa i interpretacji ministerialnych.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu - udostępnimy go następnego dnia. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu osobistym.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi materiałami.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:

 • 290 zł netto (356,70 zł brutto)

E-karnet szkoleniowy:

Możesz wziąć udział w tym szkoleniu oszczędzając do 60% jego wartości. Wystarczy, że zakupisz E-karnet szkoleniowy uprawniający do udziału w trzech dowolnych e-kursach. Dowiedz się więcej na temat e-karnetu szkoleniowego.

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • dostęp do testów on-line,
 • płytę CD z materiałami do kursu - po jego ukończeniu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Program:

Lekcja 1

 • Definicje samochodu w ustawach podatkowych
 • Różnice podatkowe pomiędzy samochodami osobowymi a pozostałymi na gruncie ustawy o pdof i pdop oraz ustawy o VAT
 • Podatek od środków transportowych
 • Obowiązki wynikające z przepisów dotyczących ochrony środowiska

Lekcja 2

 • Koszty uzyskania przychodów w przypadku samochodów będących własnością przedsiębiorcy - zakup, eksploatacja, remonty, modernizacja, likwidacja, straty w środkach trwałych.

Lekcja 3

 • Użytkowanie samochodów na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu i umów o podobnym charakterze a koszty uzyskania przychodów
 • Użytkowanie samochodów nie będących własnością pracodawcy

Lekcja 4

 • Amortyzacja samochodów

Lekcja 5

 • Samochód firmowy i pracownicy - udostępnienie samochodu, pracownikowi, świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne, odpowiedzialność pracownika

Lekcja 6

 • Samochód a podatek VAT - odliczenia przy zakupie, odliczenia przy leasingu i innych umowach użytkowania, odliczenia przy naprawach i remontach, odliczenia od bieżących wydatków eksploatacyjnych, VAT przy zakupie samochodu za granica,  zmiana przeznaczenia, sprzedaż.

Lekcja 7

 • Ewidencjonowanie poszczególnych zdarzeń gospodarczych w PKPiR i Księgach Handlowych
Termin i miejsce: