Szkolenia e-learningowe:

 

E-kurs: Instrukcje VAT dla księgowych, doradców i przedsiębiorców

To całkowicie nowatorski e-kurs - połączenie szczegółowych zasad postępowania w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń gospodarczych z omówieniem podstawy prawnej i skutków podatkowych. Jego celem jest przekazanie informacji w takiej formie, aby stanowiły drogowskaz do rozpoznania danej sytuacji podatkowej i umożliwiły podjęcie odpowiednich kroków do optymalnego i zgodnego z prawem zastosowania przepisów VAT. Uzupełnieniem jest część rachunkowa - instrukcja księgowania poszczególnych operacji w księgach handlowych i PKPiR.

Raz w tygodniu otrzymasz kolejną lekcję (lekcji jest 30), zawierającą instrukcję dotyczącą kilkunastu procedur oraz wzory dokumentów, formularzy i deklaracji, jeżeli ich stosowanie jest niezbędne.

Ważne! W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz. Materiały szkoleniowe pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny przez ekspertów podatki.biz - ich zadaniem jest opisanie poszczególnych procedur w wyczerpujący sposób, z podaniem podstawy prawnej, a w razie konieczności orzecznictwa i interpretacji ministerialnych.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu - udostępnimy go następnego dnia. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu osobistym.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi materiałami.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:

  • 390 zł netto (479,70 zł brutto)

E-karnet szkoleniowy:

Możesz wziąć udział w tym szkoleniu oszczędzając do 60% jego wartości. Wystarczy, że zakupisz E-karnet szkoleniowy uprawniający do udziału w trzech dowolnych e-kursach. Dowiedz się więcej na temat e-karnetu szkoleniowego.

Cena obejmuje:

  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • dostęp do testów on-line,
  • płytę CD z materiałami do kursu - po jego ukończeniu,
  • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Program:

Lekcja 1
Czynności nieobjęte ustawą o VAT, podatnicy VAT, zwolnienia podmiotowe, rejestracja, rezygnacja ze zwolnienia, powrót do zwolnienia

Lekcja 2
Zwolnienia przedmiotowe - warunki i zasady stosowania

Lekcja 3
Ustalenie stawki VAT na towar lub usługę, zasady stosowania obniżonych stawek VAT w obrocie krajowym

Lekcja 4
Stosowanie stawki 0% w obrocie krajowym

Lekcja 5
VAT marża dla poszczególnych grup podatników

Lekcja 6
Ustalanie momentu powstania obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych

Lekcja 7
Działania marketingowe, sponsoring, premie, bony rabatowe, bony towarowe, nieodpłatne wydanie towaru na cele promocyjne, działania integracyjne

Lekcja 8
Świadczenia odpłatne, częściowo odpłatne i nieodpłatne dla pracowników, świadczenia z ZFŚS

Lekcja 9
Fakturowanie, dokumentowanie obrotu w obrocie krajowym

Lekcja 10
Zmiana przeznaczenia, zbycie, korekty podatku VAT

Lekcja 11
Odszkodowania, rekompensaty, kary umowne, powstrzymanie się od czynności

Lekcja 12
Nieruchomości - zbycie, nabycie całości lub części, zbycie i nabycie udziału, budownictwo mieszkaniowe, grunty, przekształcenie prawa do nieruchomości, zamiana

Lekcja 13
Środki transportu

Lekcja 14
Środki trwałe niebędące środkami transportu

Lekcja 15
Zawieszenie działalności, likwidacja działalności, przekształcenie przedsiębiorstwa, sprzedaż przedsiębiorstwa, likwidacja przedsiębiorstwa zmarłego.

Lekcja 16
Odliczanie podatku, brak prawa do odliczenia, ograniczenia i wyłączenia, zwrot podatku

Lekcja 17
Kasy rejestrujące

Lekcja 18
Wynajem, dzierżawa, leasing, użyczenie

Lekcja 19
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Lekcja 20
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Lekcja 21
Import i eksport, dokumentowanie, stawki podatku

Lekcja 22
Sprzedaż wysyłkowa

Lekcja 23
Fakturowanie, dokumentowanie obrotu w obrocie z zagranicą

Lekcja 24
Wierzytelności - nabycie, zbycie, wierzytelności przeterminowane, usługi na rynku wierzytelności, faktoring, inne usługi finansowe

Lekcja 25
Aporty rzeczowe i nierzeczowe

Lekcja 26
Procedury szczególne - rolnictwo

Lekcja 27
Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, zakłady, oddziały, przedstawicielstwa

Lekcja 28
Zwrot VAT dla osób fizycznych z tytułu wydatków budowlanych

Lekcja 29
Sankcje w podatku VAT, metody obrony, postępowanie podatkowe i kontrolne w zakresie podatku VAT

Lekcja 30
Pozostałe procedury, odpowiedzi na pytania Uczestników

 

Termin i miejsce: