Szkolenia e-learningowe:

 

Sukcesja finansowa, planowanie spadkowe, zabezpieczenie kapitału

Coraz więcej czasu poświęcamy pracy i aktywności gospodarczej. Wszystko po to, aby zapewnić swoim bliskim w przyszłości bezpieczeństwo, wykształcenie i stabilność finansową. Działające firmy rodzinne, aktywa w postaci nieruchomości, lokat i inwestycji kapitałowych, prawa autorskie, udziały w firmach - to tylko niektóre składniki majątku, które chcemy zabezpieczyć przed różnymi niebezpieczeństwami i możliwym uszczupleniem w przyszłości. Brak planowania, odkładanie decyzji i niedostateczna wiedza prawna powodują jednak, że majątek ten często ulega rozproszeniu, podziałowi, a w najgorszym razie nawet przepadkowi. Liczba zagrożeń jest bardzo duża i wynika z istniejących i przyszłych zobowiązań właścicieli majątku. Te zagrożenia można wyeliminować, stosując ogólnodostępne, niedrogie i legalne instrumenty prawne. Każdy z Was może dowiedzieć się, jak to zrobić.

Dlatego opracowaliśmy e-kurs "Sukcesja finansowa, planowanie spadkowe, zabezpieczenie kapitału". Po jego ukończeniu z pewnością będziecie wiedzieli, jak należy postępować, aby uniknąć niebezpieczeństw.

Jak przebiega e-kurs

Udostępniamy na początku e-kursu wszystkie lekcje i testy, w proponowanej kolejności, zgodnej z programem e-kursu publikowanym na stronie. Lekcje to osobne e-booki w formacie pdf, a testy dostępne są on-line, w panelu Użytkownika.

Przebieg kursu zależny jest wyłącznie od Uczestnika. To on decyduje w jakim tempie i kolejności przyswaja prezentowany materiał. Zalecamy kolejność ustawioną przez administratorów w Panelu e-kursu, ale nie jest ona obligatoryjna. Cały materiał jest nieustannie dostępny, przez 24h. Wystarczy się zalogować, wybrać kurs i lekcję. 

Program:

Lekcja 1
Dziedziczenie w polskim prawie - omówienie stanu prawnego (1)

 • Dziedziczenie ustawowe
 • Pojęcie spadku. Aktywa i Pasywa - problemy spadkobierców;
 • Dziedziczenie testamentowe

Lekcja 2
Dziedziczenie w polskim prawie - omówienie stanu prawnego (2)

 • Zachowek, zapis windykacyjny - problemy spadkobierców
 • Stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku- procedury sądowe i notarialne

Lekcja 3
Sukcesja finansowa w Rodzinie - jak się do niej przygotować (1)

 • Rozwiązania dla przedsiębiorców - przekształcenia, przeniesienie własności, sukcesja w przedsiębiorstwie;

Lekcja 4
Sukcesja finansowa w Rodzinie - jak się do niej przygotować (2)

 • Rozwiązania dla właścicieli nieruchomości;
 • Rozwiązania dla właścicieli wkładów, lokat bankowych, funduszy inwestycyjnych i innych instrumentów finansowych;
 • Rozwiązania dla właścicieli praw autorskich i praw pokrewnych.

Lekcja 5
Spółki osobowe i kapitałowe

 • Konstrukcje, zabezpieczające dotychczasowych wspólników i rodziny zmarłych wspólników w spółkach osobowych;
 • Konstrukcje, zabezpieczające dotychczasowych wspólników i rodziny zmarłych wspólników w spółkach kapitałowych.

Lekcja 6
Sukcesja finansowa poza rodziną

 • Rozwiązania dla związków partnerskich;
 • Sytuacje szczególne i przykładowe rozwiązania.

Lekcja 7
Sukcesja, planowanie spadkowe i zabezpieczenie kapitału przed nadmiernym opodatkowaniem (1)

 • Rozwiązania podatkowe przy sukcesji przedsiębiorstw - podatek VAT, PIT, CIT, PCC;

Lekcja 8
Sukcesja, planowanie spadkowe i zabezpieczenie kapitału przed nadmiernym opodatkowaniem (2)

 • Sukcesja w przypadku nieruchomości

Lekcja 9
Sukcesja, planowanie spadkowe i zabezpieczenie kapitału przed nadmiernym opodatkowaniem (3)
Sukcesja praw majątkowych
. Prawa niemajątkowe

Lekcja 10
Sukcesja, planowanie spadkowe i zabezpieczenie kapitału przed nadmiernym opodatkowaniem (4)

 • Podatek od dochodów kapitałowych (podatek Belki)

Lekcja 11
Sukcesja, planowanie spadkowe i zabezpieczenie kapitału przed nadmiernym opodatkowaniem (5)

 • Sytuacja podatkowa w przypadku związków partnerskich

Lekcja 12
Koszty

 • Ustalenie przewidywanych kosztów sukcesji
 • Koszty sukcesji - ćwiczenia praktyczne

Lekcja 13
Finansowanie

 • Finansowanie sukcesji
 • Rozwiązania zabezpieczające - ćwiczenia praktyczne

Lekcja 14
Studium przypadku (1)

 • Omówienie na konkretnym przykładzie sposobów postępowania zabezpieczającego, kalkulacja kosztów, korzyści i zagrożenia.

Lekcja 15
Studium przypadku (2)

 • Omówienie na konkretnym przykładzie sposobów postępowania zabezpieczającego, kalkulacja kosztów, korzyści i zagrożenia.

Lekcja 16
Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:

 • 290 zł netto (356,70 zł brutto)

Cena obejmuje:

 • dostęp do platformy e-learningowej
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Termin i miejsce: