Szkolenia e-learningowe:

 

PKPiR dla zaawansowanych

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów często wydaje się czynnością nieskomplikowaną, ale takie wrażenie mogą mieć tylko osoby, które poruszają się wyłącznie w obszarze zagadnień podstawowych. PKPiR jako ewidencja rzeczywiście nie jest skomplikowana - to po prostu tabela. Jak zwykle jednak diabeł tkwi w szczegółach - prawidłowe i zgodne z prawem podatkowym wypełnianie tej tabeli to już zagadnienie dużo bardziej złożone.

Prezentujemy rewolucyjny e-kurs, który pozwoli Ci, po jego ukończeniu, poruszać się w zagadnieniach PKPiR na poziomie eksperta.

Jak przebiega e-kurs

Udostępniamy na początku e-kursu wszystkie lekcje i testy, w proponowanej kolejności, zgodnej z programem e-kursu publikowanym na stronie. Lekcje to osobne e-booki w formacie pdf, a testy dostępne są on-line, w panelu Użytkownika.

Przebieg kursu zależny jest wyłącznie od Uczestnika. To on decyduje w jakim tempie i kolejności przyswaja prezentowany materiał. Zalecamy kolejność ustawioną przez administratorów w Panelu e-kursu, ale nie jest ona obligatoryjna. Cały materiał jest nieustannie dostępny, przez 24h. Wystarczy się zalogować, wybrać kurs i lekcję. 

Program:

Lekcja 1
Świadczenia nieodpłatne - dokumentowanie, ewidencja, problemy podatkowe

Lekcja 2
Świadczenia częściowo odpłatne - dokumentowanie, ewidencja, problemy podatkowe

Lekcja 3
Wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne właścicieli i wspólników - dokumentowanie i  ewidencjonowanie, kwalifikacja wydatków jako kosztów uzyskania

Lekcja 4
Rozliczanie i dokumentowanie kosztów poniesionych w walutach obcych, transakcje z podmiotami z krajów UE i spoza UE

Lekcja 5
Premie, rabaty, bonusy, reklama, reprezentacja, sponsoring - problemy podatkowe, dokumentowanie i ewidencjonowanie

Lekcja 6
Wynagrodzenie i pozapłacowe elementy wynagrodzeń, ustalanie wysokości obowiązkowych świadczeń pracowniczych będących KUP, wynagrodzenia wypłacane po terminie, składki właścicieli i wspólników

Lekcja 7
Dotacje, refundacje i wydatki sfinansowane nimi, ulgi, zwroty wydatków w PKPiR

Lekcja 8
Zawieszenie i likwidacja działalności - operacje wykonywane w trakcie zawieszenia i po likwidacji, obowiązki podatkowe podatników prowadzących PKPiR, zmiana przeznaczenia składników majątku w związku z zawieszeniem lub likwidacją

Lekcja 9
Faktury VAT i inne dokumenty uznawane za faktury 

Lekcja 10
Reklamacje, zwroty, korekty - ewidencjonowanie i dokumentowanie

Lekcja 11
Podatki w PKPiR - podatek VAT, PCC, podatki i opłaty lokalne, akcyza

Lekcja 12
Leasing operacyjny i finansowy, umowy najmu i dzierżawy, inne umowy o podobnym charakterze

Lekcja 13
Problemy szczególne - część I - pomyłki w PKPiR: okresy bieżące i zamknięte; rozliczanie "odnalezionych" faktur - podatki dochodowe, VAT; wprowadzenie składników majątku osobistego do działalności gospodarczej i wycofanie składników majątku z działalności gospodarczej do majątku osobistego; dokumentowanie zakupów od osób fizycznych; dokumentowanie transakcji gotówkowych; metoda memoriałowa i kasowa - rozliczenia na przełomie roku, rozliczenia wydatków za okres dłuższy niż rok

Lekcja 14
Problemy szczególne - część II -  przepisy szczególne przy nabyciu i amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych; korygowanie dokumentów księgowych; zmiana formy rachunkowości; zmiana przeznaczenia towarów handlowych; ustalenie dochodu z tytułu zbycia składników majątku; dokumenty przekazywane w formie elektronicznej - warunki, procedury, rozwiązania problemów praktycznych; remonty i działania modernizacyjne; szczególne momenty powstawania kosztów i przychodów.

Lekcja 15 - dodatek
Zanim się przedawni: Szczególne zasady postępowania w latach 2013-2015: korekta kosztów i przychodów w związku z fakturami zapłaconymi po terminie - ewidencjonowanie, dokumentowanie, aspekty podatkowe i rachunkowe 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:

  • 290 zł netto (356,70 zł brutto)

Cena obejmuje:

  • dostęp do platformy e-learningowej
  • certyfikat poświadczający ukończenie kursu

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Termin i miejsce: