Szkolenia otwarte:

 

Zmiany w podatkach dochodowych CIT i PIT od 2018 roku

Ustawodawca jak co roku zamierza wprowadzić w życie pakiet nowych przepisów podatkowych na Nowy Rok. W tym roku wyjątkowo dużo zmian przygotowano w ustawach o podatku dochodowym. Celem ustawodawcy jest uszczelnianie przepisów podatkowych i likwidacja luk pozwalających na optymalizację. Część zmian jest wspólna dla ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, a część dotyczyć tylko jednej z tych ustaw lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Szkolenie ma na celu zapoznanie Państwa ze zmianami, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2018 r. i zapoznanie Państwa z praktycznymi skutkami tych zmian.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie adresujemy do przedsiębiorców, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych i wszystkich osób zajmujących się na co dzień podatkami dochodowymi.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/


Szczegółowy program szkolenia
wydrukuj program szkolenia

1. Regulacje uszczelniające system podatków dochodowych

a) wyodrębnienie w ustawie CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika

b) modyfikacja przepisów ograniczających wysokość odliczanych odsetek (kosztów finansowania dłużnego)

c) zmiany przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej (Controlled Foreign Company - CFC)

d) nowe regulacje dotyczące funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych (PGK)

e) ograniczenie wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych,

f) minimalny podatek dochodowy dla podatników, posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości

g) zmiany w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w podatku dochodowym od osób fizycznych

h) regulacje przeciwdziałające schematom wykorzystującym nieodpłatny transferowym aktywów do podmiotów powiązanych

i) modyfikacja przepisów określających sposób ustalania przychodów i kosztów uzyskania przychodów przy podziale przez wydzielenie

j) roczny limit kwotowy warunkujący możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu

k) wyłączenia ze źródła "kapitały pieniężne" niektórych rodzajów przychodów

2. Przepisy ukierunkowane na ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej

a) podwyższenie z obecnych 3500 zł do 10 000 zł, limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów

b) zniesienie obowiązku zgłaszania prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

c) zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy nie przekracza ona 1000 zł

d) zmiany w przepisach o cenach transferowych dotyczące powiązań wynikających z udziałów Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego

e) zmiany zasad określania dochodu uzyskanego w wyniku realizacji programów motywacyjnych

3. Korzystne zmiany w ustawie o PIT

a) podwyższenie kwoty wolnej od podatku

b) podwyższenie limitu stosowania 50% kosztów dla autorów

c) podwyższenie kwot zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych

d) zmiany w zwolnieniach podatkowych (art. 21 ustawy o PIT)

i. wygrane w grach hazardowych

ii. ulga z tytułu świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

iii. zmiany zasad ustalania kwot darowizn z tytułu honorowego krwiodawstwa

iv. zmiany w uldze rehabilitacyjnej

4. Zmiany umożliwiające podatnikom PIT składanie za pomocą środków elektronicznych oświadczeń/zawiadomień z wykorzystaniem wzorów ogłoszonych w drodze rozporządzenia

5. Dostosowanie przepisów ustawy o PIT i ustawy o CIT do nowej Klasyfikacji Środków Trwałych 2016 (KŚT).

Osoba prowadząca:

Mariusz Makowski - doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy", współpracuje z wydawnictwami Beck, Infor. Jest m. in. autorem książek: "Zatrudnianie cudzoziemców - rewolucyjne zmiany, Poradnik Gazety Prawnej 9/17" (Infor 2017), "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla TaxNet (wydawcy serwisu podatki.biz), Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Unilever Polska, Deloitte, Telewizji Polskiej, Orlen, Amica i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową w Warszawie (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Niestawienie się na szkolenie lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: