Szkolenia e-learningowe:

 

Działalność gospodarcza dla początkujących

Samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej wymaga wielu umiejętności. Konieczna jest znajomość przepisów prawnych, wiedza, kiedy i jak zarejestrować działalność, jaką formę opodatkowania wybrać, kto musi rozliczać VAT, kiedy trzeba zgłosić się do ZUS, jakie procedury wiążą się z zatrudnieniem pracowników itd. Niezbędna może okazać się również wiedza dotycząca przekształcenia prowadzonej przez nas firmy w większy podmiot lub też zlikwidowania działalności. Warto wiedzieć, jak tego dokonać.

Poza twardą, merytoryczną wiedzą przedsiębiorca powinien posiadać również tzw. umiejętności miękkie, odnoszące się do komunikacji, negocjacji, planowania i zarządzania czasem, zarządzania zespołem, a także umiejętnego radzenia sobie ze stresem.

Prezentujemy rewolucyjny e-kurs, który pozwoli Ci, po jego ukończeniu, prowadzić działalność gospodarczą bez lęku i obaw popełnienia błędu. Co ważne, w kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas. Ukończysz go w terminie, który sam sobie wyznaczysz.

Materiały szkoleniowe, ilustrowane wieloma przykładami, będą przesyłane co tydzień w formie e-booka na Twój adres e-mail. Materiały pisane są w sposób zrozumiały i przyjazny przez ekspertów działu szkoleń podatki.biz - ich zadaniem będzie stopniowe wprowadzenie Uczestników kursu w tematykę prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Dla każdej lekcji kursu udostępniamy test on-line. Rozwiązując test, sprawdzasz swoją wiedzę i jednocześnie utrwalasz zdobyte wiadomości. Po rozwiązaniu testu otrzymasz informację o wyniku. Jeśli będzie niezadowalający, będziesz mógł rozwiązać kolejny test z tego zakresu. Historia testów, pytania i odpowiedzi z komentarzem, a także osiągnięte przez Ciebie wyniki będą widoczne w Twoim panelu osobistym. Jeżeli akurat jesteś na urlopie lub nie masz czasu, nic nie szkodzi. Do momentu rozwiązania testu będzie on dostępny w Twoim panelu osobistym.

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat poświadczający jego ukończenie i płytę CD ze wszystkimi materiałami.

I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz - cena. Wynosi ona tylko 290 zł netto. W jej ramach otrzymasz 15 lekcji w formie e-booka, dostęp do testów oraz certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:

  • 290 zł netto (356,70 zł brutto)

E-karnet szkoleniowy:

Możesz wziąć udział w tym szkoleniu oszczędzając do 60% jego wartości. Wystarczy, że zakupisz E-karnet szkoleniowy uprawniający do udziału w trzech dowolnych e-kursach. Dowiedz się więcej na temat e-karnetu szkoleniowego.

Cena obejmuje:

  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
  • dostęp do testów on-line,
  • płytę CD z materiałami do kursu - po jego ukończeniu,
  • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Program:

Lekcja 1
Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy

- pomysł na biznes, formy działalności, rejestracja działalności, czynności administracyjne

Lekcja 2
Wizerunek firmy i marketing

- jak nazwać firmę, wybór logotypu, domeny, w jaki sposób reklamować swoje usługi, jak skutecznie szukać klientów

Lekcja 3
Rozliczenia z urzędem skarbowym - część I

- wybór formy opodatkowania PIT, wady i zalety rozliczania według zasad ogólnych, możliwości skorzystania z opodatkowania zryczałtowanego

Lekcja 4
Rozliczenia z urzędem skarbowym - część II

- kto musi rozliczać VAT, na kim ciąży obowiązek stosowania kas fiskalnych

Lekcja 5
Kontakty z ZUS

- jak płacić składki do ZUS, kto może skorzystać z ulg

Lekcja 6
Podstawy komunikacji interpersonalnej w działalności gospodarczej

- bariery i błędy skutecznej komunikacji, zasady skutecznej komunikacji, asertywność a biznes, analiza transakcyjna, płeć a komunikacja, typy temperamentu a komunikacja, telefon, e-mail, zawartość komunikatu

Lekcja 7
Jak płacić niski PIT, czyli rozliczanie kosztów uzyskania przychodów
- co może być kosztem podatkowym w prowadzonej działalności, wydatki na cele firmy, amortyzacja, reklama, reprezentacja, rozliczanie prowadzenia firmy we własnym mieszkaniu

Lekcja 8
Elementy negocjacji w działalności gospodarczej
- przygotowanie negocjacji - klucz do sukcesu, style negocjacyjne, reguły wywierania wpływu, taktyki negocjacyjne, zasady negocjacji skierowanych na współpracę, rozwiązywanie sytuacji trudnych i konfliktowych, przebieg negocjacji

Lekcja 9
Obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników
- formalności związane z zatrudnianiem pracownika, jaką umowę wybrać, gdzie zgłosić pracownika, jak rozliczać podatki i składki ZUS od pracowników, formalności związane ze zwalnianiem pracowników

Lekcja 10
Zarządzanie zespołem
- zatrudniamy pracownika, bądź liderem - jakim jesteś szefem, motywowanie pracowników, zarządzanie przez cele, czy zarządzanie jakością, jeździec i słoń, czyli jak przekonać pracownika do działania, wydawanie poleceń, ocenianie pracowników, zwolnienia

Lekcja 11
Zarządzanie czasem
- analiza czasu, sporządzanie budżetu czasu, diagnozowanie tzw. złodziei czasu, proces wytyczania celów i priorytetów, zasady zarządzania priorytetami, efektywne zarządzanie strumieniem zadań, przeszkody w zarządzaniu sobą w czasie, jak realistycznie podejść do czasu? delegowanie zadań, prowadzenie spotkań a oszczędność czasu, techniki prowadzenia zebrań tematycznych i organizacyjnych, tworzenie harmonogramów spotkania

Lekcja 12
Zmiana formy prawnej działalności
- jak przekształcić jednoosobową działalność w inny podmiot, czym różnią się spółki osobowe od kapitałowych

Lekcja 13
Stres w działalności gospodarczej
- istota stresu, stres jako czynnik zaburzający równowagę psychofizyczną, twórcze wykorzystanie optymalnego poziomu stresu, strategie radzenia sobie ze stresem, techniki antystresowe (ćwiczenia), kompetencje społeczne: umiejętność słuchania, wydawania prawidłowych i zrozumiałych poleceń, umiejętności komunikacyjne pozwalające unikać sytuacji stresowych, umiejętność radzenia sobie z agresją

Lekcja 14
Sposoby finansowania działalności
- kredyty, dotacje, dofinansowania

Lekcja 15
Zakończenie działalności
- wyrejestrowanie działalności gospodarczej, likwidacja firmy, rozliczenia z urzędem skarbowy

Termin i miejsce: