Szkolenia Otwarte:

 

Podatek u źródła - jak pogodzić ustawy podatkowe z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania

Termin i miejsce: 29.11.2017, Warszawa (mazowieckie)

1 Uczestnik cena netto 560,00 zł (688,80 zł brutto)
2 Uczestników cena netto 460,00 zł (565,80 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 18%

3 Uczestników cena netto 440,00 zł (541,20 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 21%

4 Uczestników cena netto 420,00 zł (516,60 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 25%

formularz zgłoszeniowy:

Polskie podmioty dokonując zakupu od firm z zagranicy niejednokrotnie będą zobowiązane jako płatnik potrącić podatek od wynagrodzenia i odprowadzić go do urzędu skarbowego. Obowiązek ten wynika zarówno z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania jak i ustaw o podatku dochodowym. Jest to tak zwany "podatek u źródła" (ang. "witholding tax"). Zastosowanie tych przepisów rodzi jednak szereg praktycznych problemów związanych chociażby z takimi kwestiami jak:

  • w stosunku do jakich transakcji powstaje obowiązek pobrania podatku od źródła?
  • czy stosować stawkę wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania czy z ustawy podatkowej?
  • jakie znaczenie ma certyfikat rezydencji?
  • jakie deklaracje i informacje należy składać do urzedu skarbowego?

Od 2017 r. sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że rozszerzono zakres świadczeń, które mogą podlegać obowiązkowi poboru podatku u źródła.

Cel szkolenia:

Dzięki szkoleniu uczestnicy zapoznają się z zasadami praktycznego stosowania przepisów dotyczących unikania podwójnego opodatkowania, w szczególności w zakresie podatku u źródła. Szkolenie pozwoli poznać szczegółowe regulacje podatkowe związane z rozliczaniem otrzymywanych i wypłacanych należności z uwzględnieniem zmian w ustawach podatkowych, a także najnowszych aktualizacji Konwencji Modelowej OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Adresatami szkolenia są osoby dokonujące rozliczeń w zakresie pobierania i odprowadzania podatku u źródła, a także rozliczania podatku pobranego w innym państwie; pracownicy działu kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników wyjeżdżających za granicę (podróż służbowa i oddelegowanie); osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie zakładu (oddziału); pracownicy i właściciele biur rachunkowych, doradcy podatkowi.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/


Szczegółowy program szkolenia
wydrukuj program szkolenia

1.      Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - podstawowe definicje i ich interpretacja

a)      Modelowa Konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku

b)      miejsce zamieszkania lub siedziba w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i Konwencji Modelowej OECD

-   rezydencja spółek osobowych

-   rezydencja podmiotów zbiorowego inwestowania (CIV)

c)      znaczenie certyfikatów rezydencji dla opodatkowania u źródła

 

2.      Metody unikania podwójnego opodatkowania

a)      metoda wyłaczenia z progresją (odliczenia)

b)      metoda proporcjonalnego zaliczenia (odliczenia)

c)      ulga abolicyjna

 

3.      Podatek u źródła

a)      opodatkowanie dywidend

-   definicja dywidendy

-   podział podatku między państwo źródła a państwo siedziby odbiorcy

-   stawki podatku u źródła

-   osoba uprawniona do dywidend (beneficial owner)

-   polskie przepisy w zakresie opodatkowania dywidend

b)      opodatkowanie odsetek

-   definicja odsetek

-   podatek u źródła

c)      należności licencyjne

-   definicja należności licencyjnych

-   know-how

-   programy komputerowe

-   polskie regulacje: prawa autorskie, użytkowanie urządzenia przemysłowego

-   usługi niematerialne

d)     obowiązki polskich płatników w zakresie podatku u źródła

-   terminy podatkowe

-   deklaracje podatkowe: CIT-10Z, CIT-6R, CIT-7, PIT-8AR, informacje IFT

-   informacje o transakcjach i dochodach nierezydentów: ORD-W1, ORD-U

-   sankcje za brak złożenia informacji lub deklaracji

 

4.      Opodatkowanie zysków z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą

a)      pojęcie zakładu

b)      formy zakładu (biuro, budowa, zależny przedstawiciel)

c)      ustalanie zysków zakładu

 

5.      Prowadzenie działalności w rajach podatkowych

a)      szkodliwa konkurencja podatkowa - ograniczenia polskich ustaw podatkowych wobec krajów ją stosujących

b)      korzyści wynikające z działalności prowadzonej w rajach podatkowych (spółki offshore)

c)      ryzyka związane z korzystaniem z rajów podatkowych

Osoba prowadząca:

Mariusz Makowski - doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy", współpracuje z wydawnictwem Beck, Infor. Jest autorem książki "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla TaxNet (wydawcy serwisu podatki.biz), Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Unilever Polska, Deloitte, Telewizji Polskiej, Orlen, Amica i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową w Warszawie (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:

bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.

Termin i miejsce:    
29.11.2017, Warszawa (mazowieckie)
1 Uczestnik cena netto 560,00 zł (688,80 zł brutto)
2 Uczestników cena netto 460,00 zł (565,80 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 18 %
3 Uczestników cena netto 440,00 zł (541,20 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 21 %
4 Uczestników cena netto 420,00 zł (516,60 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 25 %

Hotel Łazienkowski MSWiA, ul. 29 Listopada 3b (w pobliżu Łazienek Królewskich)
pokaż na mapie
czas trwania szkolenia: 1000 - 1600
Na terenie hotelu znajduje się parking, płatny 12 zł/dobę (dookoła hotelu obowiązuje strefa płatnego parkowania).
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »