Szkolenia otwarte:

 

Delegacje krajowe i zagraniczne - intensywne szkolenie

Cel szkolenia:

1 marca 2013 roku weszły w życie znaczące zmiany zasad rozliczania podróży służbowych. Nowe przepisy nie tylko wprowadziły wyższe kwoty świadczeń ale wniosły liczne zmiany w dotychczasowych sposobach rozliczeń, uszczegóławiając wiele zagadnień i wyjaśniając liczne kontrowersje rodzące się na tle dotychczasowego stanu prawnego. Na szkoleniu omówione zostaną m. in. aktualnie obowiązujące zasady rozliczania podróży służbowych w porównaniu z dotychczas stosowanymi.

Szkolenie ma na celu przedstawienie rozwiązań prawnych związanych z problematyką świadczeń przysługujących pracownikom w związku z odbywanymi podróżami służbowymi, jak również rozliczania wyjazdów odbywanych w celu wykonania umów cywilnoprawnych. Przy poszczególnych zagadnieniach poruszone zostaną kwestie podatkowo-ubezpieczeniowe.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Osoby odpowiedzialne w swoich firmach za rozliczanie podróży służbowych, właściciele firm samodzielnie rozliczający pracowników, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, osoby, które posiadają wiadomości teoretyczne i chcą uzyskać praktyczne umiejętności.

Informacja dla doradców podatkowych:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Biorący udział w szkoleniu doradcy podatkowi i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Program szkolenia:

 1. Pojęcie podróży służbowej
 2. Określenie miejsca pracy - pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu, pracownicy mobilni, konsekwencje szerokiego określenia miejsca pracy, konsekwencje uchwały Sądu Najwyższego z 19 listopada 2008 r.
 3. Obowiązująca od 3 kwietnia 2010 r. odrębna definicja podróży służbowej kierowców i konsekwencje jej wprowadzenia.
 4. Obowiązek udania się w delegację, sytuacja, w których pracownicy mogą odmówić wyjazdu służbowego, zakaz delegowania pewnych grup pracowników
 5. Treść polecenia wyjazdu w podróż służbową
 6. Czas pracy w delegacji
  • część delegacji zaliczana do czasu pracy
  • część delegacji niezaliczana do czasu pracy
  • nadgodziny,
  • okresy minimalnego wypoczynku
  • korzystne dla pracodawcy regulacje regulaminu pracy.
 7. Wspólne dla delegacji krajowych i zagranicznych zasady dotyczące rozliczania podróży służbowych - m. in. dokumentowanie poniesionych kosztów, wprowadzenie w nowym rozporządzeniu przykładowego katalogu "dodatkowych wydatków" i tego konsekwencje.  
 8. Świadczenia z tytułu delegacji krajowych - regulacje obecne i nowe (nowe rozporządzenie wprowadza m. in. zwiększenie kwoty diety i ryczałtów, pomniejszanie kwoty diety za każdy zapewniony pracownikowi posiłek, brak obowiązku dokumentowania przejazdów biletami PKP, PKS).
  • diety
  • koszty przejazdu (w tym problem płatnych autostrad i parkingów)
  • ryczałty na jazdy lokalne
  • noclegi
  • inne wydatki
 9. Należności przysługujące pracownikom z tytułu delegacji zagranicznej - regulacje nowe i obecne z (nowe rozporządzenie wprowadza m. in. zwiększenie kwot diet i limitów na noclegi, jasne wskazanie na możliwość ustalenie więcej niż jednego państwa docelowego)
  • diety,
  • koszty przejazdów miejscowych i dojazdów(planowane jest zwiększenie kwoty "kilometrówki"),
  • noclegi,
  • inne wydatki.
 10. "Podróże służbowe" osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych - rozliczenia, korzystne regulacje umowne:
  • obowiązek zwrotu kosztów związanych z wykonywaniem umowy a świadczenia z tytułu podróży
  • zapisy umowne wskazujące na wypłatę świadczeń,
  • zwolnienia podatkowe i ubezpieczeniowe - w praktyce szerszy zakres zwolnienia podatkowego niż w przypadku pracowników

Osoba prowadząca:

Marek Rotkiewicz - prawnik specjalizujący się w prawie pracy. Autor 25 książek i ponad 1200 artykułów z tego zakresu. Napisał m. in.: Zatrudnianie niepełnosprawnych - poradnik dla pracodawcy i pracownika, Wyd. ODDK 2008 r.; Optymalizacja kosztów pracy, Wyd. C. H. Beck 2009 r.; Umowa zlecenia w zatrudnieniu, Wyd. C. H. Beck 2009 r. Wykładowca na licznych szkoleniach - przeprowadzonych ponad 2000 godzin szkoleniowych.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłatyMogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto. Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym.

Termin i miejsce: