Szkolenia otwarte:

 

Czas pracy kierowców w praktyce w 2019 roku

Firmy zatrudniające kierowców codziennie rozwiązują wiele problemów związanych z niejasnościami prawa pracy. Sytuację komplikuje fakt, że w tym zakresie nakładają się na siebie przepisy krajowe i unijne (ustawa o czasie pracy kierowców oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 561/2006). Dla przedsiębiorców często nie do końca jest jasne, które przepisy powinni stosować.

Obowiązujące przepisy są na pewno trudne, ale dają też pewne możliwości znacznego nawet uelastycznienia czasu pracy kierowcy. Warto w tym zakresie zwrócić uwagę na rozwiązanie pozwalające na tworzenie indywidualnych rozkładów czasu pracy, brak obowiązku tworzenia rozkładów czasu pracy. Na pewno znacząco ułatwią one organizowanie pracy kierowców z jednej strony w zgodzie z przepisami, z drugiej w taki sposób, by zmniejszyć koszty pracy. W wielu jednak przypadkach ich zastosowanie jest wyłączone przez zapisy regulaminów pracy, tworzące dalej idące ograniczenia niż ustawa czy rozporządzenie.

Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, w trakcie którego zyskacie Państwo odpowiedzi na liczne pytania z zakresu czasu pracy kierowców i czasu prowadzenia pojazdów oraz konstrukcji wewnętrznych regulacji odnoszących się do tej problematyki.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z czasem pracy kierowcy, czasu prowadzenia pojazdów i związanych z tym przerw i odpoczynków zawartych w regulacjach unijnych i krajowych.

Szkolenie obejmuje w szerokim zakresie problematykę nadgodzin tzn. podział na nadgodziny dobowe i średniotygodniowe (wraz z kwestią nadgodzin pomiędzy dobami pracowniczymi, w indywidualnym czasie pracy, w niedziele i święta, w dniach wolnych). Podczas szkolenia omówione będą również przykłady obliczeniowe.

Dla kogo przeznaczone są warsztaty:

Szkolenie kierowane jest do pracowników działów kadr, osób odpowiedzialnych za rozliczanie czasu pracy, właścicieli i pracowników firm transportowych oraz właścicieli i pracowników biur rachunkowych.

Informacja dla doradców podatkowych:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Biorący udział w szkoleniu doradcy podatkowi i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Program szkolenia:

 1. Źródła przepisów dotyczących czasu pracy kierowców
 2. Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy kierowców
 3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o czasie pracy kierowców oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 561/2006
 4. Maksymalne normy prowadzenia pojazdu
 5. Gotowość do pracy oraz pozostawanie w dyspozycji
 6. Dyżur oraz przerwy w pracy
 7. Odpoczynki dobowe i tygodniowe
 8. Systemy i rozkłady czasu pracy
 9. Praca w godzinach nadliczbowych
 10. Praca w porze nocnej
 11. Praca w niedziele i święta
 12. Obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania kierowców
 13. Ewidencja czasu pracy kierowców

Osoba prowadząca:

Marek Rotkiewicz - prawnik specjalizujący się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie cywilnym. Współpracuje z Grupą Wydawniczą "Infor", publikuje m.in. w "Gazecie Prawnej", "Serwisie Prawno-Pracowniczym", "Monitorze Księgowego", "Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń", na witrynie www.podatki.biz. Autor ponad 1000 artykułów i wielu książek, w tym: "Jak obniżyć koszty zatrudnienia w firmie", "Świadczenia rodzinne i zasiłki z ubezpieczenia społecznego", "Urlopy wypoczynkowe w różnych systemach czasu pracy".

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłatyMogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto. Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym.

Termin i miejsce: