Szkolenia otwarte:

 

Jak walczyć z nieuczciwą konkurencją: Tajemnica przedsiębiorstwa i zakaz konkurencji

Kryzys sprawia, że konkurencja staje się bezwzględna. Byli pracownicy i konkurenci znacznie chętniej, niż w czasach przed kryzysem, sięgają po zakazane metody rywalizacji.

W działalności gospodarczej coraz częściej przedsiębiorcy spotykają się konkurencją sprzeczną z prawem lub dobrymi obyczajami. Jednym z najczęstszych czynów nieuczciwej konkurencji jest bezprawne wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Cenne informacje, decydujące o przewadze konkurencyjnej firm, bardzo często są bezprawnie wykorzystywane przez odchodzących pracowników czy zleceniobiorców, w interesie własnym lub konkurentów.

Szkolenie ma na celu pokazanie, jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa przed naruszeniem oraz jakie roszczenia przysługują w razie jej naruszenia. Także wówczas, gdy nie zawarto umowy o zakazie konkurencji. W trakcie szkolenia podane zostaną praktyczne wskazówki dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, sposób postępowania w przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa oraz aktualne orzecznictwo.

Cel szkolenia:

Uczestnik szkolenia uzyska odpowiedzi m.in. na następujące pytania: 

 • jak bronić się przed nieuczciwymi pracownikami i konkurentami 
 • jak bronić się przed kradzieżą informacji
 • jak utworzyć w firmie prawo tajemnicy przedsiębiorstwa
 • czy i jak stosować umowy o zakazie konkurencji
 • jak postępować w razie odejścia kluczowego pracownika
 • jak postępować w razie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa lub zakazu konkurencji

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla: menedżerów, członków zarządu, właścicieli firm.

Informacja dla doradców podatkowych:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Biorący udział w szkoleniu doradcy podatkowi i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Program szkolenia

Tajemnica przedsiębiorstwa
 
Część 1:  Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa. Różnice pomiędzy tajemnicą przedsiębiorstwa a zakazem konkurencji i innymi prawami własności intelektualnej
 1. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji 
 2. Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa
 3. Tajemnica przedsiębiorstwa a zakaz konkurencji
 4. Tajemnica przedsiębiorstwa a patent i inne prawa własności intelektualnej
 5. Rodzaje informacji, które mogą być chronione jako tajemnica przedsiębiorstwa
Część 2: Utworzenie prawa tajemnicy przedsiębiorstwa. Prawne i techniczne sposoby jego zabezpieczenia
 1. Powstanie tajemnicy przedsiębiorstwa i jej wartość ekonomiczna
 2. Prawne sposoby chronienia tajemnicy przedsiębiorstwa
 3. Jak powinna wyglądać umowa o zachowaniu poufności (NDA)
Część 3: Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa i inne czyny nieuczciwej konkurencji związane z kradzieżą informacji
 1. Typowe przykłady naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa (case studies)
 2. Czyny nieuczciwej konkurencji związane z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa
 3. Reverse engineering a tajemnica przedsiębiorstwa i nieuczciwa konkurencja
Część 4: Odpowiedzialność cywilna i karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 1. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracownika
 2. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 3. Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 4. Postępowanie w razie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
Zakaz konkurencji
 1. Różnica pomiędzy zakazem konkurencji a tajemnicą przedsiębiorstwa
 2. Rodzaje zakazów konkurencji
 3. Umowa o zakazie konkurencji z pracownikiem
 4. Odpowiedzialność pracownika za naruszenie umowy o zakazie konkurencji

Osoba prowadząca:

Robert Solga - Radca prawny, wspólnik kancelarii prawnej, zajmującej się doradztwem prawnym dla przedsiębiorców. Autor bloga "Jak walczyć z nieuczciwą konkurencją: tajemnica przedsiębiorstwa i zakaz konkurencji" (www.tajemnica-przedsiebiorstwa.pl) Praktyk, z doświadczeniem w tworzeniu polityki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa dla firm różnej wielkości i doradztwie prawnym w tym zakresie. Doświadczony trener - od 2005 roku prowadzi szkolenia poświęcone zagadnieniom istotnym dla prowadzących działalność gospodarczą. Reprezentuje klientów w szerokim zakresie spraw gospodarczych. Publikuje w serwisie www.podatki.biz  Doświadczony trener - od 2005 roku prowadzi szkolenia o tematyce prawnej. Więcej o trenerze na www.solga.pl

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz oraz Robert Solga i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Sp.k.

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Termin i miejsce: