Szkolenia Otwarte:

 

Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą

Przedmiot szkolenia:

Polscy przedsiębiorcy nie muszą obszaru swojej działalności ograniczać tylko do krajowego rynku. Nie muszą jej nawet prowadzić w Polsce. Zjednoczony rynek Unii Europejskiej stwarza wiele możliwości poszukiwania zysków i rozwijania firmy na terenie Europy. Polski przedsiębiorca ma dwie możliwości zaistnienia w Europie: może działać na rynkach Unii jako przedsiębiorca polski, bądź też zarejestrować działalność w kraju, w którym chce świadczyć usługi.

Wybór uzależniony będzie oczywiście od charakteru i zakresu działalności. Od wyboru tego będzie zależała przede wszystkim wysokość obciążeń publicznoprawnych, stąd racjonalna decyzja przyczynić się może do znacznych oszczędności finansowych.

Cel szkolenia:

Niniejsze szkolenie dostarczy Państwu niezbędnej wiedzy i umiejętności by taką decyzję podjąć. Zapoznają się Państwo z warunkami prowadzenia działalności w Unii Europejskiej, z regulacjami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (w szczególności tych, które w ostatnim czasie zostały zmienione) w zakresie działalności gospodarczej i transferu zysków w postaci dywidend, należności licencyjnych i odsetek. Poznają Państwo również warunki podejmowania działalności gospodarczej w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Uczestnicy poznają korzyści oraz zagrożenia wynikające z prowadzenia działalności w tzw. rajach podatkowych.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie kierowane jest dla przedsiębiorców podejmujących i prowadzących działalność za granicą, pracowników księgowości, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Przykładowo: zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych, doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Program szkolenia:

 1. Świadczenie usług za granicą
 • świadczenie usług w ramach "polskiej działalności"
 • swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej
 • zakładanie firmy w wybranym kraju
 1. Podmioty powiązane - obowiązek współpracy na zasadach rynkowych
 • regulacje krajowe i międzynarodowe
 • metody szacowania cen transferowych
 • dokumentacja cen transferowych
 1. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, rezydencja podatkowa
 • Siedziba lub miejsce zamieszkania osoby prowadzącej działalność gospodarczą
 • pojęcie "miejsca faktycznego zarządu"
 1. Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw - zagraniczny zakład
 • zasady opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej
 • definicja zakładu
 • zasady ustalania dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem zakładu
 1. Zagraniczny zakład
 • wybrane formy zakładu: biuro, budowa, zależny przedstawiciel, handel elektroniczny
 1. Opodatkowanie innych dochodów związanych z działalnością gospodarczą
 • żegluga morska
 • transport międzynarodowy
 • korygowanie zysków przedsiębiorstw powiązanych
 • dywidendy
 • odsetki
 • należności licencyjne
 • podatek u źródła
 1. Unikanie podwójnego opodatkowania
 • metody unikania podwójnego opodatkowania - metoda proporcjonalnego odliczenia
 • metoda wyłączenia z progresją
 • ulga abolicyjna
 1. Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców
 • zasady koordynacji w Unii Europejskiej
 • przejściowe wykonywanie działalności w drugim państwie
 • jednoczesne świadczenie usług w kilku państwach
 • zbieg tytułów do ubezpieczeń
 1. Raje podatkowe - czy rzeczywiście pozwalają na zmniejszenie podatków?
 • pojęcie rajów podatkowych
 • korzyści związane z wykorzystaniem rajów podatkowych
 • ograniczenia wynikające z polskich przepisów, przykłady rajów: Wyspy Bahama, Gibraltar, Kajmany
 1. Kraje "przyjazne podatkowo", niebędące rajami podatkowymi
 • Cypr
 • Stan Delaware
 1. Prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech
 • formy działalności
 • obowiązki rejestracyjne
 • agencje pracy tymczasowej
 • działalność budowlana
 • podatki
 • polsko - niemiecka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Prowadzenie działalności gospodarczej w Irlandii
 • formy działalności
 • obowiązki rejestracyjne
 • system podatkowy
 • umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Prowadzenie działalności  gospodarczej w Belgii
 • formy działalności
 • obowiązki rejestracyjne
 • system podatkowy
 • umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Prowadzenie działalności gospodarczej w Czechach
 • formy działalności
 • obowiązki rejestracyjne
 • system podatkowy
 • umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Prowadzenie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii
 • formy działalności
 • system podatkowy
 • polsko - brytyjska konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Osoba prowadząca:

Mariusz Makowski - doradca podatkowy, trener, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy". Jest autorem książki "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Polskiego Centrum Kadrowo Płacowego, Telewizji Polskiej, Polimex - Mostostal i in. Dla portalu podatki.biz realizuje szkolenia z tematyki opodatkowania dochodów zagranicznych (m.in. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych zagranicą, Delegowanie pracowników za granicę, Zatrudnianie pracowników z zagranicy, Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą). Prowadzi własną kancelarię podatkową.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłaty. Mogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto.
 
W przypadku wyboru płatności po szkoleniu na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem płatności Zgłaszający zobowiązany jest uiścić w terminie najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia zaliczkę na poczet szkolenia w wysokości 50 zł netto od każdego zgłoszonego uczestnika szkolenia. Pozostałą część kwoty za szkolenie należy uiść w terminie 14 dni po dacie szkolenia.
 
Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym i regulaminie sklepu.
Termin i miejsce: