Obowiązki małych i średnich firm w zakresie ochrony środowiska w 2010 roku

Cena szkolenia:

Szczegółowe informacje

Znajomość prawa dotyczącego ochrony środowiska (między innymi dotyczącego opłat, kar, obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych uzyskiwania pozwoleń) jest niezbędna. Pozwala usprawnić organizację, uniknąć niepożądanych i kosztownych konsekwencji naruszeń przepisów, przygotować pracowników do sprawnego i systematycznego prowadzenia dokumentacji. Jest to również niezwykle ważne w procesie inwestycyjnym, gdyż projekty podjęte z naruszeniem przepisów ochrony środowiska mogą zostać uznana za nielegalne. Wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego gwarantuje udokumentowaną realizację przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w firmie oraz ich wykorzystanie do szerokich działań marketingowych i wizerunkowych.


Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu obowiązujących norm prawnych dotyczących ochrony środowiska w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zapoznają się z procedurą ocen oddziaływania na środowisko, której znajomość jest niezbędna przy planowaniu wielu inwestycji w firmie. Podczas warsztatów poznają także zasady przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia, utrzymywania i ulepszania najpopularniejszych Systemów Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001 i EMAS). Zdobyta wiedza pozwoli na poprawę wskaźników ekonomicznych i wizerunku firmy oraz zwiększy zdolność do konkurowania na rynku krajowym i europejskim.


Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie kierujemy do przedsiębiorców, kadry zarządzającej oraz osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska w małych i średnich przedsiębiorstwach.


Szczegółowy program szkolenia
wydrukuj program szkolenia

CZĘŚĆ I: PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Krótki wykład omawiający najważniejsze przepisy dotyczące ochrony środowiska:

 • 1) Opłaty za korzystanie ze środowiska
 • 2) Pozwolenia zintegrowane.
 • 3) Gospodarka odpadami.
 • 4) System opłat produktowych i depozytowych.
 • 5) Opłaty za emisje pyłów lub gazów.

W trakcie części I zostaną przeprowadzone praktyczne ćwiczenia związane z ustalaniem wysokości opłat i wypełnianiem dokumentacji sprawozdawczej.


CZĘŚĆ II: OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Słuchacze zapoznają się z procedurą postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko, niezbędnych przy planowaniu inwestycji.

 • 1) Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) przedsięwzięć odnoszących się do pojedynczych przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko.
 • 2) Zagadnienia z zakresu postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i programów (tzw. prognozy oddziaływania na środowisko, określane mianem strategicznych).
 • 3) Rola OOŚ jako narzędzia prewencyjnej polityki ochrony środowiska

W trakcie części II zostaną przeprowadzone praktyczne ćwiczenia w przygotowaniu OOŚ.


CZĘŚĆ III: SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO (ISO 14001 / EMAS)

Uczestnicy dowiedzą się jakie są zasady, cele i wynikające z nich korzyści ekonomiczne, społeczne i ekologiczne wprowadzania Systemów Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) w przedsiębiorstwie.

 • 1) Proces wdrażania Systemu Zarządzania Środowiskowego w firmie.
 • 2) Jak przygotować program audytu.
 • 3) Procedura certyfikacji i weryfikacji systemu SZŚ.
 • 4) Jak doskonalić SZŚ.

W trakcie części III zostaną przeprowadzone praktyczne ćwiczenia.


Organizator szkolenia:

Dział szkoleń www.podatki.biz


Osoba prowadząca:

dr Dominika Sułkowska

Wykładowca i praktyk, ekspert z zakresu ochrony środowiska, certyfikowany audytor Systemu Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001.


Koszt szkolenia:

Cena szkolenia wynosi:

460 zł brutto za jedną osobę

420 zł brutto dla drugiej, trzeciej i kolejnej osoby z tej samej firmy

W cenie szkolenia Uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe
b) obiad
c) serwis kawowy
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia

Dodatkowo każdy uczestnik naszego szkolenia otrzyma bezpłatnie, funkcjonalny kalkulator biurowy Vector DK-206.

Zalety kalkulatora:

  -12 pozycyjny wyświetlacz - Podwójne zasilanie
  - Wyświetlacz o regulowanym kącie nachylenia
  -
Suma końcowa GT - Klawisz cofania

Kalkulatory dostarcza: www.vector.zibi.pl