Szkolenia Otwarte:

 

Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych w 2017 roku

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej środków trwałych i zagadnień z nimi związanych. Zdobyte informacje pozwolą na sprawne poruszanie się w tej skomplikowanej problematyce. Dzięki uczestnictwu w zajęciach warsztatowych słuchacze będą mogli samodzielnie rozwiązywać pojawiające się problemy. Szkolenie pozwoli także zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości w metodach i sposobach postępowania w zakresie dotyczącym ewidencjonowania, wyceny i amortyzowania środków trwałych.

Przedmiot szkolenia:

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • Definicje środków trwałych oraz różnice definicyjne wynikające z różnych ustaw
  • Klasyfikacja środków trwałych
  • Środki trwałe własne i obce
  • Ustalanie wartości początkowej środków trwałych - zajęcia warsztatowe
  • Amortyzacja i umorzenie
  • Ulepszenie i remont środków trwałych
  • Części składowe i peryferyjne
  • Wycena środków trwałych - zajęcia warsztatowe

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie kierujemy do pracowników działów księgowości, przedsiębiorców, pracowników działów organizacyjo-administracyjnych zajmujących się środkami trwałymi, właścicieli i pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem pogłębionej wiedzy w zakresie zagadnień podatkowych i rachunkowych związanych ze środkami trwałymi.

Informacja dla doradców podatkowych:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Biorący udział w szkoleniu doradcy podatkowi i obecni przez cały czas jego trwania, uzyskają za to szkolenie 5 punktów.

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Program szkolenia:

Część I

1. Definicja środków trwałych w świetle ustawy o rachunkowości, o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć definicyjnych, stanowiących kryteria kwalifikacyjne środków trwałych
3. Różnice definicyjne środków trwałych wynikające z przepisów prawnych
4. Klasyfikacja Środków Trwałych
5. Środki trwałe własne i obce

Część II

1. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych - warsztaty praktyczne
2. Amortyzacja i umorzenie - stosowane metody, wynikające z nich konsekwencje podatkowe i bilansowe - warsztaty praktyczne

Część III

1. Ulepszenie i remont środka trwałego - skutki niewłaściwego ujęcia - warsztaty praktyczne
2. Części składowe i peryferyjne środków trwałych

Część IV

1. Wycena środków trwałych - aktualizacja wyceny, odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych

Osoba prowadząca:

Anna Król-Błażejewska - doświadczona księgowa przedsiębiorstw i jednostek budżetowych. Wykładowca licznych szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków oraz rozliczania projektów unijnych. Autorka publikacji dotyczących rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych. W 2008 r. doradca finansowy jednostek budżetowych: OPS i PCPR w projektach systemowych województwa zachodniopomorskiego z ramienia ROPS Urzędu Marszałkowskiego. Publikuje m.in. w "Rachunkowości Budżetowej" - Infor, Wydawnictwie Wiedza i Praktyka: "Rachunkowość budżetowa" i "Rachunkowość Organizacji Pozarządowej w Polsce", a także w "Ekspercie Księgowym" i serwisie internetowym www.podatki.biz. Właścicielka biura rachunkowego od 1996 r.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Informacje organizacyjne i koszt szkolenia:

W cenie szkolenia uczestnicy otrzymują:

a) materiały szkoleniowe,
b) obiad,
c) serwis kawowy,
d) certyfikat poświadczający ukończenie szkolenia.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest: wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego lub jego wydrukowanie i przesłanie faksem oraz dokonanie opłaty. Link do odpowiedniego formularza znajduje się przy każdym terminie i miejscu szkolenia.

Odroczony termin płatności:

Zapisując się na to szkolenie można skorzystać z odroczonego terminu zapłatyMogą z niego skorzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą przez osoby fizyczne i prawne oraz spółki prawa cywilnego i handlowego składając zamówienie (na jednym formularzu zgłoszeniowym) na kwotę powyżej 1000 zł brutto. Szczegółowe warunki skorzystania z odroczonego terminu płatności znajdują się w formularzu zgłoszeniowym.

Termin i miejsce: