SZKOLENIA ONLINE

12.12.2022, szkolenie on-line
drukuj stronę

Szkolenie on-line: Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po zmianach w 2022/2023 r. - wpływ zmian stawek diety na regulaminy wynagradzania oraz ustalanie świadczeń za podróże służbowe trwające w dniu wejścia w życie zmian

Termin i miejsce:

12.12.2022, szkolenie on-line (inne)

formularz zgłoszeniowy

Cena szkolenia:

1 Uczestnik
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za osobę
2 Uczestników
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za osobę
3 Uczestników
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za osobę

Opis szkolenia:

W 2022 r. podniesiona została wysokość diety w związku z podróżami służbowymi na terenie kraju, a z początkiem 2023 r. dieta zostanie podniesiona po raz kolejny. Wcześniej zmieniają się również stawki diet i limitów noclegowych w odniesieniu do podróży zagranicznych. Na szkoleniu szeroko omówione zostaną skutki tych zmian dla podroży trwających w dniu wejścia w życie zmian (w zakresie naliczania diet, ale również innych świadczeń będących pochodnymi od diety, takich jak przede wszystkim ryczałty noclegowe i na jazdy miejscowe). Przedstawiony zostanie wpływ zmian na obowiązujące u pracodawców prawo wewnętrzne - pracodawca spoza sfery budżetowej wysokość świadczeń "delegacyjnych" reguluje w przepisach wewnętrznych; zmiany stawek mogą mieć bardzo istotny wpływ na obowiązywanie dotychczasowych zapisów.

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Szczegółowy program szkolenia

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu wyczerpujące przedstawienie problematyki podróży służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad naliczania świadczeń należnych z tego tytułu pracownikom.

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie wyjazdy można kwalifikować jako podróże służbowe, a jakie takimi podróżami nie są i tym samym nie można w związku z nimi wypłacać świadczeń delegacyjnych. Duży nacisk położony zostanie na kwestię świadczeń delegacyjnych. I wreszcie, przeanalizowane zostanie samo polecenie wyjazdu służbowego i konsekwencje - w wielu przypadkach nie brane pod uwagę przez zlecających wyjazd - wprowadzania do nich określonych zapisów.

Adresaci szkolenia:

Osoby odpowiedzialne w swoich firmach za rozliczanie podróży służbowych, właściciele firm samodzielnie rozliczający pracowników, właściciele i pracownicy biur rachunkowych, osoby, które posiadają wiadomości teoretyczne i chcą uzyskać praktyczne umiejętności.

Program szkolenia:

 1. Pojęcie podróży służbowej - jakie wyjazdy można kwalifikować jako podróże służbowe
 2. Obowiązek udania się w delegację; sytuacje, w których pracownicy mogą odmówić wyjazdu służbowego; zakaz delegowania pewnych grup pracowników
 3. Treść polecenia wyjazdu w podróż służbową
 4. Regulacje wewnętrzne dotyczące świadczeń z tytułu podróży służbowych - możliwy zakres, konieczność dostosowania do zmieniających się przepisów, przykłady regulacji
 5. Wspólne dla delegacji krajowych i zagranicznych zasady dotyczące rozliczania podróży służbowych - m. in. dokumentowanie poniesionych kosztów, wprowadzenie przykładowego katalogu "dodatkowych wydatków" i tego konsekwencje
 6. Świadczenia z tytułu delegacji krajowych:
 • diety, zmiany stawek diet, naliczanie diet za czas trwania podróży przypadający na dzień wejścia w życie zmian
 • koszty przejazdu
 • ryczałty na jazdy lokalne
 • noclegi - rozliczenie na podstawie wydatków i ryczałt, minimalny czas trwania noclegu dla wypłaty ryczałtu, naliczenie ryczałtu za nocleg w dniu wejścia w życie zmienionych stawek
 • inne wydatki
 1. Należności przysługujące pracownikom z tytułu delegacji zagranicznej:
 • diety, zmiany stawek diet i konsekwencje tych zmian
 • koszty przejazdów miejscowych i dojazdów
 • noclegi - koszty stwierdzone rachunkiem i ryczałty, noclegi przy tranzycie do państwa docelowego, zmiana stawek limitu noclegowego a ryczałty noclegowe
 • inne wydatki
 1. Sesja pytań i odpowiedzi on-line.

Trener:

Marek Rotkiewicz - prawnik specjalizujący się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie cywilnym. Współpracuje z Grupą Wydawniczą "Infor", publikuje m.in. w "Gazecie Prawnej", "Serwisie Prawno-Pracowniczym", "Monitorze Księgowego", "Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń", na witrynie www.podatki.biz. Autor ponad 800 artykułów i wielu książek, w tym: "Jak obniżyć koszty zatrudnienia w firmie" (Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2005), "Świadczenia rodzinne i zasiłki z ubezpieczenia społecznego" (Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2006), "Urlopy wypoczynkowe w różnych systemach czasu pracy" (Wydawnictwo ODDK, 2005).

Informacje organizacyjne:

 • Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.
 • Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.
 • Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.
 • Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.
 • Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.
 • Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.
 • Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.
 • Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Istnieje również możliwość dofinansowania kosztów szkoleń od 80 do 100% wartości z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS obsługiwanego przez Powiatowe Urzędy Pracy. Wystarczy złożyć wniosek we właściwym urzędzie (uczestnicy przygotowują wniosek we własnym zakresie).

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz. Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl
 
 

 

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu. Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html