Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie on-line: Zmiany w Polskim Ładzie w zakresie podatku CIT (Polski Ład 3.0) - NOWOŚĆ

Termin i miejsce: 25.10.2022, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 490,00 zł (602,70 zł brutto)
2 Uczestników cena netto 440,00 zł (541,20 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 10%

3 Uczestników cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 20%

formularz zgłoszeniowy:

Opis szkolenia:

Po korekcie "Polskiego Ładu" w zakresie podatku PIT, przychodzi czas na podatek CIT. W większości przypadków nowelizacja zakłada liberalizację przepisów wprowadzonych Polskim Ładem. Zmiany jednak mają charakter wielowymiarowy i wymagają czujności podatników. Dlatego już teraz należy się do nich przygotować. Proponujemy Państwu szkolenie w którym omówione zostaną poszczególne regulacje, a także przeanalizowany zostanie ich wpływ na bieżące rozliczenia podatników w podatku CIT. Przeanalizujemy również zmiany wprowadzane do innych ustaw przy okazji nowelizacji.

Uwaga:

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie - czy są ukryte konsekwencje?

  - Czy będzie można dalej sztucznie generować koszty spółki?

  - Wynajem nieruchomości oraz inne świadczenia właściciela na rzecz spółki

  - Zasady dokumentowania transakcji

  - Ryzyko szacowania dochodu i kosztu

  - Znaczenie przepisów antyabuzywnych

 2. Podatek minimalny - zmiany regulacji oraz zawieszenie stosowania

- Okres zawieszenie stosowania regulacji

- Zmiana progu rentowności

- Wydłużenie okresu sprawdzalności progu rentowności

- Zmiany w podstawie opodatkowania

- Zmiana stawki opodatkowania

- Stawka uproszczona

- Zwolnienie z podatku oraz zasady ich stosowania:

 • podatnicy o przychodach poniżej 2 mln euro
 • przedsiębiorstwa komunalne
 • przedsiębiorstwa świadczące usługi zdrowotne
 • przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż towarów i usług objętych cenami regulowanymi
 • przedsiębiorstwa górnicze
 • firmy, które w jednym z trzech lat podatkowych poprzedzających dany rok uzyskały rentowność przekraczającą 2 %

- Pozostałe zmiany

 1. Zmiany regulacji w zakresie tzw. estońskiego CIT

- Wydatki z tytułu używania samochodów osobowych

- Termin złożenia zawiadomienia ZAW-RD

- Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego z tytułu korekty wstępnej

- Zmiana terminu zapłaty podatku z tytułu:

 • Podzielonego zysku
 • Zysku na pokrycie strat
 • Podatku od rozdysponowanego dochodu
 • Pozostałe zmiany
 1. Modyfikacja przepisów w zakresie podatku u źródła (WHT), w tym uelastycznienie zasad stosowania mechanizmu pay and refund

 2. Zmiana zasad dokumentowania tzw. pośrednich transakcji rajowych

- Uchylenie obowiązku weryfikacji beneficjenta rzeczywistego przez sprzedawcę (oświadczenie)

- Brak obowiązków po stronie sprzedawcy

- Podniesienie progów dokumentacyjnych

- Retrospektywne stosowanie zmian

 1. Korekta przepisów w zakresie cen transferowych

 2. Doprecyzowanie zasad rozliczania kosztów finansowania dłużnego (3 mln albo 30 % EBITDA)

 3. Ulga na złe długi - modyfikacja przepisów (likwidacja załącznika)

 4. Zmiany w konstrukcji podatku od przerzucanych dochodów

- Zakres opodatkowania (koszty pasywne)

- Podmioty powiązane - modyfikacja warunków opodatkowania

- Schematy z udziałem spółek transparentnych podatkowo

- Udział podmiotów zagranicznych z rezydencją o niskim opodatkowaniu

 1. Zmiany przepisów dotyczących zagranicznych jednostek kontrolowanych

 2. Korekta przepisów o spółkach holdingowych

- Redukcja warunków struktury holdingu (m.in. posiadanie udziałów w innych spółkach w tym nie będących osobami prawnymi)

- Spółki zależne w PSE i SSI

- Likwidacja 5 % podatku od dywidendy

- Zwolnienie z WHT

- Pozostałe zmiany

 1. Modyfikacja procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków

 2. Zmiany regulacji w zakresie podatkowej grupy kapitałowej - doprecyzowanie zasad rozliczania strat podatkowych

 3. Korekta ulgi dotyczącej pierwszej oferty publicznej

 4. Zmiana terminu publikacji indywidualnych danych podatników

 5. Korekta regulacji w zakresie terminu opłacania składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 6. Zmiany w innych ustawach:

- Zmiany w podatku PIT

- Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej

- Zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej

 1. Pozostałe zmiany oraz przepisy przejściowe

 2. Sesja pytań i odpowiedzi on-line.

Osoba prowadząca:

Arkadiusz Duda - Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości.

Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Informacje organizacyjne:

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.

Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.

Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.

Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.

Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.

Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.

Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Istnieje również możliwość dofinansowania kosztów szkoleń od 80 do 100% wartości z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS obsługiwanego przez Powiatowe Urzędy Pracy. Wystarczy złożyć wniosek we właściwym urzędzie (uczestnicy przygotowują wniosek we własnym zakresie).

Pakiety rabatowe:

 1. Zgłoś się na więcej niż jedno szkolenie i skorzystaj z rabatu na wszystkie (im więcej szkoleń tym niższa cena):
 • 2 szkolenia - cena netto 440 zł (541,20 zł brutto) za szkolenie, oszczędzasz 10%
 • 3 szkolenia i więcej - cena netto 390 zł (479,70 zł brutto) za szkolenie, oszczędzasz 20%
 1. Przy zgłoszeniu więcej niż jednego uczestnika na dane szkolenie - rabat dla wszystkich:
 • 2 Uczestników - cena netto 440 zł (541,20 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 10%
 • 3 Uczestników i więcej - cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 20%
 1. Zgłoś się na dowolne szkolenie on-line, dobierz e-kurs i skorzystaj z rabatu (100 zł netto na każdy dodany e-kurs). Lista e-kursów

Uwaga - pakiety rabatowe łączą się, a obniżone ceny widoczne są już podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. Np. zgłaszając 2 Uczestników na 3 szkolenia - cena netto 340 zł za szkolenie/os.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce:    
25.10.2022, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 490,00 zł (602,70 zł brutto)
2 Uczestników cena netto 440,00 zł (541,20 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 10 %
3 Uczestników cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 20 %
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »