SZKOLENIA ONLINE

28.02.2023, szkolenie on-line
drukuj stronę

Szkolenie on-line: Zmiany w podatku CIT w 2023 roku (Polski Ład 3.0)

Termin i miejsce:

28.02.2023, szkolenie on-line (inne)

formularz zgłoszeniowy

Cena szkolenia:

1 Uczestnik
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za osobę
2 Uczestników
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za osobę
3 Uczestników
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za osobę

Opis szkolenia:

Po korekcie "Polskiego Ładu" w zakresie podatku PIT, przychodzi czas na podatek CIT. W większości przypadków nowelizacja zakłada liberalizację przepisów wprowadzonych Polskim Ładem. Zmiany jednak mają charakter wielowymiarowy i wymagają czujności podatników. Dlatego już teraz należy się do nich przygotować. Proponujemy Państwu szkolenie w którym omówione zostaną poszczególne regulacje, a także przeanalizowany zostanie ich wpływ na bieżące rozliczenia podatników w podatku CIT. Przeanalizujemy również zmiany wprowadzane do innych ustaw przy okazji nowelizacji.

Uwaga:

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Szczegółowe informacje

Program szkolenia:

 1. Uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie - czy są ukryte konsekwencje?

  - Czy będzie można dalej sztucznie generować koszty spółki?

  - Wynajem nieruchomości oraz inne świadczenia właściciela na rzecz spółki

  - Zasady dokumentowania transakcji

  - Ryzyko szacowania dochodu i kosztu

  - Znaczenie przepisów antyabuzywnych

 2. Podatek minimalny - zmiany regulacji oraz zawieszenie stosowania

- Okres zawieszenie stosowania regulacji

- Zmiana progu rentowności

- Wydłużenie okresu sprawdzalności progu rentowności

- Zmiany w podstawie opodatkowania

- Zmiana stawki opodatkowania

- Stawka uproszczona

- Zwolnienie z podatku oraz zasady ich stosowania:

 • podatnicy o przychodach poniżej 2 mln euro
 • przedsiębiorstwa komunalne
 • przedsiębiorstwa świadczące usługi zdrowotne
 • przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż towarów i usług objętych cenami regulowanymi
 • przedsiębiorstwa górnicze
 • firmy, które w jednym z trzech lat podatkowych poprzedzających dany rok uzyskały rentowność przekraczającą 2 %

- Pozostałe zmiany

 1. Zmiany regulacji w zakresie tzw. estońskiego CIT

- Wydatki z tytułu używania samochodów osobowych

- Termin złożenia zawiadomienia ZAW-RD

- Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego z tytułu korekty wstępnej

- Zmiana terminu zapłaty podatku z tytułu:

 • Podzielonego zysku
 • Zysku na pokrycie strat
 • Podatku od rozdysponowanego dochodu
 • Pozostałe zmiany
 1. Modyfikacja przepisów w zakresie podatku u źródła (WHT), w tym uelastycznienie zasad stosowania mechanizmu pay and refund

 2. Zmiana zasad dokumentowania tzw. pośrednich transakcji rajowych

- Uchylenie obowiązku weryfikacji beneficjenta rzeczywistego przez sprzedawcę (oświadczenie)

- Brak obowiązków po stronie sprzedawcy

- Podniesienie progów dokumentacyjnych

- Retrospektywne stosowanie zmian

 1. Korekta przepisów w zakresie cen transferowych

 2. Doprecyzowanie zasad rozliczania kosztów finansowania dłużnego (3 mln albo 30 % EBITDA)

 3. Ulga na złe długi - modyfikacja przepisów (likwidacja załącznika)

 4. Zmiany w konstrukcji podatku od przerzucanych dochodów

- Zakres opodatkowania (koszty pasywne)

- Podmioty powiązane - modyfikacja warunków opodatkowania

- Schematy z udziałem spółek transparentnych podatkowo

- Udział podmiotów zagranicznych z rezydencją o niskim opodatkowaniu

 1. Zmiany przepisów dotyczących zagranicznych jednostek kontrolowanych

 2. Korekta przepisów o spółkach holdingowych

- Redukcja warunków struktury holdingu (m.in. posiadanie udziałów w innych spółkach w tym nie będących osobami prawnymi)

- Spółki zależne w PSE i SSI

- Likwidacja 5 % podatku od dywidendy

- Zwolnienie z WHT

- Pozostałe zmiany

 1. Modyfikacja procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków

 2. Zmiany regulacji w zakresie podatkowej grupy kapitałowej - doprecyzowanie zasad rozliczania strat podatkowych

 3. Korekta ulgi dotyczącej pierwszej oferty publicznej

 4. Zmiana terminu publikacji indywidualnych danych podatników

 5. Korekta regulacji w zakresie terminu opłacania składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 6. Zmiany w innych ustawach:

- Zmiany w podatku PIT

- Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej

- Zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej

 1. Pozostałe zmiany oraz przepisy przejściowe

 2. Sesja pytań i odpowiedzi on-line.

Osoba prowadząca:

Arkadiusz Duda - Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości.

Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

Informacje organizacyjne:

 • Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.
 • Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.
 • Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.
 • Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.
 • Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.
 • Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.
 • Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.
 • Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Istnieje również możliwość dofinansowania kosztów szkoleń od 80 do 100% wartości z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS obsługiwanego przez Powiatowe Urzędy Pracy. Wystarczy złożyć wniosek we właściwym urzędzie (uczestnicy przygotowują wniosek we własnym zakresie).

Pakiety rabatowe:

Zgłoś się na więcej niż jedno szkolenie i skorzystaj z rabatu na wszystkie (im więcej szkoleń tym niższa cena):

1 SZKOLENIE
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za szkolenie
2 SZKOLENIA
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za szkolenie
3 SZKOLENIA
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za szkolenie

Przy zgłoszeniu więcej niż jednego uczestnika na dane szkolenie - rabat dla wszystkich:

1 Uczestnik
490,00 zł netto
(602,70 zł brutto)
za osobę
2 Uczestników
440,00 zł netto
(541,20 zł brutto)
za osobę
3 Uczestników
390,00 zł netto
(479,70 zł brutto)
za osobę

Zgłoś się na dowolne szkolenie on-line, dobierz e-kurs i skorzystaj z rabatu (100 zł netto na każdy dodany e-kurs). Lista e-kursów

Dobierz e-kurs i skorzystaj z RABATU 100 ZŁ NETTO na każdy dodany e-kurs

Uwaga - pakiety rabatowe łączą się, a obniżone ceny widoczne są już podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. Np. zgłaszając 2 Uczestników na 3 szkolenia - cena netto 340 zł za szkolenie/os.

28.02.2023: szkolenie on-line

wypełnij formularz zgłoszeniowy

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz. Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.

TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego. Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu. Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html