Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie on-line: Najnowsze i planowane zmiany w podatku PIT - Polski Ład 2.0

Termin i miejsce: 06.10.2022, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 490,00 zł (602,70 zł brutto)
2 Uczestników cena netto 440,00 zł (541,20 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 10%

3 Uczestników cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 20%

formularz zgłoszeniowy:

Opis szkolenia:

Rok 2022 przyniósł największą rewolucję podatkową od wielu lat. Większość zmian dotyczy osób fizycznych, czyli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych. Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2022 r. wywołały wiele problemów, rządzący w pośpiechu próbowali je naprawiać by w końcu zdać sobie sprawę, że tak źle napisanych regulacji poprawić się nie da i... trzeba napisać je na nowo.

Od 1 lipca 2022 obowiązują więc nowe regulacje, które w założeniu mają naprawić szkody, które przyniosła reforma Polskiego Ładu. Obniżono pierwszą stawkę podatku do 12%, zlikwidowano ulgę dla klasy średniej, przywrócono preferencje samotnym rodzicom i uregulowano kilkanaście innych kwestii. Jednocześnie zachowane zostały najważniejsze zmiany wprowadzone 1 stycznia br.: podwyższenie kwoty wolnej od podatku i progu podatkowego.

Wprowadzanie bardzo poważnych zmian w trakcie roku wywołuje szereg obaw podatników co do tego jakie zmiany będą ich dotyczyć i w jaki sposób wpłyną na ich zobowiązania podatkowe w 2022 r.

Szkolenie, na które Państwa zapraszamy ma na celu zapoznać podatników i płatników z regulacjami obowiązującymi od 1 stycznia i od 1 lipca 2022 r., a także przygotować się do zmian, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 r.  

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Cel szkolenia:

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na dokonanie samodzielnej oceny wpływu zmian na sytuację podatkową w przypadku osób fizycznych prowadzących i nie prowadzących działalności gospodarczej. Wiedza zdobyta podczas szkolenia posłuży do dokonania czynności niezbędnych do zminimalizowania negatywnych skutków nowelizacji i wyboru odpowiedniej strategii podatkowej na najbliższy rok.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierujemy do księgowych, biur rachunkowych, doradców podatkowych i finansowych, przedsiębiorców, osób zajmujących się finansami w przedsiębiorstwach, osób osiągających dochody powyżej średniej, wspólników i osób odpowiedzialnych za płace.

Program szkolenia:

 1. Regulacje, które weszły w życie od 1 lipca 2022 r.

  1. Obniżenie pierwszej stawki podatku z 17 do 12%

  2. Umożliwienie zmiany formy opodatkowania w 2022 r. przez przedsiębiorców

  3. Wprowadzenie możliwości odliczania składki zdrowotnej od dochodu/przychodu

  4. Likwidacja ulgi dla klasy średniej

  5. Uszczelnienie ulgi na zabytki

  6. Zmiana zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek)

  7. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek

  8. Zmiana wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka, od którego zależy prawo rodzica lub opiekuna prawnego do preferencji podatkowych

  9. Zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica

  10. Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych

  11. Zmiany o charakterze porządkowym

  12. Umożliwienie zdefiniowanej grupie podatników przekazywania kwot w wysokości 1% podatku należnego organizacji pożytku publicznego na podstawie wniosku za poprzedni rok podatkowy

  13. Uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.

  14. Zmiany w ustawie o ryczałcie:

   1. nowy termin składania zeznania PIT-28

   2. odliczenie 50% składki zdrowotnej od przychodu

  15. Uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.

  16. Likwidacja abolicji podatkowej

 

 1. Zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia 2022 i nadal obowiązują

  1. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł

  2. Podwyższenie do 120 000 zł progu podatkowego

  3. Zmiana podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne i likwidacja możliwości odliczenia jej od podatku

   1. Podstawa do składek

  4. Zmiany w wspólnym rozliczaniu małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci

  5. Wspólne rozliczenie za niepełny rok

  6. Zmiany w katalogu zwolnień przedmiotowych

   1. Odsetki od świadczeń zwolnionych z podatku

   2. Odpłatne zbycie akcji nabytych lub objętych w pierwszej ofercie publicznej przez podatnika lub jego spadkodawcę

   3. Zmiany w uldze mieszkaniowej

   4. Zbycie zabytku

   5. Ulga na powrót - dla osób osiedlających się w Polsce

   6. Zwolnienie dla rodzin wielodzietnych (ulga 4+)

   7. Zwolnienie z PIT dla seniorów

   8. Zmiany w uldze rehabilitacyjnej

  7. Preferencje dla osób inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne

  8. Zmiany w ulgach z tytułu działalności badawczo-rozwojowej

  9. Ulga dla podatników wspierających sport, kulturę, naukę, konserwację zabytków

  10. Ryczałt od przychodów zagranicznych osób wracających do Polski (ulga RL9)

  11. Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych

  12. Zmiany dotyczące poboru podatku u źródła

  13. Przeciwdziałanie "szarej strefie" w zatrudnianiu pracowników

  14. Zmiany o charakterze "uszczelniającym"

   1. Likwidacja preferencji związanej z wykupem samochodu z leasingu na potrzeby prywatne przedsiębiorcy

   2. Nowe zasady ustalania wartości początkowej dla prywatnych składników majątku wprowadzanych do działalności gospodarczej

   3. Zmiany w zakresie 70% podatku dla odpraw z tytułu umów zarządzania

   4. Zmiany w zakresie amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych

   5. Likwidacja możliwości amortyzowania lokali i budynków mieszkalnych

   6. Opodatkowanie najmu prywatnego wyłącznie ryczałtem

 2. Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

  1. Nowe stawki ryczałtu

   1. 14% dla usług ze świadczenia usług opieki zdrowotnej

   2. 12% dla usług w zakresie IT

 3. Zmiany w zakresie karty podatkowej

  1. Stosowanie karty wyłącznie dla podatników którzy korzystali z tej formy na dzień 31 grudnia 2021 r.

  2. Brak możliwości powrotu do opodatkowania kartą dla podatników, którzy zrezygnowali z tej formy opodatkowania

  3. Ograniczenie stosowania karty dla zawodów medycznych, które uzyskały prawo do tej formy opodatkowania 1 stycznia 2021 r.

 4. Przesyłanie ksiąg i ewidencji w podatku PIT w formie elektronicznej

Trener:

Mariusz Makowski - doradca podatkowy, trener, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie Podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy". Jest autorem książek: Rozliczanie dochodów zagranicznych. Poradnik Gazety Prawnej 2/2020, Exit tax - podatek od wyprowadzki. Poradnik Gazety Prawnej 5/2019, Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r. (Infor, 2018), Ceny transferowe. Dokumentacja w 2018 r. (Infor, 2018), Zatrudnianie cudzoziemców - rewolucyjne zmiany, Poradnik Gazety Prawnej 9/17 (Infor, 2017), Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne (Difin, 2008). Prowadził szkolenia m.in. dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Fiat, Amica Wronki, Orlen, Unilever, Deloitte, Polimex Mostostal. Prowadzi własną kancelarię podatkową (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Informacje organizacyjne:

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.

Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.

Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.

Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.

Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.

Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.

Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Istnieje również możliwość dofinansowania kosztów szkoleń od 80 do 100% wartości z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS obsługiwanego przez Powiatowe Urzędy Pracy. Wystarczy złożyć wniosek we właściwym urzędzie (uczestnicy przygotowują wniosek we własnym zakresie).

Pakiety rabatowe:

 1. Zgłoś się na więcej niż jedno szkolenie i skorzystaj z rabatu na wszystkie (im więcej szkoleń tym niższa cena):
 • 2 szkolenia - cena netto 440 zł (541,20 zł brutto) za szkolenie, oszczędzasz 10%
 • 3 szkolenia i więcej - cena netto 390 zł (479,70 zł brutto) za szkolenie, oszczędzasz 20%
 1. Przy zgłoszeniu więcej niż jednego uczestnika na dane szkolenie - rabat dla wszystkich:
 • 2 Uczestników - cena netto 440 zł (541,20 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 10%
 • 3 Uczestników i więcej - cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 20%
 1. Zgłoś się na dowolne szkolenie on-line, dobierz e-kurs i skorzystaj z rabatu (100 zł netto na każdy dodany e-kurs). Lista e-kursów

Uwaga - pakiety rabatowe łączą się, a obniżone ceny widoczne są już podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. Np. zgłaszając 2 Uczestników na 3 szkolenia - cena netto 340 zł za szkolenie/os.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce:    
06.10.2022, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 490,00 zł (602,70 zł brutto)
2 Uczestników cena netto 440,00 zł (541,20 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 10 %
3 Uczestników cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 20 %
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »