Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie on-line: Zmiany w Polskim Ładzie w zakresie podatku PIT od lipca 2022

Termin i miejsce: 06.07.2022, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 490,00 zł (602,70 zł brutto)
2 Uczestników cena netto 440,00 zł (541,20 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 10%

3 Uczestników cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 20%

formularz zgłoszeniowy:

Opis szkolenia:

"Polski Ład" wprowadził bardzo dużo zamieszania w zasadach rozliczeń podatku PIT. Ustawodawca starał się na bieżąco minimalizować negatywne tego skutki poprzez m.in. rozporządzenie z 7.01.2022 rok, a potem jego implementację do ustawy. Okazało się jednak, że to jest za mało i potrzebna jest gruntowana zmiana , która wprowadza zupełnie inne zasady rozliczeń pracowników i zleceniobiorców. Chodzi nie tylko o podatek PIT ale również o składki do ZUS.
Takie zmiany uchwalił już Sejm i mimo, że proces legislacyjny jeszcze trwa to nowe przepisy w większości zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 roku. Dlatego już teraz należy się do nich przygotować. Proponujemy Państwu szkolenie w którym szczegółowo omówimy nowe regulacje oraz wskażemy jak je połączyć z obecnie obowiązującymi zasadami.

Uwaga:

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Obniżenie stawki podatku PIT z 17% na 12%

 2. Uchylenie obowiązku "podwójnego" wyliczania zaliczek za 2022 r (mechanizm przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.)

 3. Likwidacja ulgi dla klasy średniej

 4. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek

 5. Ograniczenie odpowiedzialności płatnika

 6. Zmiany zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (1/12 kwoty zmniejszającej) w tym wprowadzenie korzystniejszych zasad stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach dla wieloetatowców oraz rozszerzenie zakresu stosowania kwoty wolnej m.in. na umowy zlecenia

 7. Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku

 8. Modyfikacja ulgi na zabytki

 9. Powrót możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców (podwyższenie kwoty wolnej do podatku)

 10. Zmiana wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka

 11. Zmiana katalogu dochodów małoletniego dziecka

 12. Możliwość rezygnacji z podwyższonych, pracowniczych kosztów uzyskania przychodu

 13. Uregulowanie kwestii oświadczeń składanych płatnikom przez pracowników. Jednolity wzór PIT 2

 14. Ujednolicenie terminów rocznego rozliczania podatki PIT (zeznania podatkowe)

 15. Preferencje podatkowe dla rodziców, opiekunów i dzieci

 16. Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych

 • Zasiłki macierzyńskie

 • Ulga dla młodych

 • Ulga na powrót

 • Ulga dla rodzin 4+

 • Ulga dla pracujących seniorów

 1. Zmiana zasad przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

 2. Dostosowanie zryczałtowanej stawki podatku

 3. Doprecyzowanie regulacji w związku ze zbyciem akcji nabytych w pierwszej ofercie publicznej

 4. Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

 5. Brak składki zdrowotnej od powołań do obowiązków społecznych i obywatelskich (6.000 zł)

 6. Zmiany w ustawie o świadczeniach zdrowotnych:

  • Doprecyzowanie obowiązku zapłaty składek ZUS w przypadku powołania oraz w przypadku prokurenta

  • Zmiany w zakresie terminu składania korekt

  • Zmiana zasad opłacania składki zdrowotnej przez twórców i artystów

  • Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

  • Składka zdrowotna od osób niepełnosprawnych

  • Doprecyzowanie mechanizmu obniżenia składki zdrowotnej do "0"

  • Doprecyzowanie sposobu kalkulacji składki zdrowotnej

   • Liczba miesięcy

   • Uwzględnienie zwolnień

   • Minimalna podstawa

   • Rozliczenie roczne w JDG

   • Zmiana miesiąca do przypisania różnicy w rozliczeniu rocznym

   • Obniżenie podstawy wymiaru dla osób współpracujących z JDG

 7. Objęcie składką zdrowotną wspólników spółek komandytowo-akcyjnych

 8. Zmiany w ustawie "Polski Ład"

  • Wydłużenie terminów na przekazanie JPK_PIT i CIT do 2025 r.

  • Abolicja podatkowa

 9. Pozostałe zmiany

Osoba prowadząca:

Arkadiusz Duda - Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości.

Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Informacje organizacyjne:

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.

Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.

Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.

Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.

Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.

Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.

Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Istnieje również możliwość dofinansowania kosztów szkoleń od 80 do 100% wartości z Krajowego Funduszu Szkoleniowego KFS obsługiwanego przez Powiatowe Urzędy Pracy. Wystarczy złożyć wniosek we właściwym urzędzie (uczestnicy przygotowują wniosek we własnym zakresie).

Pakiety rabatowe:

 1. Zgłoś się na więcej niż jedno szkolenie i skorzystaj z rabatu na wszystkie (im więcej szkoleń tym niższa cena):
 • 2 szkolenia - cena netto 440 zł (541,20 zł brutto) za szkolenie, oszczędzasz 10%
 • 3 szkolenia i więcej - cena nrtto 390 zł (541,20 zł brutto) za szkolenie, oszczędzasz 20%
 1. Przy zgłoszeniu więcej niż jednego uczestnika na dane szkolenie - rabat dla wszystkich:
 • 2 Uczestników - cena netto 440 zł (541,20 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 10%
 • 3 Uczestników i więcej - cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 20%

Uwaga - pakiety rabatowe łączą się, a obniżone ceny widoczne są już podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

 • Np. zgłaszając 2 Uczestników na 3 szkolenia - cena netto 340 zł za szkolenie/os.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce:    
06.07.2022, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 490,00 zł (602,70 zł brutto)
2 Uczestników cena netto 440,00 zł (541,20 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 10 %
3 Uczestników cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 20 %
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »