Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie on-line: Czas pracy kierowców samochodów do 3,5 tony - zmiany w 2022 roku

Opis szkolenia:

Mówiąc o czasie pracy kierowców, zwykle myślimy o kierowcach większych pojazdów. pracowników, którzy prowadzą mniejsze pojazdy. Pojazdy do 3,5 tony to między innymi pojazdy dostawcze, samochody osobowe, minibusy.

Do tej grupy kierowców w zakresie czasu pracy mają zastosowanie przepisy ustawy o czasie pracy kierowców (choć z pewnymi wyłączeniami) oraz regulacje Kodeksu pracy. Tworzy to dość skomplikowaną sytuację, na którą nakłada się jeszcze specyfika pracy kierowców połączona ze znaczną nieprzewidywalnością czasu przejazdu i godzin pracy.

W lutym 2022 roku zaczęły obowiązywać zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców. Objęły one również kierowców mniejszych pojazdów.

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierowane jest do pracowników działów kadr, osób odpowiedzialnych za rozliczanie czasu pracy, właścicieli i pracowników firm transportowych oraz właścicieli i pracowników biur rachunkowych.

Program szkolenia:

1. Przepisy regulujące czas pracy kierowców
- Rozporządzenie 561 czy ustawa o czasie pracy kierowców?
- Zakres zastosowania ustawy o czasie pracy kierowców - wyłączenia 
- Kodeks pracy stosowany w zakresie nieuregulowanym ustawą
- Do których pracowników stosujemy przepisy ustawy o czasie pracy kierowców - kto jest kierowcą w rozumieniu ustawy? 
 
2. Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy 
- Odrębna od kodeksowej definicja czasu pracy kierowców
- Okresy pozostawania kierowcy w dyspozycji w czasie pracy i poza czasem pracy - kiedy wliczamy do czasu pracy, a kiedy do czasu dyżuru?
- Normy czasu pracy: dobowa, przeciętnie tygodniowa
- Okresy rozliczeniowe czasu pracy 
- Ustalenie systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy
- Pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej
- Indywidualne rozkłady czasu pracy kierowców (różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy) - możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania 
 
3. Rozkłady i harmonogramy czasu pracy 
- Harmonogramy czasu pracy
- Brak obowiązku tworzenia harmonogramów czasu pracy przy niektórych rodzajach przewozów 
- Zasady tworzenia harmonogramów i najczęściej występujące błędy 
 
4. Minimalny odpoczynek dobowy i tygodniowy
- Odpoczynek dobowy
- Czy możliwe jest skrócenie odpoczynku dobowego kierowcy?
- Odpoczynek tygodniowy
- W jaki sposób odpoczynek musi być zapewniony? Pojęcie tygodnia, w jakim zapewnia się odpoczynek
 
5. Wybrane systemy czasu pracy 
- Podstawowy system czasu pracy
- Równoważny system czasu pracy i jego odmiany
- Praktyczne różnice pomiędzy systemem podstawowym a równoważnym
 
6. Praca w godzinach nadliczbowych
- Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych
- Limity godzin nadliczbowych kierowcy
- Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
- Nadgodziny dobowe i średniotygodniowe
- Nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi
- Nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy
- Nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy
 
7. Praca w dniu wolnym od pracy wynikającym ze stosowania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, praca w niedziele i święta - zasady rekompensaty
 
8. Ewidencjonowanie czasu pracy kierowcy - zmiany od lutego 2022 roku (sposób prowadzenia ewidencji i okres jej przechowywania)
 
9. Obowiązkowa informacja dotycząca czasu pracy 
 
10. Możliwe i korzystne zapisy regulaminu pracy dotyczące czasu pracy kierowców
- Wyodrębnienie w regulaminie pracy kierowców
- Zapisy dotyczące pracy w niedziele i święta
- System równoważny, indywidualny rozkład, wyłączenie stosowania harmonogramów - czy taki "zestaw" regulacji można zastosować i co może dawać pracodawcy?

Trener:

Marek Rotkiewicz - prawnik specjalizujący się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie cywilnym. Współpracuje z Grupą Wydawniczą "Infor", publikuje m.in. w "Gazecie Prawnej", "Serwisie Prawno-Pracowniczym", "Monitorze Księgowego", "Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń", na witrynie www.podatki.biz. Autor ponad 800 artykułów i wielu książek, w tym: "Jak obniżyć koszty zatrudnienia w firmie" (Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2005), "Świadczenia rodzinne i zasiłki z ubezpieczenia społecznego" (Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza, 2006), "Urlopy wypoczynkowe w różnych systemach czasu pracy" (Wydawnictwo ODDK, 2005).

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Informacje organizacyjne:

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.

Wykład rozpoczyna się o godzinie 10.00.

Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.

Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.

Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników..

Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.

Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa netto wynosi:  390 zł

Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: