Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie on-line: Optymalne formy prowadzenia działalności gospodarczej po wprowadzeniu Polskiego Ładu

Opis szkolenia:

Polski Ład to pakiet niekorzystnych zmian podatkowych dla przedsiębiorców, zarówno spółek, jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. W większości przypadków jedyną formą minimalizacji negatywnych konsekwencji jest zmiana zasad opodatkowania. Efekt ten można uzyskać poprzez zmianę formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym przeanalizowane zostaną istotne zmiany w przepisach podatkowych wprowadzone Polskim Ładem, które wpływają na wysokość płaconego podatku, oraz zaproponowane zostaną optymalne z podatkowego punktu widzenia formy prowadzenia działalności gospodarczej. Program szkolenia przewiduje analizę zalet i wad różnych zasad opodatkowania i rekomendację dla poszczególnych rodzajów branż, w których działalność jest prowadzona.

Uwaga:

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Istotne zmiany w przepisach wprowadzone pakietem Polski Ład

 1. Prawo przedsiębiorców

 2. Ustawa o CIT

 3. Ustawa o PIT

 4. Zryczałtowany podatek dochodowy

 5. Podatek VAT

 6. Ordynacja podatkowa

 7. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (składka zdrowotna)

 8. Pozostałe ustawy

 

 1. Konsekwencje podatkowe pakietu Polski Ład dla przedsiębiorców

 1. Spółki kapitałowe (sp. z o.o. oraz spółka akcyjna)

 2. Spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna)

 3. Spółka cywilna

 4. Jednoosobowa działalność gospodarcza

 5. Obowiązki płatnika

 6. Umowy zlecenia

 7. Umowy o dzieło

 8. Wynajem lokali mieszkalnych

 9. Osoby opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowych

 10. Nielegalne zatrudnianie pracowników - opcja ominięcia restrykcji podatkowych

 11. Ukryta dywidenda - jak się przygotować do zmian?

 

 1. Optymalne formy prowadzenia działalności gospodarczej

 1. Spółka komandytowa

 • Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową

 • Zamiana komandytariusza na komplementariusza

 • Składka zdrowotna

 • Estoński CIT

 • Pozostałe zagadnienia

 • Dla kogo spółka komandytowa jest nadal optymalna?

 1. Spółka komandytowo-akcyjna

 • Korzyści podatkowe komplementariusza (brak podwójnego opodatkowania)

 • Ochrona majątku komandytariusza

 • Składka zdrowotna

 • Estoński CIT

 • Zalety i wady

 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 • "Powtarzające się świadczenia niepieniężne" - korzyści i wady

 • Estoński CIT jako optymalne rozwiązanie

 • Składka zdrowotna

 • Próg opłacalności

 • Pozostałe zagadnienia

 1. "Spółka cicha" jako opcjonalna forma prowadzenia działalności gospodarczej

 • Zasady opodatkowania

 • Brak ryzyka biznesowego

 • Brak składki zdrowotnej

 • Pozostałe zagadnienia

 1. Wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

 • Brak możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodu

 • Optymalna wysokość składki zdrowotnej

 • Podmioty uprawnione

 • Stawki podatkowe

 1. Pozostałe opcje

 

 1. Analiza wybranych branż z punktu widzenia optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej

 1. Obrót nieruchomościami

 2. Usługi transportowe

 3. Usługi budowlane

 4. Usługi informatyczne

 5. Usługi finansowe

 6. Lekarze

 

 1. Zalety i wady grupy VAT

 2. Zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR)

 3. Sesja pytań i odpowiedzi on-line.

Osoba prowadząca:

Arkadiusz Duda - Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości.

Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Informacje organizacyjne:

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.

Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.

Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.

Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.

Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.

Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.

Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa netto wynosi:  390 zł

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: