Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie on-line: Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce: Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne (MSR 16 i 38)

Cel szkolenia:

Szkolenie prezentuje zasady ujmowania, wyceny i likwidacji środków trwałych, techniki dokonywania odpisów amortyzacyjnych i praktyczne wskazówki kierowane do spółek sporządzających sprawozdanie finansowe wg MSR 16, 38.

Korzyści dla Uczestników:

W trakcie szkolenia omówione zostaną:

 • zasady organizacji gospodarki środkami trwałymi

 • metody amortyzacji

 • procedury związane z zaprzestaniem ujmowania środków trwałych w ewidencji.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających, pracowników działów finansowo-księgowych, działów administracyjno-gospodarczych, controlingu. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących (mających niewielkie lub żadne doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny.

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Międzynarodowy standard rachunkowości 16 Rzeczowe aktywa trwałe

 1. Pojęcie środka trwałego

 2. Początkowa cena nabycia lub koszt wytworzenia

 3. Początkowa wycena

  1. Ustalenie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia

  2. Składniki ceny nabycia lub kosztu wytworzenia

  3. Nabycie w drodze dotacji rządowej

 4. Podział środków trwałych na komponenty

 5. Amortyzacja

  1. Wartość podlegająca amortyzacji i okres amortyzacji

  2. Metoda amortyzacji

 6. Modernizacja czy remont?

 7. Wycena po początkowym ujęciu

  1. Model ceny nabycia lub kosztu wytworzenia

  2. Model oparty na wartości przeszacowanej

  3. Utrata wartości

 8. Ujawnianie informacji

 

 1. Międzynarodowy standard rachunkowości 38 Wartości niematerialne

 1. Pojęcie Wartości niematerialnych

 2. Ujmowanie i wycena

  1. Nabycie wartości niematerialnych

  2. Nabycie w drodze dotacji rządowej

 3. Wartości niematerialne wytworzone przez jednostkę we własnym zakresie

  1. Prace badawczo rozwojowe

  2. Etap prac badawczych

  3. Etap prac rozwojowych

 4. Wycena po początkowym ujęciu

  1. Model ceny nabycia lub kosztu wytworzenia

  2. Model oparty na wartości przeszacowanej

 5. Amortyzacja

  1. Okres amortyzacji i metoda amortyzacji

  2. Wartość końcowa

  3. Weryfikacja okresu amortyzacji i metody amortyzacji

 6. Ujawnianie informacji

 

 1. Sesja pytań i odpowiedzi

Trener:

Gabriela Suski Borek - trenerka z wieloletnim doświadczeniem, posiadająca praktyczne i wszechstronne doświadczenie w zakresie realizacji oraz rozliczania projektów dofinansowanych z UE, księgowości małych i średnich przedsiębiorstw, księgowości jednostek budżetowych oraz kadr i płac.

Przebieg szkolenia:

 • szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny, wykład połączony z przykładami rozliczania i księgowań

 • nielimitowana czasowo sesja pytań i odpowiedzi po zakończeniu wykładu.

Sesja pytań i odpowiedzi:

Sesja pytań i odpowiedzi nie jest limitowana czasowo, w jej trakcie każdy Uczestnik szkolenia uzyska odpowiedź na swoje pytania. Sesja przebiega w trybie live czat txt (Uczestnicy) - video on-line (Trener).

Informacje organizacyjne:

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.

Wykład rozpoczyna się o godzinie 8.30.

Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.

Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.

Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.

Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.

Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa netto wynosi:  390 zł

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Informacja dla doradców podatkowych:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: