Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie on-line: Zmiany w podatkach VAT i CIT z uwzględnieniem pakietu "Polski Ład" oraz e-Faktur

Termin i miejsce: 03.11.2021, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Opis szkolenia:

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego poznacie Państwo zmiany w podatkach VAT i CIT planowane na 2022 r. oraz ich konsekwencje praktyczne.

Uwaga:

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zaprezentowanie uchwalonych i planowanych zmian, w sposób umożliwiający Uczestnikom podjęcie odpowiednich działań przygotowawczych w swoich organizacjach.

Szczegółowy program szkolenia:

Podatek VAT

I. "Polski Ład" planowane zmiany w zakresie podatku VAT

1. Nowa instytucja "Grupa VAT"

- Co to jest Grupa VAT?

- Korzyści związane z utworzeniem Grupy VAT

- Przesłanki i warunki utworzenia Grupy VAT

- Przedstawiciel Grupy VAT

- Zasady rozliczeń w ramach Grupy VAT

- Zasady rozliczeń Grupy VAT z innymi podmiotami

- Rozliczenie nadwyżki podatku naliczonego VAT a utworzenie Grupy VAT

- Raportowanie JPK przez Grupę VAT

- Obowiązki sprawozdawcze

- Proporcja roczna w przypadku Grupy VAT

2. Możliwość rezygnacji ze zwolnienia usług finansowych i ubezpieczeniowych

3. Wymóg udostępnienia płatności bezgotówkowych

4. Pozostałe zmiany

 

II. Planowane zmiany w fakturowaniu (e-Faktura)

1. Co to jest e-Faktura i czy będzie obowiązkowa?

2. Krajowy System e-Faktur (KSeF)

3. Faktura ustrukturyzowana

4. Zasady wystawiania e-Faktur

5. Zachęty dla podatników - nowe terminy zwrotu VAT

 

Podatek CIT

"Polski Ład" planowane zmiany w zakresie podatku CIT

1. Zmiany w zakresie przepisów o cenach transferowych

- Zmiany w zakresie definicji podmiotów powiązanych

- Korekty cen transferowych

- Mechanizm "safe harbour" finansowy

- Zmiany w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych

- Wydłużenie terminu na przedłożenie dokumentacji cen transferowych na żądanie organu podatkowego

- Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

- Informacja o cenach transferowych

- Pozostałe zmiany

2. Rezygnacja z dalszego funkcjonowania w przepisach ustawy CIT art. 15e ograniczającego (limitującego) wysokość kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez podatnika na nabycie określonych usług lub praw niematerialnych

3. Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych i usunięcie art. 15e

- Kryteria i przesłanki opodatkowania

- Wysokość podatku

- Metoda określenia podstawy opodatkowania (przychód, "cienka kapitalizacja", usługi niematerialne, wartości niematerialne i prawne

- Pozostałe zagadnienia

4. Wprowadzenie reżimu holdingowego

5. Zmiany w podatku u źródła

- Doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela

- Przesłanka rzeczywistej działalności gospodarczej

- Kryterium należytej staranności

- Uzależnienie wymogów proceduralnych od wymogów materialnych

- Posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji

- Pozostałe zmiany

6. Ukryta dywidenda

- Kryteria braku możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów

- Koszty zależne od zysku

- Racjonalność ponoszenia kosztu (transakcje z podmiotami powiązanymi)

- Wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów wspólnika

- Pozostałe zagadnienia

7. Prawa do odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację, tzw. ulga na robotyzację

8. Zmiany w zakresie kosztów Pierwszej Oferty Publicznej

9. Złagodzenie reguł związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem podatkowych grup kapitałowych

10. Ryczałt od dochodów spółek

11. Regulacje dotyczącej opodatkowania 70% zryczałtowanym podatkiem odpraw lub odszkodowań

12. Zmiany w zakresie warunków korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI i SSE

13. Przesyłanie ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

14. Doprecyzowanie pojęcia posiadania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

15. Amortyzacja w spółkach nieruchomościowych

16. Cienka kapitalizacja

17. Koszty finansowania dłużnego

18. Zmiana w zakresie przepisów dotyczących Zagranicznej Jednostki Kontrolowanej

19. Wprowadzenie do opodatkowania nowej koncepcji tzw. przerzucania dochodów - nowy art. 24aa ustawy CIT

20. Ulga konsolidacyjna

21. Zmiany w zakresie przepisów dotyczących reorganizacji podmiotów

Osoba prowadząca:

Arkadiusz Duda - Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości.

Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Informacje organizacyjne:

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.

Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.

Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.

Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.

Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.

Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.

Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa netto wynosi:  390 zł

Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce:    
03.11.2021, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »