Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie on-line: Dozwolona optymalizacja podatkowa oraz obowiązek sporządzenia strategii podatkowej

Opis szkolenia:

Nadmierne obciążenia fiskalne to zmora każdego biznesu. Niestety, podatki to taki sam koszt, jak każdy inny obciążający wyniki firmy. Warto zatem wiedzieć, czy i jak można płacić podatki mniejsze, zgodnie z przepisami, i jakie działania podejmować, aby mieć pewność, że stosowane rozwiązania nie zostaną w przyszłości zakwestionowane przez fiskusa.

Uwaga!

W cenie szkolenia edytowalny wzór strategii podatkowej

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Szczegółowy program szkolenia:

Optymalizacja podatkowa

 1.  Zagadnienie wstępne

 1. Definicja pojęcia optymalizacji podatkowej

 2. Optymalizacja podatkowa a planowanie podatkowe

 3. Cele i formy optymalizacji podatkowej

 1. Metody oraz sposoby przeprowadzenia optymalizacji podatkowej

 1. Znaczenie formy prawnej prowadzenie działalności gospodarczej

 2. Metody optymalizacji podatkowej w obszarze podatków dochodowych CIT i PIT

 3. Możliwości optymalizacji podatkowej na gruncie podatku VAT

 4. Orzecznictwo TS UE a optymalizacja podatkowa w podatku VAT

 5. Optymalizacja podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości

 6. Jak obniżyć podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)?

 7. Wykorzystanie struktur zagranicznych w optymalizacji podatkowej

 8. Klauzula obejścia prawa podatkowego oraz jej wpływ na możliwości optymalizacji podatkowej

 9. Budowanie schematów oraz struktur optymalizacji podatkowej

 10. Optymalizacja podatkowa transakcji handlowych oraz restrukturyzacji

 11. Alternatywa dla spółek komandytowych

 12. Polski ład - metody minimalizacji negatywnych skutków podatkowych

 13. Raportowanie schematów podatkowych a legalna optymalizacja podatkowa

 1. Konsekwencje optymalizacji podatkowych

 1. Jak przygotować legalną oraz skuteczną optymalizację podatkową?

 2. Metody obrony skutków optymalizacji podatkowej w trakcie kontroli podatkowych oraz postępowań podatkowych

 3. Ryzyko negatywnych konsekwencji procesów optymalizacji podatkowej

 4. Zasady minimalizacji ryzyka podatkowego oraz ryzyka na gruncie Kodeksu karnego skarbowego w przypadku przeprowadzenia optymalizacji podatkowej.

   

Strategia podatkowa

 1. Geneza oraz cel obowiązku sporządzania i publikacji strategii podatkowej

 2. Identyfikacja podmiotów zobowiązanych do sporządzenia i publicznego udostępnienia strategii podatkowej

 3. Ogólne zasady przygotowania strategii podatkowej

 4. Zakres strategii podatkowej:

 • Procedury podatkowe
 • Informacja o formach dobrowolnej współpracy z KAS
 • Schematy podatkowe (MDR)
 • Transakcje z podmiotami powiązanymi
 • Działania restrukturyzacyjne
 • Wnioski o wydanie interpretacji podatkowych, WIS, WIA
 • Raje podatkowe
 1. Znaczenie tajemnicy przedsiębiorstwa w procesie sporządzenia strategii podatkowej

 2. Forma oraz termin publikacji strategii podatkowej

 3. Zarządzanie ryzykiem podatkowym (tax compliance)

 4. Wewnętrzne procedury podatkowe

 5. Sankcje za brak sporządzenia i ujawnienia strategii podatkowej

 6. Umowa o współdziałanie w KAS oraz jej znaczenie dla obowiązku publikacji strategii podatkowej

   

Umowa o współdziałanie z organami podatkowymi

 1. Podstawa prawna zawarcia umowy o współdziałanie z KAS

 2. Cel oraz podmioty uprawnione do zawarcia umowy

 3. Warunki zawarcia umowy o współdziałanie

 4. Zakres przedmiotowy umowy o współdziałanie

 5. Korzyści związanie z zawarciem umowy o współdziałanie

 6. Konsekwencje oraz ryzyka zawarcia umowy o współdziałanie

Osoba prowadząca:

Arkadiusz Duda - Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości.

Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Informacje organizacyjne:

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.

Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.

Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.

Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.

Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.

Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.

Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa netto wynosi:  390 zł

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: