Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie on-line: Amortyzacja w prawie bilansowym w praktyce - ujmowanie, wycena i likwidacja, dokumentacja, odpisy

Cel szkolenia:

Szkolenie prezentuje zasady ujmowania, wyceny i likwidacji środków trwałych, techniki dokonywania odpisów amortyzacyjnych, wzory dokumentów, praktyczne wskazówki.

Materiał szkolenia uwzględnia wymogi wynikające ze Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe".

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Korzyści dla Uczestników:

Uczestnicy w trakcie szkolenia zdobędą, utrwalą i usystematyzują wiedzę, obejmującą:

 • zasady organizacji gospodarki i dokumentacji środków trwałych

 • metody amortyzacji

 • procedury związane z zaprzestaniem ujmowania środków trwałych w ewidencji.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie skierowane jest dla osób zarządzających, pracowników działów finansowo-księgowych, działów administracyjno-gospodarczych, controlingu. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących (mających niewielkie lub żadne doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny.

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Definicja środków trwałych

  1. Pojęcie środka trwałego wg Ustawy o rachunkowości

  2. Pojęcie środka trwałego wg Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

  3. Okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych

  4. Kompletność środka trwałego

  5. Zdatność do użytkowania środka trwałego

  6. Przeznaczenie środka trwałego na własne potrzeby jednostki

  7. Wartość istotna środka trwałego

 2. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych środków trwałych

  1. Ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych środków trwałych

  2. Szczególne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych

 3. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych

  1. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego w cenie nabycia

  2. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego w koszcie wytworzenia

  3. Ogólne zasady ustalania wartości początkowej w koszcie wytworzenia

  4. Szczególne zasady rozliczania i ewidencji kosztów środków trwałych budowanych siłami własnymi

  5. Moment rozpoczęcia budowy i koszty budowy

  6. Zasady rozliczania kosztów pośrednich budowy

  7. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego jako sumy ceny nabycia i kosztów wytworzenia

  8. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego jako sumy ceny nabycia i kosztów remontu (przystosowania)

  9. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego w cenie sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu albo w wartości godziwej

  10. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie

  11. Ustalenie wartości początkowej środków trwałych ujawnionych (nadwyżki)

  12. Koszty niezaliczane do ceny nabycia i kosztów wytworzenia (ulepszenia) środków trwałych

  13. Koszty inwestycji zaniechanych

 4. Dokumentowanie operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych

  1. Dowód OT - "Przyjęcie środka trwałego"

  2. PT - "Przekazanie/Przyjęcie środka trwałego"

  3. Dowód MT - "Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego"

  4. Dowód LT - "Likwidacja środka trwałego"

  5. Bilansowa ewidencja pomocnicza środków trwałych

  6. Ewidencja pomocnicza środków trwałych amortyzowanych z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych

  7. Indywidualne karty środków trwałych

  8. Księga inwentarzowa środków trwałych

  9. Ewidencja pomocnicza ilościowo-wartościowa dla środków trwałych amortyzowanych (umarzanych) jednorazowo

  10. Książka inwentarzowa pozostałych środków trwałych

  11. Indywidualne kartoteki wyposażenia

  12. Numery inwentarzowe środków trwałych

  13. Zasady konstruowania numerów inwentarzowych

  14. Zasady znakowania obiektów inwentarzowych środków trwałych

 5. Amortyzacja i umorzenie środków trwałych

  1. Unormowania w zakresie amortyzacji bilansowej środków trwałych wg prawa bilansowego i prawa podatkowego

 6. Ogólne zasady amortyzacji bilansowej środków trwałych

  1. Przedmiot amortyzacji

  2. Składniki majątkowe niepodlegające amortyzacji

  3. Czynniki mające wpływ na wysokość odpisów amortyzacyjnych/umorzeniowych

  4. Wartość podlegająca amortyzacji

  5. Okres ekonomicznej użyteczności

 7. Metody amortyzacji

  1. Stawki i stopy amortyzacyjne

  2. Metoda liniowa

  3. Metoda degresywna malejącego salda

  4. Metoda degresywna sumy cyfr rocznych

  5. Metoda degresywno-liniowa

  6. Metoda naturalna

  7. Amortyzacja sezonowa

  8. Wznowienie amortyzacji

  9. Weryfikacja okresów i stawek amortyzacji

 8. Amortyzacja ulepszeń w obcych środkach trwałych

 9. Plan amortyzacji

 10. Zwiększenie wartości początkowej używanych środków trwałych

 11. Aktualizacja wartości środków trwałych

  1. Zasady rozliczania nakładów ponoszonych w trakcie użytkowania środka trwałego

  2. Nakłady na ulepszenie środków trwałych

  3. Ulepszenia w obcych środkach trwałych

  4. Nakłady na bieżącą eksploatację środków trwałych

 12. Zaprzestanie ujmowania środków trwałych w ewidencji bilansowej

  1. Sprzedaż środków trwałych

  2. Nieodpłatne przekazanie innej jednostce

  3. Nieodpłatne przekazanie jako aport

  4. Likwidacja środka trwałego oraz stwierdzenie niedoboru

 13. Odłączanie i przyłączanie części dodatkowych i peryferyjnych

 14. Ewidencja pozabilansowa środków trwałych

  1. Ewidencja pozabilansowa obcych środków trwałych

  2. Ewidencja pozabilansowa środków trwałych w likwidacji

  3. Ewidencja pozabilansowa środków trwałych o wartości nieistotnej

 15. Specyfika przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych

 16. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

Trener:

Gabriela Suski Borek - trenerka z wieloletnim doświadczeniem, posiadająca praktyczne i wszechstronne doświadczenie w zakresie realizacji oraz rozliczania projektów dofinansowanych z UE, księgowości małych i średnich przedsiębiorstw, księgowości jednostek budżetowych oraz kadr i płac.

Forma szkolenia:

 • szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny, wykład on-line połączony z przykładami rozliczania i księgowania
 • konsultacje z trenerem w ramach nielimitowanej sesji pytań i odpowiedzi

Sesja pytań i odpowiedzi:

Sesja pytań i odpowiedzi nie jest limitowana czasowo, w jej trakcie każdy Uczestnik szkolenia uzyska odpowiedź na swoje pytania. Sesja przebiega w trybie live czat txt (Uczestnicy) - video on-line (Trener).

Informacje organizacyjne:

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.

Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.

Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.

Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.

Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników..

Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.

Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa netto wynosi:  390 zł

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Informacja dla doradców podatkowych:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: