Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie on-line: Zatrudnianie cudzoziemców - prawo, podatki, ubezpieczenia

Termin i miejsce: 25.10.2021, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Opis szkolenia:

Z bardzo niskim poziomem bezrobocia Polska stała się atrakcyjnym rynkiem pracy dla osób z Ukrainy i wielu innych krajów.

Zatrudnianie cudzoziemców staje się powszechne, przyzwyczailiśmy się do stałej obecności wielusettysięcznej rzeszy pracowników zza granicy. Należy jednak pamiętać, że zatrudnienie osoby z innego państwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej, jest dużo bardziej skomplikowane i czasochłonne niż zatrudnienie Polaka.

Dla pracodawców i pracowników z zagranicy największym problemem są długotrwałe procedury legalizacji pobytu cudzoziemca i jego zatrudnienia.

Niestety, procedury i przepisy zostały dodatkowo skomplikowane obecną sytuacją epidemiologiczną, która wymusiła wprowadzenie zmian prawnych w niemal wszystkich obszarach. Kolejne wersje "tarczy antykryzysowej" regulują również kwestie pobytu i pracy w Polsce cudzoziemców.

Pobyt i praca - zagadnienia prawne

Pojawia się w związku z tym wiele pytań.

  • Czy skomplikowane i długotrwałe procedury związane z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemca stały się jeszcze trudniejsze?

  • Czy i kiedy cudzoziemcy będą musieli opuścić terytorium kraju?

  • Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy?

  • Jak obecnie wyglądają procedury i terminy?

  • Które terminy zostają odroczone, a które nie?

Podatki i ubezpieczenia społeczne

Dla pracodawców problematyczne są również kwestie podatkowe - płatnicy nie mają pewności czy należy od dochodu cudzoziemca pobierać zaliczkę czy podatek ryczałtowy, czy może w ogóle żadnego podatku, z jakich ulg mogą korzystać cudzoziemcy, jak wyglądają kwestie podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Cel szkolenia:

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. W szczególności przybliżone zostaną zasady zatrudniania cudzoziemców w okresie epidemii COVID-19.

Udział w szkoleniu zapewni wiedzę i pozwoli na uzyskania praktycznych porad, dzięki którym zatrudnią Państwo cudzoziemca, zgodnie z przepisami, w możliwie najkrótszym czasie. Zapoznają się Państwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.

Szkolenie pozwoli nie tylko zdobyć ale i poszerzyć oraz usystematyzować informacje w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, przedsiębiorców, księgowych i pracowników działów księgowości, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

Program szkolenia:

1. Pobyt cudzoziemców w Polsce

2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej

2.1. Obywatele Unii Europejskiej

2.2. Obywatele państw trzecich - Ukrainy, Rosji, Białorusi

2.3. Obywatele Wielkiej Brytanii

2.4. Pobyt czasowy a pobyt stały

3. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej w okresie epidemii

3.1. Kto może wjechać do Polski?

3.2. Kto jest kierowany na kwarantannę?

3.3. Kto jest zwolniony z kwarantanny?

3.4. Pobyt cudzoziemców w Polsce w okresie epidemii

3.4.1. Przedłużenie terminów legalnego pobytu w Polsce

3.4.2. Przedłużenie terminów opuszczenia Polski

3.4.3. Terminy składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i stały

3.4.4. Ważność dokumentów pobytowych cudzoziemców (wizy, karty pobytu)

3.4.5. Obowiązki informacyjne organów administracji

4. Praca cudzoziemców na terenie Polski

4.1 Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej

4.2 Praca w Polsce obywateli Wielkiej Brytanii

4.3 Obywatele państw sąsiadujących z Polską, zmiany planowane od 2019 r.

4.4. Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia

4.5. Zezwolenie na pracę

4.6. Zmiany obowiązujące od 2018 r. - nowa procedura oświadczeniowa oraz nowy typ zezwoleń na pracę sezonową (w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce)

4.7. Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2018

4.8. Ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji

4.9. Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń - sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Praca cudzoziemców na terenie Polski w okresie epidemii

5.1. Przedłużenie okresów ważności zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy

5.2. Terminy do składania wniosków o przedłużenie zezwoleń

5.3. Zmiana warunków pracy cudzoziemca w okresie epidemii

5.4. Świadczenia postojowe i inne dla cudzoziemców

6. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców

6.1. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy

6.2. Miejsce zamieszkania

6.3. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

6.4. Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych

6.5. Opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym

6.6. Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym

6.7. Ulgi podatkowe, z których mogą skorzystać cudzoziemcy (w tym ulga dla młodych)

6.7.1. Zasady korzystania z ulgi dla młodych, oświadczenia składane pracodawcom

6.7.2. Ulga dla młodych w przypadku cudzoziemców

6.8. Zasady występowania o nadpłaty podatku

6.9. Certyfikat rezydencji

6.10. Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce

6.11. Obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców

6.12. Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu - informacje ORD-W1

7. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

7.1. Zasada jednego ustawodawstwa

7.2. Zasada równego traktowania

7.3. Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania

7.4. Zasada zachowania praw nabytych

7.5. Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy

7.6. Pracownicy delegowani

7.7. Pracownicy transportu międzynarodowego

7.8. Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich

7.9. Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie

7.10. Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce

7. 11. Ubezpieczenia obywateli państw trzecich

8. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

Trener:

Mariusz Makowski - doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy". Jest m. in. autorem książek: "Exit tax" (Infor 2019), "Ceny transferowe. Nowa dokumentacja w 2019 r." (Infor 2019), "Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r." (Infor 2018), "Ceny transferowe. Dokumentacja w 2018 r." (Infor 2018), "Zatrudnianie cudzoziemców - rewolucyjne zmiany, Poradnik Gazety Prawnej 9/17" (Infor 2017), "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Unilever, Deloitte, Polimex - Mostostal i in. Dla portalu podatki.biz realizuje szkolenia z tematyki opodatkowania dochodów zagranicznych (m.in. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą, Delegowanie pracowników za granicę, Zatrudnianie pracowników z zagranicy, Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą). Prowadzi własną kancelarię podatkową (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Informacje organizacyjne:

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.

Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.

Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.

Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.

Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.

Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.

Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa netto wynosi:  390 zł

Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce:    
25.10.2021, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »