Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie on-line: Wybrane problemy biur rachunkowych

Termin i miejsce: 02.06.2021, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Opis szkolenia:

Podatek CIT | Schematy podatkowe | Podatek u źródła | Pranie pieniędzy | Rozliczanie pracowników zagranicznych | Omówienie interpretacji ogólnych | Nowe obowiązki wobec ZUS

Zmiany, wprowadzane nieustannie w ostatnim czasie, kontynuowane między innymi w związku z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością korekt niektórych rozwiązań, dotkliwe są szczególnie dla osób prowadzących biura rachunkowe i zajmujących się w nich rachunkowością i rozliczeniami. Aby usystematyzować aktualny stan prawny, ułatwić biegłe poruszanie się w materii bieżących rozliczeń podatkowych pracownikom i właścicielom biur rachunkowych, przygotowaliśmy szkolenie: Wybrane problemy biur rachunkowych.

Jego program jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. omówienie nowych rozwiązań w podatku CIT, obowiązek raportowania schematów podatkowych oraz obowiązki biur rachunkowych wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, czy zagadnienia związane z podatkiem u źródła w biurach rachunkowych.

Uwaga: Dla osób zainteresowanych tematyką problemów rozliczania podatków PIT oraz VAT w biurach rachunkowych przygotowaliśmy odrębne szkolenie: Podatkowe problemy biur rachunkowych: PIT i VAT.

 

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Szczegółowy program szkolenia:

I. Podatek CIT

1. Zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych i spółek jawnych

  • Zmiany regulacji
  • Opodatkowania komandytariusza będącego osobą fizyczną
  • Opodatkowanie komplementariusza
  • Odliczenie strat
  • Wymogi dla spółek jawnych
  • Jak zminimalizować skutki niekorzystnych zmian w zakresie opodatkowania spółek komandytowych
  • "Spółka cicha? - alternatywa dla podatników

2. Podniesienie limitu dla "małych podatników"

3. Spółka nieruchomościowa

4. Zmiany w dokumentacji podatkowej

5. Estoński CIT

6. Informacja o strategii podatkowej

7. Opłata cukrowa oraz tzw. "opłata od małpek"

II. Obowiązek raportowania schematów podatkowych (MDR)

W jakich przypadkach księgowy ma obowiązek raportowania schematów podatkowych MDR?

1. Księgowy jako wspomagający

2. Definicja schematu podatkowego

3. Zasady raportowania

4. Jak uniknąć obowiązku raportowania?

5. Jak nie stracić klienta?

III. Obowiązki księgowego wprowadzone ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

1. Rejestr beneficjentów rzeczywistych - obowiązki biura rachunkowego

2. Obowiązek rejestrowania transakcji

3. Środki bezpieczeństwa finansowego

4. Obowiązek raportowania

IV. Podatek u źródła (WHT) w praktyce biur rachunkowych

1. W jakich przypadkach pobiera się WHT?

2. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

3. Wymagane dokumenty

4. Limit 2 mln zł

5. Oświadczenie i opinia organu

6. Należyta staranność

7. "Beneficial owner"

8. Projektowane zmiany w roku 2021

V. Stosowanie Tarczy antykryzysowej w roku 2021

1. Jak udowodnić negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19?

2. Rozliczenia straty za rok 2020 z dochodami roku poprzedniego

3. Zasady rezygnacji z metody uproszczonej wpłacania zaliczek

4. Jednorazowa amortyzacja środków trwałych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

5. Zawieszenie stosowania ulgi na złe długi przez dłużników

6. Możliwość skorzystania z ulgi na złe długi przez wierzycieli w przyspieszonym terminie

7. Limity zwolnień przedmiotowych z art. 21 Ustawy PIT (m.in. zapomogi, świadczenia z ZFŚS)

8. Zwolnienia dotyczące świadczeń postojowych

9. Zwolnienia świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu oraz dodatku solidarnościowego

10. Termin wpłaty zaliczek na PIT przez płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

VI. Interpretacje ogólne

1. Karty paliwowe - praktyczne skutki dla podatników

2. Używanie samochodów służbowych do celów prywatnych

3. Tzw. ulga na młodych

VII. Jak rozliczyć leasing operacyjny oraz leasing finansowy samochodów?

1. Podstawowe zasady

2. Samochody z przeznaczeniem na cele firmy oraz cele mieszane

3. Katalog wydatków podlegających ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu

4. Znaczenie interpretacji ogólnej w sprawie kart paliwowych

VIII. Zasady rozliczeń pracowników z Ukrainy oraz pozostałych cudzoziemców

1. Pozwolenia oraz inne wymogi administracyjne

2. Forma zatrudnienia

3. Ustalenie rezydencji podatkowej

4. Obowiązki księgowego w zakresie rozliczeń

IX. Nowe zasady rozliczeń w zakresie ZUS

1) Raportowanie umów o dzieło

2) Zgłoszenie do ubezpieczeń - podawanie informacji w zakresie wykonywanego zawodu

3) Dokumenty rozliczeniowe - podawanie informacji o PPK

X. Odpowiedzialność biura rachunkowego - metody zabezpieczenia w relacjach z klientem

XI. Sesja pytań i odpowiedzi

Osoba prowadząca:

Arkadiusz Duda - Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości.

Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Informacje organizacyjne:

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl.

Zajęcia on-line odbywają się w godzinach: 9.00-16.00 (uwzględnia czas odpowiedzi na pytania Uczestników).

Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu.

Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.

Po szkoleniu do Uczestników wysyłane są materiały w formie elektronicznej oraz certyfikat.

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa netto wynosi:  390 zł

Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce:    
02.06.2021, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »