Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie on-line: Podatkowe problemy biur rachunkowych: PIT i VAT

Opis szkolenia:

Zmiany, wprowadzane nieustannie w ostatnim czasie, kontynuowane między innymi w związku z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością korekt niektórych rozwiązań, dotkliwe są szczególnie dla osób prowadzących biura rachunkowe i zajmujących się w nich rachunkowością i rozliczeniami. Aby usystematyzować aktualny stan prawny, ułatwić biegłe poruszanie się w materii bieżących rozliczeń podatkowych pracownikom i właścicielom biur rachunkowych, przygotowaliśmy szkolenie: Podatkowe problemy biur rachunkowych PIT i VAT.

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Szczegółowy program szkolenia:

Zmiany w podatkach istotne z punktu widzenia biura rachunkowego

Część 1 - Podatek VAT

SLIM VAT z uwzględnieniem projektu objaśnień

1. Nowe zasady korygowania faktur "na plus" oraz "na minus"

- Zmiana przepisów

- Brak obowiązku potwierdzenia korekty

- Forma oraz zakres dokumentacji

- Odliczenie podatku VAT - wpływ nowych zasad korygowania faktur na podatek naliczony VAT

- Zasady rozliczeń faktur korygujących w obrocie międzynarodowym

2. Unifikacja zasad rozliczania różnic kursowych - jakie stosować kursy walut dla celów VAT od 01.01.2021 roku

3. Wydłużenie terminu odliczenia podatku naliczonego - praktyczne znaczenie zmian

4. Odliczenie podatku naliczonego VAT od usług noclegowych

5. Nieodpłatne przekazania - podwyższenie limitu dla prezentów o małej wartości

6. Eksport towarów - wydłużenie terminu na wywóz towarów w przypadku zaliczki (nowe zasady stosowania stawki "0")

7. Pozostałe zmiany

SLIM VAT 2

1. Zmiany w zasadach wystawiania faktur

- Brak obowiązku podania przyczyny korekty

- Zmiany w oznaczeniu faktur korygujących (brak obowiązku podawania zwrotu "faktura korygująca")

- Zmiany w oznaczaniu duplikatów faktur (brak obowiązku podawania zwrotu "duplikat")

- Możliwość wystawienia faktury na 60 dni przed świadczeniem (obecnie 30 dni)

- Zbiorcze faktury korygujące

- Brak limitu kilometrów dla biletów traktowanych jak faktury

- Korekty "in minus" w przypadku importu usług oraz WNT

2. Zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego VAT

3. Mechanizm podzielonej płatności

- Możliwość przesyłania środków pomiędzy rachunkami VAT w różnych bankach

- Możliwość płacenia z rachunków VAT składek ZUS

4. Zmiany w odliczeniach VAT na samochody

5. Zmiany w opodatkowaniu importu usług

6. Opodatkowanie w obrocie nieruchomościami

7. Wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat

Faktury VAT - Zasady wystawiania, korekt, ewidencji itp.

1. Dane na fakturze

2. Data sprzedaży

3. Kiedy wystawić fakturę

4. Korekta faktury z uwzględnieniem SLIM VAT oraz projektu SLIM VAT 2

5. Faktura zaliczkowa, rozliczająca oraz nota

6. Faktura elektroniczna

7. Typowe problemy biur rachunkowych z fakturami

Zasady stosowania obniżonej stawki 8 % w podatku VAT

1. Transakcja (usługa) kompleksowa

2. Stawka 8 % w budownictwie mieszkaniowym (zasady liczenia powierzchni 300 m i 150 m, na jakich dokumentach się oprzeć itp.)

3. Pozostałe najczęściej spotykane problemy biur rachunkowych

Pozostałe zmiany

1. Zmiany w MPP (Mechanizm podzielonej płatności)

- Kompensaty

- Zmiany w załączniku nr 15 do ustawy VAT

- Limity kwotowe 15 000 zł - zmiany

- Faktury walutowe - zasady przeliczania limitu

- Nowe zasady płatności z rachunku VAT

- Pozostałe zmiany

- Zasady stosowania oraz praktyczne informacje

2. "Biała lista" - zmiany w przepisach oraz praktyka stosowania

- Rozszerzenie zakresu informacji (rachunki bankowe)

- Modyfikacja zakresu danych wrażliwych

- Praktyczne problemy oraz sposoby ich rozwiązywania

3. Zmiany w WIS (Wiążąca Informacja Stawkowa) - wprowadzenie nowych ograniczeń

- Ograniczenia możliwości wydania WIS (kontrola, postępowanie podatkowe)

- Ograniczenia okresu ochrony

4. Deklaracje kwartalne

5. Stosowanie zwolnienia przez rolników ryczałtowych.

6. Kara pieniężna za błędy w JPK_V7 a Ordynacja podatkowa

7. Możliwość stosowania zwolnienia podmiotowego (200 000 zł) - korekta regulacji

8. Zakres stosowania dodatkowego zobowiązania w VAT

9. Zmiany w procedurze TAX FREE

10. Dostawy łańcuchowe - zmiany przepisów

11. Pakiet e-commerce

Wybrane zmiany wprowadzone w roku 2020

1. Nowy plik JPK VAT (kody transakcji) oraz zmiany w pozostałych strukturach plików JPK

- Obowiązek identyfikacji GTU

- Kody transakcji

- Obowiązek identyfikacji dowodów sprzedaży

- Sankcje w przypadku błędów

- Kto powinien składać czynny żal w przypadku korekt?

 

Część 2 - Podatek PIT

1. Zmiany w zakresie ulgi abolicyjnej (wpływ na dochód osób pracujących za granicą)

  • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • Modelowa Konwencja OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku
  • Definicja miejsca zamieszkania
  • Metody unikania podwójnego opodatkowania

- wyłączenie z progresją

- proporcjonalne zaliczenie

  • Znaczenie Konwencji MLI dla rozliczenia dochodów osób pracujących za granicą
  • Ograniczenie stosowania ulgi abolicyjnej

- zmiana przepisów

- limit kwotowy

  • Zasady opodatkowania marynarzy

Nowe zasady opodatkowania wspólników spółek komandytowych

2. Zmiany w amortyzacji

3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

1) Limit 2 mln EUR przychodu

2) Ograniczenie zakazu korzystania z ryczałtu

3) Rozszerzenie katalogu wolnych zawodów

 

Część 3 - Sesja pytań i odpowiedzi

Osoba prowadząca:

Arkadiusz Duda - Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości.

Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Informacje organizacyjne:

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.

Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.

Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.

Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.

Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.

Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.

Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa netto wynosi:  390 zł

Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: