Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie on-line: Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Opis szkolenia:

Niewielu podatników zdaje sobie sprawę, jak szeroki jest zakres ich odpowiedzialności podatkowej za zobowiązania, na których powstanie często nie mieli żadnego wpływu, albo ich wpływ był ograniczony lub nieświadomy. To zarówno sytuacje, w których korzystamy z efektów działalności gospodarczej naszego partnera, kupujemy czy zbywamy przedsiębiorstwo, prowadzimy transakcje z innymi przedsiębiorcami itp. To również odpowiedzialność członków zarządów, wspólników, czy przedsiębiorców, płacących należności na rachunki bankowe innych przedsiębiorców, lub prowadzących z nimi rozliczenia gotówkowe.

Aby nie znaleźć się w sytuacji, w której organ podatkowy oczekuje od nas zapłaty często niebagatelnych kwot z tytułu cudzych zobowiązań podatkowych, warto być świadomym tego, w jakich okolicznościach, będą osobą trzecią, można zostać pociągniętym do odpowiedzialności podatkowej i jakie mogą być tego konsekwencje. To o tyle istotne, że świadomość swojej sytuacji prawnej i szybka reakcja pozwalają podjąć sprawnie działania, by w zaistniałej sytuacji uniknąć szkody lub jak najbardziej ją zminimalizować.

Zapraszamy na szkolenie on-line: Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich, którego przedmiotem jest przybliżenie Uczestnikom sposobu i trybu działania organów, w zakresie ustalenia okoliczności i możliwości pociągnięcia osoby trzeciej do odpowiedzialności podatkowej.

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie kierujemy do przedsiębiorców, członków zarządów i osób mających wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwami, pracowników i właścicieli biur rachunkowych, pracowników, odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe osób trzecich, osób, dokonujących transakcji zbycia i nabycia majątku w obrocie z przedsiębiorcami, doradców podatkowych, finansowych i prawnych.

Szczegółowy program szkolenia:

I. Wprowadzenie

1. Organy uprawnione do prowadzenia postępowań w zakresie odpowiedzialności podatkowej

2. Podstawa prawna w zakresie odpowiedzialności podatkowej

II. Przesłanki, istota, zakres odpowiedzialności podatkowej osób trzecich

1. Zakres odpowiedzialności osób trzecich

2. Rozstrzygnięcie w zakresie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich

3. Egzekucja z majątku osoby trzeciej

4. Terminy przedawnienia w zakresie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich

III. Postępowanie w zakresie odpowiedzialności osób trzecich

1. Charakterystyka procedury postępowania podatkowego

2. Forma rozstrzygnięcia w zakresie postępowania dowodowego

3. Środki odwoławcze

IV. Postępowanie dowodowe

1. Gromadzenie materiału dowodowego,

2. Katalog dostępnych dowodów

3. Inicjatywa dowodowa strony postępowania podatkowego

4. Ocena materiału dowodowego

5. Dokumentowanie czynności dowodowych

6. Wgląd do akt postępowania podatkowego

V. Sesja pytań i odpowiedzi

Osoba prowadząca:

Radosław Borowski 
 
Funkcjonariusz służb skarbowych z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Ekspert w zakresie aspektów przestępczości podatkowej i nadużyć podatkowych w szczególności w obszarze podatku od towarów i usług. 
Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu przestępczości podatkowej, technik działań analitycznych czy funkcjonowania administracji skarbowej. 
 
Specjalizuje się także w zakresie specyfiki i metodyki działalności administracji skarbowej, w szczególności w obszarze postępowań podatkowych, kontroli podatkowych i kontroli celno-skarbowych. 
 
Współpracuje z kancelariami doradztwa podatkowego w zakresie metodyki i pragmatyki działań organów administracji skarbowej. 

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Informacje organizacyjne:

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.

Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.

Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.

Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.

Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.

Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.

Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa netto wynosi:  390 zł

Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: