Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie online: Opłaty za korzystanie ze środowiska - teoria i praktyka (2 dni)

Termin i miejsce: 07.12.2020 - 08.12.2020, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 369,00 zł (453,87 zł brutto)
2 Uczestników cena netto 339,00 zł (416,97 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 8%

5 Uczestników cena netto 299,00 zł (367,77 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 19%

formularz zgłoszeniowy:

Termin i miejsce: 01.02.2021 - 02.02.2021, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 369,00 zł (453,87 zł brutto)
2 Uczestników cena netto 339,00 zł (416,97 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 8%

5 Uczestników cena netto 299,00 zł (367,77 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 19%

formularz zgłoszeniowy:

Szkolenie przybliży Państwu obecny i planowany stan prawny i jest skierowane do osób zamierzających uzyskać lub uaktualnić wiedzę z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, sprawozdawczości związanej z opłatą produktową i gospodarką opakowaniami. Praktyczne zajęcia pozwolą znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo popełnienia błędów w prowadzonej dokumentacji oraz zmniejszyć ryzyko ewentualnych kar.
 
Celem jest podniesienie kompetencji uczestników szkolenia z zakresu zagadnień prawnych dotyczących sprawozdawczości wobec Urzędu Marszałkowskiego, zapoznanie się aktualnymi i proponowanymi zmianami za pomocą praktycznych przykładów, rozwój kompetencji uczestnika poprzez ćwiczenia poparte przykładami i poradami.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Pracowników działów ochrony środowiska, właścicieli oraz kadry menedżerskiej, analityków finansowych i bankowych, pełnomocników ds systemów zarządzania jakością, audytorów wewnętrznych i zewnętrznych systemów zarządzania jakością, księgowych oraz właścicieli i pracowników biur rachunkowych rozliczających zobowiązania publicznoprawne z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Program szkolenia:

1. System opłat za korzystanie ze środowiska - prawo i zasady funkcjonowania:

a) podmioty zobowiązane do uiszczania opłat
 
b) terminy wnoszenia opłat
 
c) rodzaje działalności podlegające opłatom i sprawozdawczości
 
d) obowiązujące wzory wykazów i stawki opłat na 2019 rok
 
e) sankcje i kary za niezłożenie sprawozdania i niewniesienie właściwej opłaty
 
f) zwolnienia z obowiązku przesyłania wykazów
 
g) decyzje administracyjne wymierzające wysokość opłat za korzystanie ze środowiska
 
h) opłata podwyższona z tytułu braku pozwolenia
 
i) rodzaje korzystania ze środowiska wymagające pozwolenia i zgłoszenia
 
j) przedawnienie obowiązku opłatowego; jak długo należy przechowywać dokumentację
 

2. Przygotowanie wykazu opłatowego za 2020 rok na podstawie danych i informacji wprowadzanych do Krajowej bazy:

a) powiązanie listy substancji raportowanych do Krajowej bazy z listą gazów lub pyłów w wykazie
 
opłatowym
 
b) wykorzystanie danych wprowadzanych do raportu do Krajowej bazy
 
c) emisja z eksploatacji instalacji
 
d) emisja z procesów prowadzonych poza instalacją
 
e) emisja z eksploatacji urządzeń
 
f) uzupełnianie wykazu opłatowego o wyliczenie opłaty podwyższonej
 
g) uzupełnianie wykazu opłatowego na temat handlu emisjami
 
h) generowanie wykazu w formie edytowalnej
 

3. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - rodzaje źródeł podlegających opłatom

a) źródła niewymagające pozwolenia, w tym: kotły małej mocy, środki transportu, urządzenia
 
klimatyzacyjne, malowanie praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy
 
b) sposoby obliczania opłaty za źródeł niewymagających pozwolenia
 
    - stawki opłat dla ryczałtu
 
    - wskaźniki KOBIZE
 
    - dane literaturowe
 
    - praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy
 
c) metodyka naliczania opłat dla instalacji wymagających pozwolenia na podstawie
 
    - przeprowadzanych pomiarów emisji
 
    - danych dostępnych z pozwolenia
 
    - wskaźników ministerialnych
 
    - praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy
 

4. Rodzaje substancji powstających w procesach spalania i obowiązek ich ewidencjonowania

5. Rozliczanie źródeł w instalacji i poza instalacji

a) prowadzenie ewidencji w zakresie posiadanych urządzeń klimatyzacyjnych
 
b) rozliczanie emisji z procesów spawania dostępne metodyki wyliczania opłat w tym przykłady wskaźników literaturowych

6. Źródła energetyczne i technologiczne wymagające pozwolenia, w tym: źródła spalania praktyczne przykłady wyliczania opłaty na podstawie metod wskaźnikowych, pomiarowych, danych literaturowych przedstawione na wzorach formularzy

7. Opłaty za składowanie odpadów

a) opłaty podwyższone za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym
 
b) obowiązek posiadania stosownego ze zezwolenia
 
c) opłaty podwyższone za magazynowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym
 
d) współczynniki podwyższające opłatę, czas magazynowania i składowania odpadów
 
e) przykłady wyliczenia opłaty za składowanie odpadów i opłaty podwyższonej za brak stosownego
 
zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami
 

8. BDO obowiązek wpisu do rejestru, wniosek aktualizacyjny,  i o wykreślenie

9. Konsultacje indywidualne.

Informacje organizacyjne:

  • przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej oraz materiały szkoleniowe
  • platforma e-learningowa: https://myownconference.pl
  • zajęcia online odbywają się w godzinach: 15.00-19.00 (w sumie 8 godzin)
  • po każdej partii materiału odbywają się konsultacje, natomiast na ewentualne bardziej złożone pytania trener odpowie mailowo po szkoleniu

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa netto wynosi :
  • 1 osoba z firmy 369 zł
  • 2-4 osoby z firmy 339 zł/osoba
  • 5-6 osób z firmy 299 zł/osoba
  • 7 i więcej osób z firmy cena do uzgodnienia
Cena obejmuje koszt uczestnictwa i materiałów szkoleniowych.
Ukończenie zostanie potwierdzone świadectwem.

Organizator szkolenia:

Europejski Instytut Szkoleń Sp. z o.o. i dział szkoleń podatki.biz

Europejski Instytut Szkoleń Sp. z o.o.

ul. Targowa 4
03-731 Warszawa

Wszelkie informacje oraz szczegółowy harmonogram można uzyskać pod numerem telefonu: 33 307-04-37 oraz pod adresem e-mail: biuro@euro-instytut.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-16:00.

Dział szkoleń podatki.biz

bezpłatna infolinia: 800-706-818 wew. 22
tel.: (32) 327-76-33, fax: (32) 328-50-19
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Termin i miejsce:    
07.12.2020 - 08.12.2020, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 369,00 zł (453,87 zł brutto)
2 Uczestników cena netto 339,00 zł (416,97 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 8 %
5 Uczestników cena netto 299,00 zł (367,77 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 19 %
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »
01.02.2021 - 02.02.2021, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 369,00 zł (453,87 zł brutto)
2 Uczestników cena netto 339,00 zł (416,97 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 8 %
5 Uczestników cena netto 299,00 zł (367,77 zł brutto) za osobę, oszczędzasz 19 %
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »