Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie on-line: Zamówienia publiczne po zmianach w 2021 r. - Ubieganie się o zamówienie

Od 1 stycznia 2021 roku zaczęło obowiązywać nowe prawo zamówień publicznych. Uchwalona i opublikowana już w roku 2019 ustawa nieprzypadkowo ma tak długie vacatio legis - ilość i zakres zmian w stosunku do "starego" prawa zamówień publicznych jest ogromna.

Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie on-line - Zamówienia publiczne po zmianach w 2021 r. - Ubieganie się o zamówienie, w którym prezentujemy procedury i zasady ubiegania się o zamówienie publiczne, ogłoszone po 1.01.2021 r.

 
Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Rodzaje zamówień publicznych, o które mogą ubiegać się wykonawcy na podstawie nowego PZP (zamówienia unijne, krajowe, bagatelne)

2. Sposoby komunikacji z zamawiającym (formy składania ofert i wniosków w postępowaniu o zamówienie publiczne)

3. Prawo zapoznania się z ofertami konkurencji (zasada jawności) i nadania klauzuli poufności (zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa)

4. Formy ubiegania się o zamówienie: konsorcjum, możliwość korzystania z zasobów innych podmiotów

5. Rodzaje ofert: oferta częściowa, wariantowa

6. Wadium (formy wniesienia, zatrzymania wadium)

7. Opis przedmiotu zamówienia w kontekście zasady zachowanie równej i uczciwej konkurencji

8. Przedmiotowe środki dowodowe - ocena zgodności oferty z cechami przedmiotu zamówieniach (normy, etykiety, certyfikaty)

9. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania

10. Podmiotowe środki dowodowe - kwalifikacja wykonawców w zakresie przesłanek wykluczenia oraz zdolności wykonania zamówienia

11. Możliwość korzystania z zasobów innych podmiotów, podwykonawstwo

12. Przetarg nieograniczony jako tryb udzielania zamówień publicznych przekraczających progi unijne (ogłoszenie, specyfikacja warunków zamówienia)

13. Tryb podstawowy w postępowaniu o zamówienie publiczne nieprzekraczające progów unijnych (wariant bez negocjacji, z możliwością negocjacji i obowiązkowymi negocjacjami)

14. Przesłanki odrzucenia ofert

15. Ocena ofert pod względem formalnym (wezwanie do uzupełnienia braków, poprawienie omyłek)

16. Kryteria oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty

17. Zakończenie postępowania: zawarcie umowy albo unieważnienie.

Trener:

Adam Palowski - radca prawny, doradca restrukturyzacyjny (licencja Ministra Sprawiedliwości), specjalizujący się w dziedzinie prawa publicznego, w tym prawa zamówień publicznych, a także upadłości i restrukturalizacji przedsiębiorstw, pełnomocnik reprezentujący zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą, trener z 12-letnim doświadczeniem, prowadzący szkolenia dla jednostek publicznych, jak i przedsiębiorców z zakresu zamówień publicznych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Sesja pytań i odpowiedzi:

Sesja pytań i odpowiedzi nie jest limitowana czasowo, w jej trakcie każdy Uczestnik szkolenia uzyska odpowiedź na swoje pytania. Sesja przebiega w trybie live czat txt (Uczestnicy) - video on-line (Trener).

Informacje organizacyjne:

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.

Zajęcia on-line odbywają się w godzinach: 9.00-16.00 (uwzględnia czas odpowiedzi na pytania Uczestników).

Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu.

Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.

Po szkoleniu do Uczestników wysyłany jest certyfikat.

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa netto wynosi:  390 zł

Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Informacja dla doradców podatkowych:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego (zgodnie z wymogami uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych).

Doradców podatkowych, którzy chcą skorzystać z możliwości uzyskania punktów prosimy o informację - otrzymają oni odpowiedni certyfikat. Informację można umieścić w polu "uwagi" formularza zgłoszeniowego lub przekazać w dowolnym momencie do działu obsługi szkoleń www.podatki.biz.

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: