Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie on-line: Obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych

Termin i miejsce: 23.03.2021, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Opis szkolenia:

W konsekwencji implementacji prawa unijnego do polskiego systemu prawnego wprowadzono obowiązek raportowania schematów podatkowych. Obowiązek ten został nałożony na szeroki krąg podmiotów - nie tylko na doradców podatkowych i finansowych, tworzących rozwiązania optymalizacyjne dla podatników, ale również na podatników, korzystających z tych rozwiązań oraz tych, którzy uczestniczą we wdrażaniu rozwiązań optymalizacyjnych w sposób pośredni. Znacznie - w stosunku do wymagań unijnych - poszerzono zakres regulacji. Poza rozwiązaniami dotyczącymi podatków dochodowym obowiązkiem raportowania objęto również schematy dotyczące podatku VAT.

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Uwaga!

Każdy uczestnik w ramach ceny szkolenia otrzyma w wersji edytowalnej "Wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych".

Cel szkolenia:

W trakcie szkolenia Uczestnicy dowiedzą się, kiedy i w jakich przypadkach powstają obowiązki raportowania schematów podatkowych, w jaki sposób sporządzać raporty, jak skutecznie realizować nowe obowiązki, zapobiegając ewentualnym konsekwencjom niewłaściwego rozumienia i stosowania prawa.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie:

Szkolenie kierujemy do doradców podatkowych i finansowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, prawników i pracowników kancelarii prawnych, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników, przedsiębiorców, pracowników działów finansowych i podatkowych przedsiębiorstw.

Szczegółowy program szkolenia:

1. Cel oraz podstawa prawna wprowadzenia regulacji

- Cel i znaczenie regulacji

- Zgodność z dyrektywą Rady (UE) 2018/822 z 25.05.2018

- Podstawowe pojęcia i definicje

- Moc wsteczna przepisów - czy istnieje obowiązek raportowania wstecz?

2. Definicja schematu podatkowego

- Pojęcie schematu podatkowego

- Definicja uzgodnienia

- Definicja korzyści podatkowej

- Kryterium głównej korzyści

- Ogólna cecha rozpoznawcza

- Szczególna cecha rozpoznawcza

- Inna szczególna cecha rozpoznawcza

- Rodzaje schematów podatkowych

- Schemat podatkowy standaryzowany

- Schematy transgraniczne

- Jak zdefiniować i zidentyfikować schemat podatkowy?

- Zmiany w procesach

- Czy może powstać schemat podatkowy w wyniku wykonania przepisów ustawy o rachunkowości?

- Znaczenie klauzuli przeciw unikania opodatkowaniu.

- Przykłady identyfikowania schematów podatkowych - case studies

3. Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji o schematach podatkowych

- Promotor

- Korzystający

- Wspomagający

- Doradca in-house

- Numer schematu podatkowego a obowiązek raportowania

- Czy korzystający może inaczej zidentyfikować schemat podatkowy niż promotor?

- Obowiązek przekazywania informacji o uzgodnieniach bez cech schematu podatkowego

- Konsekwencje  błędnej identyfikacji schematu podatkowego

- Konsekwencje nie wysłania oraz opóźnienia w wysłaniu informacji o schematach podatkowych

4. Obowiązek raportowania o schematach podatkowych przez podatnika w przypadku braku cech optymalizacji podatkowej - przykłady

5. Udostępnienie schematu podatkowego oraz wdrożenie schematu podatkowego a obowiązek raportowania

6. Schemat teoretyczny

7. Nadanie numeru schematu podatkowego

8. Forma oraz termin raportowania o schematach podatkowych

- Wyłączenia z obowiązku raportowania

- Moment powstania obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych

- Struktura logiczna oraz forma informacji

- Treść przekazywanej informacji

- Zbieg obowiązku raportowania o schemacie podatkowych przez więcej niż jeden podmiot

- Oświadczenie o raportowaniu schematów podatkowych

- Czy każdy zidentyfikowany schemat podatkowy podlega raportowaniu?

- Skutki podatkowe przekazania informacji o schematach podatkowych - wpływ na plan kontroli podatkowych

- Tajemnica zawodowa  a obowiązek raportowania o schematach podatkowych

9. Zakres oraz treść informacji o schemacie podatkowym

- Zakres danych ujmowanych w informacji

- Treść informacji o schemacie podatkowym

- Kto podpisuje informacje o schematach podatkowych

- Procedury tworzenia informacji o schematach podatkowych

10. Obowiązek tworzenia procedury wewnętrznej

- Podmioty zobowiązane

- Zakres procedury

- Forma procedury

- Dane które powinna zawierać procedura

- Obowiązek tworzenia procedury przez podmioty zatrudniające doradców in-house

- Ryzyka związane z tworzeniem procedury

- Kto odpowiada za brak procedury wewnętrznej

11. Konsekwencje karne nieprzestrzegania obowiązku raportowania o schematach podatkowych

- Ordynacja podatkowa

- Sankcje karne

12. Objaśnienia Ministra Finansów

13. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

Osoba prowadząca:

Arkadiusz Duda - Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości.

Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Informacje organizacyjne:

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl.

Zajęcia on-line odbywają się w godzinach: 9.00-15.00 (uwzględnia czas odpowiedzi na pytania Uczestników).

Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu.

Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.

Po szkoleniu do Uczestników wysyłane są materiały w formie elektronicznej oraz certyfikat.

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa netto wynosi:  390 zł

Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
  • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce:    
23.03.2021, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »