Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie on-line: Nowy plik - JPK VAT z deklaracją

Opis szkolenia:

JPK_VAT z deklaracją to nowy dokument elektroniczny, stanowiący połączenie i rozszerzenie zakresu dwóch dotychczas używanych dokumentów - JPK_VAT i ewidencji VAT. Nowy JPK obejmie zarówno ewidencję VAT (w której prezentowane są informacje o zakupach i sprzedaży za raportowany okres), jak i deklaracje VAT (deklarację VAT-7 i VAT-7K). 
 
Co istotne, nowy JPK_VAT będą składali za okresy od 1 października 2020 r. obowiązkowo wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czyni podatnicy VAT - bez względu na ich rozmiar. Nie ma zatem preferencyjnych terminów dla mikroprzedsiębiorców i przedsiębiorców mniejszych.  W konsekwencji, już wkrótce nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_VAT. 
 
Zapraszamy na szkolenie on-line
Nowy plik - JPK VAT z deklaracją
 

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

 

Program szkolenia:

1. Likwidacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27

2. Nowa struktura (schemy) JPK_V7M(M) i JPK_V7M(K)

a) Kto i od kiedy będzie stosował nową strukturę JPK ?

b) Nowa struktura logiczna pliku JPK

c) Analiza poszczególnych pozycji nowej struktury JPK (część ewidencyjna i deklaracyjna)

3. Zakres danych w ewidencji VAT (dodatkowe pozycje w części sprzedażowej):

 • podstawa opodatkowania i podatek należny
 • oznaczenia identyfikujące transakcje  - GTU (klasyfikacja branżowa)
 • oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy podmiotami
 • oznaczenia dla transakcji międzynarodowych
 • oznaczenia dla transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności (MPP)
 • oznaczenia dla bonów jednego i różnego przeznaczenia
 • faktura do paragonu
 • faktura uproszczona w nowym JPK_VAT z uwzględnieniem tarczy antykryzysowej
 • oznaczenia dowodów sprzedaży (dokument wewnętrzny, faktura do paragonu, dokument z kasy fiskalnej)

4. Zakres danych w ewidencji VAT (dodatkowe pozycje w części zakupowej)

5. Zakres danych zbiorczo wykazywanych w ewidencji VAT w części deklaracyjnej

6. Nowe zasady wykazywania w JPK paragonów

7. Zasady przesyłania nowych plików JPK VAT

8. Nowe zasady korygowania plików JPK VAT

 • terminy składania korekt plików JPK
 • korekta w przypadku błędów
 • korekta w przypadku zmiany danych
 • korekta na wezwanie organów podatkowych
 • jakie błędy w JPK są zagrożone sankcja 500 zł?
 • jak uniknąć kary za błędy w plikach JPK ?
 • procedura odwoławcza

9. Kara 500 zł za błąd w pliku JPK - jak uniknąć sankcji ?

10. Plik JPK FA po zmianach

 • Dostarczanie JPK FA na wezwanie
 • Nowe pozycje w strukturze pliku JPK FA - analiza zmian
 • Faktura w obcej walucie w pliku JPK FA
 • Faktury zaliczkowe po zmianach w pliku JPK FA
 • Faktury rozliczające po zmianach w pliku JPK FA
 • Faktury RR
 • Stanowisko Ministra Finansów (wyjaśnienia)

11. Struktury logiczne przesyłane na wezwanie

 • JPK KR
 • JPK FA
 • JPK WB
 • JPK Mag
 • JPK PKPiR

12. Zmiany w ewidencji podatku VAT oraz ich dostosowanie do nowych plików JPK

13.Najczęściej zadawane pytania dotyczące plików JPK - analiza stanowiska MF

14. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

Trener:

Arkadiusz Duda - Licencjonowany doradca podatkowy (nr 12132). Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku 15 letniej praktyki zawodowej w jednej z największych spółek giełdowych w Polsce oraz we współpracy z szeregiem kancelarii podatkowych i prawnych. Specjalizuje się w podatku VAT, podatkach dochodowych oraz podatku od nieruchomości. Uczestniczył w wielu kluczowych na rynku polskim, projektach optymalizujących zobowiązania podatkowe spółek w tym w największym w skali kraju projekcie optymalizacji podatku od nieruchomości.

Posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu sporów z organami podatkowymi oraz w reprezentacji podatnika przed sądami administracyjnymi. Zajmował się koordynacją kilkuset postępowań podatkowych. Doświadczenie zdobywał również w ramach współpracy z Kancelarią Podatkową Zimny Doradcy Podatkowi. Przeprowadził szereg szkoleń i seminariów podatkowych m.in. we współpracy z Krajową Izbą Podatkową, Univers Konsulting - edukacja. Jacyno i Modzelewski Sp. z o.o., Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, Ośrodkiem Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej a także Krajową Radą Spółdzielczą w Warszawie. W zakresie szkoleń współpracował również z wydawnictwem Taxpress S.C. gdzie dodatkowo publikuję w miesięczniku Prawo Finansów Publicznych.

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Informacje organizacyjne:

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl.

Zajęcia on-line odbywają się w godzinach: 9.00-15.00 (uwzględnia czas odpowiedzi na pytania Uczestników).

Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu.

Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.

Po szkoleniu do Uczestników wysyłane są materiały w formie elektronicznej oraz certyfikat.

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa netto wynosi:  390 zł

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Jeśli szkolenie opłacone jest w 70% lub w całości ze środków publicznych i ma charakter kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego, jest zwolnione z VAT. Pobierz niezbędne oświadczenie w wersji doc lub pdf. Po jego otrzymaniu będziemy mogli wystawić odpowiednią fakturę do zapłaty za szkolenie.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: