Szkolenia e-learningowe:

 

Raportowanie schematów podatkowych (MDR)

Termin i miejsce: 18.08.2020, e-learning (inne)

1 Uczestnik cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Czesto używany w odniesieniu do schematów podatkowych skrót MDR oznacza opublikowany  w 2015 roku raport, opracowany w ramach OECD ( Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) - Mandatory Disclosure Rules. Tę nazwę można tłumaczyć na polski jako "obowiązkowe zasady ujawniania informacji" i to tłumaczenie świetnie oddaje intencje unijnych ustawodawców, którzy w celu coraz intensywniejszego przeciwdziałania agresywnej optymalizacji podatkowej wprowadzili zalecane rozwiązania do jednej z unijnych dyrektyw.
 
W polskim prawie przepisy dotyczące raportowania schematów pojawiły się 1.01.2019 r., i choć od rozpoczęcia ich obowiązywania minęło nieco czasu, w dalszym ciągu zrozumienie, kiedy mamy do czynienia ze schematem oraz rozstrzygnięcie, kiedy stajemy się podmiotem zobowiązanym do raportowania budzi poważne wątpliwości. 
 
Kwestia jest o tyle istotna, że podmiotów zobowiązanych jest bardzo wiele. Podmiotem zobowiązanym można zostać nawet nie uczestnicząc aktywnie w agresywnym planowaniu podatkowym. Dotyczy to między innymi osób i przedsiębiorców prowadzących rachunkowość podatkową na zlecenie innych podmiotów. 
 
Zapraszamy do udziału w e-kursie: Raportowanie schematów podatkowych (MDR), którego celem i zadaniem jest przedstawienie zasad generalnych dotyczących tego nowego obowiązku oraz wyjaśnienie ciągle pojawiających się wątpliwości i rozwiązanie ewentualnych problemów.  

Jak przebiega e-kurs

Udostępniamy dwa razy w tygodniu kolejne lekcje i testy do udostępnionych lekcji, zgodnie z programem e-kursu opublikowanym na stronie. Lekcje to osobne e-booki w formacie pdf, a testy dostępne są on-line, w panelu Użytkownika.
 
Przebieg kursu zależny jest wyłącznie od Uczestnika. To on decyduje w jakim tempie i kolejności przyswaja prezentowany materiał. Zalecamy kolejność ustawioną przez administratorów w Panelu e-kursu, ale nie jest ona obligatoryjna. Cały materiał jest nieustannie dostępny, przez 24h, w okresie 24 miesięcy od dnia zakupu e-kursu. Wystarczy się zalogować, wybrać kurs i lekcję.  Wszelkie dodatkowe informacje przekaże opiekun e-kursu po jego rozpoczęciu. 

Szczegółowy program e-kursu:

Lekcja 1
 
Schemat podatkowy
 • Raport MDR oraz Dyrektywa Rady UE 2018/82
 • Co to jest schemat podatkowy
 • Rodzaje schematów podatkowych
 
Lekcja 2
 
Cechy schematu podatkowego
 • Kryterium głównej korzyści
 • Ogólne cechy rozpoznawcze
 • Szczególne cechy rozpoznawcze
 
Lekcja 3
 
Raportowanie schematu podatkowego przez promotora
 • Obowiązek raportowania przez promotora a kryterium kwalifikowanego korzystającego
 • Definicja promotora
 • Raportowanie schematu
 • Raportowanie schematu a tajemnica zawodowa promotora
 
Lekcja 4
 
Raportowanie schematu podatkowego przez korzystającego
 • Definicja korzystającego
 • Obowiązek raportowania schematu podatkowego przez korzystającego
 
Lekcja 5
 
Raportowanie schematu podatkowego przez wspomagającego
 • Definicja wspomagającego
 • Raportowanie schematu podatkowe przez wspomagającego
 
Lekcja 6
 
Budowa i rejestrowanie schematu podatkowego
 • Budowa i treść informacji o schemacie podatkowym
 • Rejestrowanie schematu podatkowego
 • Rodzaje informacji MDR
 
Lekcja 7
 
Procedura wewnętrzna i sankcje
 • Procedura wewnętrzna
 • Sankcje karnoskarbowe

Informacje o autorze

Marcin Sądej - Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Ukończył kurs agenta celnego oraz szkolenie w zakresie sporządzania dokumentacji podmiotów powiązanych. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udzielił do tej pory ponad 1200 porad z zakresu prawa podatkowego.

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:

 • 390,00 zł (479,70 zł brutto)

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • dostęp do testów on-line,
 • nośnik z materiałami do kursu i dodatkami - po jego ukończeniu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Termin i miejsce:    
18.08.2020, e-learning (inne)
1 Uczestnik cena netto 390,00 zł (479,70 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »