Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie on-line: Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa - z uwzględnieniem zmian z pakietu "Polski Ład"

Opis szkolenia:

W ostatnim czasie ustawodawca nieustannie i dość gruntownie zmienia przepisy w zakresie cen transferowych. Zmiany obowiązujące od 1.1.2017 r. wprowadziły całkowitą rewolucję w regulacjach dotyczących cen transferowych: z jednej strony zmniejszyła się liczba podatników zobowiązanych do sporządzania dokumentacji w sprawie cen transferowych, z drugiej jednak strony dokumentacja dla podatników zobowiązanych do jej sporządzenia zawiera dużo więcej obowiązkowych informacji.

W 2018 r. zmieniły się zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych poprzez powiązane spółki kontrolowane (CFC).

Od 2019 r. weszły w życie kolejne, rewolucyjne zmiany w regulacjach dotyczących cen transferowych, szczególnie w zakresie dokumentacji. Ustawodawca kompletnie przeredagował przepisy dotyczące podmiotów powiązanych, wprowadzając nowe definicje i zmieniając istniejące rozwiązania. Kolejna grupa zmian ma związek z trwającą pandemią COVID-19.

W 2021 r. pojawiły się zmiany kolejne, a dodatkowo, gruntowna modyfikacja systemu podatkowego, w ramach Polskiego Ładu wpływa również w sposób znaczący na regulacje dotyczące cen transferowych i sporządzania dokumentacji.

Wychodząc naprzeciw obszernym zmianom w przepisach zapraszamy na szkolenie, które ma na celu zapoznanie Państwa z regulacjami podatkowymi dotyczącymi podmiotów powiązanych. W szczególności szkolenie poświęcone zostanie zmienionym regulacjom.

Zasadnicza część szkolenia poświęcona jest obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi oraz wypełniania obowiązujących od 2017 i od 2019 r. nowych obowiązków sprawozdawczych: informacji TP-R, skupiając się na praktycznym, warsztatowym wyjaśnieniu najbardziej problematycznych kwestii związanych z wypełnieniem tego obowiązku. Ponieważ wielu podatników będzie w tym roku po raz pierwszy składało dokumentacje na podstawie nowych przepisów, warto poznać zasady ich sporządzania. Dodatkowo - przepisy tarcz antykryzysowych w związku z epidemią COVID-19 wprowadziły zmiany z terminach dotyczących obowiązków związanych z cenami transferowymi. Ostatnią część szkolenia poświęcamy omówieniom regulacji w tamach tzw. Polskiego Ładu.

Uwaga!

Po zakończeniu wykładu odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi - bez ograniczeń czasowych, stąd godzina zakończenia szkolenia jest orientacyjna.

Cel szkolenia:

Szkolenie pozwoli Uczestnikom uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności, by prawidłowo rozpoznawać kiedy firma staje się "podmiotem powiązanym" oraz w jaki sposób realizować ustawowe wymogi, tak by nie narażać się na niekorzystne rozstrzygnięcia organów podatkowych. Szkolenie pozwoli również przygotować się do planowanych zmian w przepisach. Podczas szkolenia uczestnicy poznają i nauczą się stosować (oraz bronić przed zastrzeżeniami organów podatkowych):

 • metody ustalania cen transferowych,
 • zasady sporządzania dokumentacji podatkowej
 • zasady zawierania porozumień dotyczących cen transferowych.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną również najnowsze stanowiska Forum Unii Europejskiej ds. Cen Transferowych będące wytycznymi dla administracji podatkowych w zakresie badania i kontroli transakcji między podmiotami powiązanymi.

Szczegółowo omówione zostaną również najnowsze przepisy w zakresie obowiązków związanych z problematyką cen transferowych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresujemy do właścicieli i pracowników firm, które są (lub mogą być) podmiotami powiązanymi, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, pracowników organów podatkowych.

Program szkolenia:

 1. Podmioty powiązane

1.1 Podmioty powiązane na gruncie polskich przepisów podatkowych - zmiany obowiązujące od 2019 r. - nowe definicje i rozszerzony katalog podmiotów

1.2 Pojęcie podmiotów powiązanych w prawie międzynarodowym

- regulacje OECD i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podmiotów powiązanych

1.3 Wymiana z podmiotami mającymi siedzibę w "rajach podatkowych".

1.4 Pojęcie "zagranicznego zakładu" w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady ustalania zysków "zakładu"

 1. Opodatkowanie zysków zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC) - zmiany obowiązujące od 1.1.2018 r.
 2. Nowe rozwiązania obowiązujące od 2019 r.

3.1 Korekta cen transferowych dokonana przez podatnika

3.2 Bezpieczna marża dla usług o niskiej wartości dodanej

3.3 Bezpieczne oprocentowanie pożyczek

3.4 Informacja o cenach transferowych przekazywana Szefowi KAS

 1. Metody szacowania cen transferowych

4.1 Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej

4.2 Metoda ceny odsprzedaży

4.3 Metoda rozsądnej marży (koszt plus)

4.4 Metody zysku transakcyjnego

4.5 Inne metody dopuszczone do stosowania od 2019 r. - metoda techniki wyceny

4.6 Szczególne zasady dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług

4.7 Uprawnienia organów podatkowych w zakresie szacowania cen

 1. Zawieranie porozumień w sprawach ustalania cen transakcyjnych

5.1 Rodzaje porozumień

5.2 Dokumenty załączane do wniosku

5.3 Postępowanie w sprawie porozumienia

5.4 Decyzja w sprawie porozumienia

 1. Dokumentacja podatkowa w zakresie cen transferowych

6.1 Dokumentacja cen transferowych - przepisy obowiązujące od 1.1.2017 r.

6.1.1 Dokumentacja podstawowa, "lokalna"

6.1.2  Analiza porównawcza

6.1.3  Dokumentacja centralna "master-file"

6.1.4  Sprawozdania dołączane do zeznań podatkowych - CIT-TP i PIT-TP

6.1.5  "Country by country report" - obowiązujący od 2016 r.

6.2 Zmiany obowiązujące od 2019 r.

6.2.1 Likwidacja progu przychodów lub kosztów, podwyższenie progu wartości transakcji

6.2.2 Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej

6.2.3 Analiza porównawcza - obowiązkowy element dokumentacji lokalnej

6.2.4 Dopuszczenie innych metod szacowania cen

6.2.5 Nowe regulacje dla transakcji o niskiej wartości dodanej

 1. Sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej

7.1 Nieuznanie części kosztów

7.2 Nowe przepisy dotyczące sankcji związanych z naruszaniem przepisów o cenach transferowych

7.3 Odpowiedzialność karna skarbowa

 1. Zmiany wprowadzone w związku z epidemią COVID-19
 1. Zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu

9.1 Zmiany w definicjach

9.2 Korekty cen transferowych

9.3 Zmiany dotyczące transakcji safe harbour

9.4 Zmiany w zakresie dokumentacji lokalnej

9.5 Wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji

9.6 Narzucenie elektronicznej formy dokumentacji

9.7 Zmiany w katalogu zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji

9.8 Zwolnienie z obowiązku sporządzania analizy porównawczej

9.9 Wydłużenie terminu na dostarczenie dokumentacji na żądanie organu podatkowego

9.10 Przeniesienie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji do informacji TPR

9.11 Zmiany w informacji TPR

 1. Sesja pytań i odpowiedzi on-line

Trener:

Mariusz Makowski - doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku "Ekspert Księgowy". Jest m. in. autorem książek: "Exit tax" (Infor 2019), "Ceny transferowe. Nowa dokumentacja w 2019 r." (Infor 2019), "Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r." (Infor 2018), "Ceny transferowe. Dokumentacja w 2018 r." (Infor 2018), "Zatrudnianie cudzoziemców - rewolucyjne zmiany, Poradnik Gazety Prawnej 9/17" (Infor 2017), "Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne" (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej, Unilever, Deloitte, Polimex - Mostostal i in. Dla portalu podatki.biz realizuje szkolenia z tematyki opodatkowania dochodów zagranicznych (m.in. Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą, Delegowanie pracowników za granicę, Zatrudnianie pracowników z zagranicy, Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą). Prowadzi własną kancelarię podatkową (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Informacja dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów:

Udział w szkoleniu umożliwia uzyskanie punktów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicy mogą się o nie ubiegać na podstawie wystawianego przez nas certyfikatu, który skonstruowany jest zgodnie z wymogami (zawiera m.in. termin szkolenia, temat i ilość godzin).

Więcej informacji na temat przyznawania punktów za szkolenia znajdą Państwo na stronie: https://www.podatki.biz/szkolenia/punkty_szkoleniowe/

Informacje organizacyjne:

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy e-learningowej: https://myownconference.pl oraz materiały w formie elektronicznej.

Wykład rozpoczyna się o godzinie 9.00.

Po wykładzie (z odtworzenia) odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi z udziałem Trenera.

Uczestnicy mogą zadawać pytania do Trenera za pośrednictwem czatu zarówno w trakcie trwania wykładu jak i po jego zakończeniu.

Trener odpowiada na wszystkie pytania po zakończeniu wykładu, aż do wyczerpania zagadnień zgłoszonych przez Uczestników.

Niezbędne jest łącze internetowe o przepustowości minimum 10 MBit/s.

Przed rozpoczęciem szkolenia do Uczestników wysyłany jest skrypt lub prezentacja szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia wysyłamy do Uczestników certyfikat. 

Koszt szkolenia:

Koszt uczestnictwa netto wynosi:  390 zł

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe przesyłane w formie elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa przesyłany w formie tradycyjnej.

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Kontakt:
tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142
e-mail: szkolenia@podatki.biz
dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu:

Rezygnacja ze szkolenia do 5 dni roboczych przed terminem szkolenia nie powoduje obciążenia Zgłaszającego żadnymi kosztami. Rezygnacja powinna nastąpić na piśmie (wystarczy wysłanie informacji o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres szkolenia@podatki.biz). 
Nieobecność na szkoleniu lub rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 5 dni roboczych przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie Zgłaszającego pełnymi kosztami szkolenia. Do momentu rozpoczęcia szkolenia istnieje możliwość zgłoszenia uczestnika zastępczego.
Wysłanie zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed szkoleniem pozbawia Zgłaszającego możliwości bezkosztowej rezygnacji z udziału w szkoleniu.
Więcej informacji w regulaminie: https://www.podatki.biz/sklep/regulamin_ef_page.html
Termin i miejsce: