Szkolenia e-learningowe:

 

Bezpłatne i płatne pakiety biurowe w księgowości: Arkusze, Edytory, Prezentacje

Przedstawiamy Państwu nowatorski e-kurs, dzięki któremu zdobędziecie praktyczne umiejętności wykorzystania pakietów biurowych w codziennej pracy - w księgowości i w biurze. Ich wszechstronne możliwości pokazujemy w oparciu o aplikacje bezpłatne i płatne, działające na komputerach stacjonarnych czy przenośnych, bez połączenia z siecią lub dostępnych dla pracujących on-line.

Innowacyjność prezentowanego e-kursu polega na pokazaniu oprogramowania w praktycznym ujęciu, uwzględniającym specyfikę pracy księgowych oraz wszystkich, wspomagających ich pracę. W trakcie kursu, w 41 lekcjach, prezentujemy wiele dokumentów, zestawień, wzorów i szablonów, stosowanych w biurach rachunkowych, działach księgowości czy biurach, zajmujących się działalnością pomocniczą.

Jeżeli nie wykorzystujecie jeszcze w pełni możliwości pakietów biurowych, ten e-kurs jest dla Was.

Ważne

Wszystkie operacje (począwszy od pierwszego uruchomienia programu) opisujemy równolegle dla wszystkich omawianych aplikacji - nie ma więc znaczenia, czy korzystacie z oprogramowania płatnego czy dostępnego bezpłatnie

W trakcie kursu zwrócimy uwagę na szereg przydatnych funkcji, jakie znajdują się w tych aplikacjach. Pokażemy chociażby, jak można zautomatyzować wiele żmudnych przeliczeń, które nastręczają sporo problemów i są źródłem częstych pomyłek, jak zapisać do powtórnego wykorzystania cykliczne operacje i wdrożyć działające w tle procedury kontrolne.

Kurs składa się z 41 lekcji i zawiera wiele praktycznych przykładów oraz opatrzony jest licznymi ilustracjami. Dzięki zdobytej wiedzy, jaką zdobędziecie, możliwe stanie się szybkie tworzenie dokumentów i wzorów, które wykorzystacie w swojej codziennej pracy.

Jak przebiega e-kurs:

Zacznijmy od najważniejszej informacji. W kursie uczestniczysz wtedy, kiedy masz czas, a ukończysz go w terminie, który sobie wyznaczysz. Ilustrowane Udostępniamy w momencie rozpoczęcia e-kursu wszystkie lekcje i testy, w proponowanej kolejności, zgodnej z programem e-kursu publikowanym na stronie. Lekcje to osobne e-booki w formacie pdf, a testy dostępne są on-line, w panelu Użytkownika. Dodatkowo na serwerze udostępniamy pliki przykładowe do pobrania i samodzielnego testowania i użytkowania.

Przebieg kursu zależny jest wyłącznie od Uczestnika. To on decyduje w jakim tempie i kolejności przyswaja prezentowany materiał. Zalecamy kolejność ustawioną przez administratorów w Panelu e-kursu, ale nie jest ona obligatoryjna. Cały materiał jest nieustannie dostępny, przez 24h. Wystarczy się zalogować, wybrać kurs i lekcję

Szczegółowy program:

Arkusze kalkulacyjne

bezpłatne: OpenOffice Calc, Arkusze Google, płatne: Microsoft Excel

Lekcja 1

Wstęp do arkuszy kalkulacyjnych

 • układ danych - skoroszyt i arkusze, komórki
 • wprowadzanie różnych typów danych i ich formatowanie
 • formatowanie komórek
 • formatowanie warunkowe
 • wypełnianie seriami danych
 • praca z danymi: sortowanie i filtrowanie

Lekcja 2

Funkcje (wstęp do funkcji):

 • operatory i ich wykorzystanie
 • kolejność wykonywania obliczeń
 • formuły, ich tworzenie i struktura
 • odwołania (adresy) względne, bezwzględne i mieszane
 • zagnieżdżanie funkcji

Lekcja 3

Funkcje przydatne w codziennej pracy:

 • funkcje matematyczne
 • funkcje zaokrąglania
 • funkcje statystyczne
 • funkcje logiczne
 • funkcje tekstowe
 • funkcje daty i czasu
 • wyszukiwanie danych

Lekcja 4

Przykładowe dokumenty sprzedaży:

 • faktura VAT
 • faktura pro forma
 • faktura korygująca

Lekcja 5

Przykładowe dokumenty magazynowe:

 • dowód dostawy
 • przyjęcie zewnętrzne PZ
 • wydanie zewnętrzne WZ
 • zwrot zewnętrzny ZW
 • rozchód wewnętrzny (wydanie z magazynu) RW
 • przesunięcie międzymagazynowe MM

Lekcja 6

Przykładowe ewidencje

 • ewidencja przebiegu pojazdu
 • ewidencja przychodów
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja czasu pracy

Lekcja 7

Bilans i rachunek wyników

Lekcja 8

Przykładowe wskaźniki finansowe:

 • płynności finansowej
 • zadłużenia
 • rentowności
 • aktywności
 • wydajności
 • kosztów

Lekcja 9

Lista płac - jak policzyć składniki wynagrodzenia

Lekcja 10

Korespondencja seryjna:

 • generowanie pasków zarobkowych na podstawie listy płac
 • generowanie różnych zaświadczeń pracowniczych (np. o zatrudnieniu i zarobkach)

Lekcja 11

Import danych:

 • z pliku zewnętrznego
 • z internetu

Lekcja 12

Kalkulator odsetek:

 • odsetki ustawowe
 • odsetki podatkowe

Lekcja 13

Praca z danymi - wykresy

Lekcja 14

Praca z danymi - tabele przestawne

Lekcja 15

Automatyzowanie powtarzających się zadań przy pomocy makr:

 • rejestrowanie makra
 • zarządzanie makrami
 • przykładowe makra

 

Edytory

Lekcja 16

Wstęp do edytorów tekstu

 • interfejs użytkownika edytora tekstowego
 • ustawienia widoku dokumentu możliwe podczas pracy z tekstem
 • edycja i formatowanie tekstu
 • formaty zapisu dokumentu

Lekcja 17

Praca z edytorem: Formatowanie i układ dokumentu

 • formatowanie i układ dokumentu
 • formatowanie akapitów
 • tabulatory
 • znaki ukryte, linijka (narzędzia ułatwiające formatowanie akapitów)
 • listy wypunktowane, numerowane i wielopoziomowe (hierarchiczne)
 • podział dokumentu na strony
 • parametry dokumentu: rozmiar i orientacja strony, marginesy
 • podział dokumentu: podział strony, podział sekcji

Lekcja 18

Praca z edytorem: Kopiowanie i wyszukiwanie tekstu, style stron

 • kopiowanie, wklejanie i przenoszenie elementów dokumentu, tryby specjalne wklejania.
 • znajdowanie i zamiana tekstu
 • style

Lekcja 19

Organizacja i wydruk dokumentu

 • nagłówki i stopki: wstawianie i formatowanie, wykorzystanie sekcji do różnicowania nagłówka i stopki, automatyczne numerowanie stron
 • tworzenie dokumentów w systemie wielokolumnowym
 • hiperłącza
 • wydruk dokumentu

Lekcja 20

Spisy treści, odwołania i przypisy

 • spisy treści: wstawianie, formatowanie, aktualizacja
 • przypisy: wstawianie, formatowanie, usuwanie
 • indeksy: oznaczanie haseł indeksu, wstawianie i formatowanie indeksów

Lekcja 21

Tabele

 • wstawianie i formatowanie tabel
 • rysowanie i modyfikacja tabeli
 • wstawianie tabel z arkuszy kalkulacyjnych
 • formuły w tabeli
 • formatowanie tekstu w tabeli
 • wykorzystanie tabel w praktyce: spis z natury,  lista obecności pracowników

Lekcja 22

Formularze

 • wstawianie pól formularza
 • ochrona formularza
 • wypełnianie formularzy
 • wykorzystanie formularzy w praktyce: kwestionariusz osobowy

Lekcja 23

Obiekty w dokumencie tekstowym cz. 1

 • równania i formuły
 • symbole i znaki specjalne
 • wykresy
 • wykorzystanie równań w praktyce: wybrane wskaźniki finansowe

Lekcja 24

Obiekty w dokumencie tekstowym cz. 2

 • pola tekstowe (nota księgowa)
 • grafika
 • obiekty SmartArt (tworzenie i edycja diagramów przydatnych w księgowości)
 • wstawianie kształtów
 • wykorzystanie kształtów w praktyce: tworzenie kont księgowych

Lekcja 25

Korespondencja seryjna, wykorzystanie danych z arkuszy kalkulacyjnych w dokumentach programów Word / Writer

 • przygotowanie źródła danych
 • kreator korespondencji seryjnej
 • przygotowanie dokumentu korespondencji
 • wstawienia pól korespondencji seryjnej do dokumentu
 • zarządzanie korespondencją seryjną
 • wykorzystanie korespondencji seryjnej w praktyce: zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, skierowanie pracowników na okresowe badania lekarskie

Lekcja 26

Korekta dokumentu

 • automatyczne i ręczne sprawdzanie pisowni, gramatyki i stylistyki
 • autokorekta
 • ustawienia języka
 • statystyka wyrazów
 • wykorzystanie makr przy korekcie dokumentu
 • bezpieczeństwo makr
 • nagrywanie makr
 • uruchamianie makr

Lekcja 27

Recenzja dokumentu

 • wstawianie komentarzy
 • śledzenie zmian w dokumencie
 • ochrona dokumentu
 • porównywanie, scalanie dokumentów

 

Programy prezentacyjne

Lekcja 28

Wstęp do prezentacji (opis programów)

 • rozpoczęcie i praca z programem
 • okno programu (interfejs)
 • formaty zapisu prezentacji

Lekcja 29

Edycja slajdów i ich porządkowanie

 • dodawanie/usuwanie/ukrywanie slajdów
 • widok slajdów, prezentacji
 • sortowanie slajdów
 • numeracja slajdów

Lekcja 30

Tekst w slajdzie

 • wstawianie tekstu
 • formatowanie tekstu
 • pola tekstowe i ich formatowanie

Lekcja 31

Formatowanie slajdów

 • orientacja slajdu
 • ustawienia strony
 • modyfikacja tła

Lekcja 32

Motywy prezentacji

 • wybór motywów prezentacji
 • modyfikacja motywów prezentacji
 • zapis motywów prezentacji

Lekcja 33

Wstawianie tabel

 • dodawanie tabeli
 • edycja i formatowanie tabeli

Lekcja 34

Wstawianie wykresów

 • wprowadzanie danych
 • rodzaje wykresów
 • formatowanie, modyfikacja i animacja wykresów

Lekcja 35

Wstawianie diagramów: SmartArt

 • budowanie diagramów
 • wstawianie i usuwanie bloków
 • formatowanie bloków
 • przekształcanie tekstu na diagramy SmartArt

Lekcja 36

Wstawianie obiektów graficznych

 • obrazów, zdjęć, zrzutów ekranu
 • kształtów

Lekcja 37

Tworzenie pokazu

 • przejścia slajdów
 • animacje poszczególnych obiektów
 • animacje niestandardowe
 • nawigacja przy pomocy przycisków akcji

Lekcja 38

Zarządzanie pokazem slajdów

 • właściwości pokazu
 • uruchamianie pokazu

Lekcja 39

Tworzenie wzorców

 • wzorzec slajdów
 • wzorzec materiałów informacyjnych
 • wzorzec notatek

Lekcja 40

 • Recenzja (sprawdzanie pisowni), komentarze

Lekcja 41

Przygotowanie do prezentacji

Wydruk prezentacji:

 • wydruk slajdów,
 • materiałów informacyjnych,
 • notatek,
 • konspektu

Zabezpieczenie (szyfrowanie) prezentacji

 

Organizator szkolenia:

Dział szkoleń podatki.biz

Koszt szkolenia:

 • 390 zł netto (479,70 zł brutto)

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • dostęp do testów on-line,
 • nośnik z materiałami do kursu i dodatkami - po jego ukończeniu,
 • certyfikat poświadczający ukończenie kursu (warunkiem otrzymania certyfikatu jest uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi w testach).

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny

Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają rabat w wysokości 10% na każdy e-kurs podatki.biz.
Aby otrzymać rabat należy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego w polu "Uwagi" podać numer aktywnej karty.
 
TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY rodzina.gov.pl

 

Termin i miejsce: