Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie online: Płatności w branży budowlanej w świetle zmian VAT i CIT

Termin i miejsce: 20.11.2020, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 550,00 zł (676,50 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry finansowo-księgowej przedsiębiorstw z branży budowlanej do prawidłowego rozpoznawania praktycznych problemów wiążących się z likwidacją mechanizmu reverse charge i zastąpienia go metodą podzielonej płatności, przy jednoczesnym ograniczeniu prawa do rozpoznania w kosztach uzyskania przychodów wydatków uregulowanych na niezgłoszone do wykazu MF rachunki bankowe. Podczas zajęć omówione zostaną prawidłowe rozwiązania konsekwencji wprowadzanych zmian, zidentyfikowane ryzyka oraz mechanizmy konstrukcji umownych celem zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami braku zachowania swoistej należytej staranności.

Program szkolenia:

I. Mechanizm podzielonej płatności w aspektach praktycznych

1. System split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji.

2. Lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment.

3. Wprowadzenie obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment.

4. Sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności.

5. Wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności - wątpliwości związane z interpretacją kwoty limitu.

6. Podstawowy skutek nowelizacji - likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym.

7. Nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności - zmiany zasad fakturowania, nowa treść na fakturze VAT.

8. Nowe sankcje w podatku VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności - jak ograniczyć lub uniknąć ryzyka kary?

9. Kara za nieprawidłowe wystawienia faktury VAT dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment.

10. Obowiązkowy mechanizm split payment a koszty uzyskania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

11. Przelewy zbiorcze - prowadzenie możliwości opłacania jednym komunikatem przelewu w systemie split payment więcej niż jednej faktury VAT.

12. Split payment a transakcje w walucie obcej - sposób na obejście split payment?

13. Split payment a transakcje z zagranicznymi kontrahentami - czy i jak stosować mechanizm podzielonej płatności?

14. Wprowadzenie możliwości opłacania z konta VAT innych podatków/obciążeń niż VAT - jak wykorzystać środki zgromadzone na rachunku VAT aby zachować płynność finansową przedsiębiorstwa?

15. Split payment a transakcje z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

16. Uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT - praktyka fiskusa w zakresie przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT.

17. KKS - 720 stawek dziennych grzywny za naruszenie regulacji split payment!

18. Co z transakcjami z mikro przedsiębiorcami wykorzystującymi rachunki prywatne na cele prowadzonej działalności gospodarczej?

19. Pozostałe zmiany dotyczące zasad stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie gospodarczym.

II. Płatność na rachunek niezgłoszony a ograniczenie kosztów uzyskania przychodów - które wydatki to automatycznie NKUP?

1. STIR - System Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej jako przyczyna zmian w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

2. Elektroniczny wykaz podmiotów:

a) odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT,
b) zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona;
- dostęp do wykazu, aktualizacja, bezpieczeństwo systemu.

3. Zapłata przelewem na rachunek na rachunek inny niż znajdujący się w wykazie Szefa KAS.

4. Negatywne konsekwencje wynikające z pominięcia mechanizmu płatności na rachunek niezgłoszony do wykazu Szefa KAS.

5. Zawiadomienie o zapłacie na rachunek niezgłoszony do wykazu sposobem na uniknięcie sankcji.

6. Ograniczenie kosztów z uwagi na płatność na rachunek niezgłoszony a transakcje z zagranicznymi kontrahentami - czy i jak stosować mechanizm?

7. Ograniczenie kosztów z uwagi na płatność na rachunek niezgłoszony a transakcje w walucie obcej - sposób na obejście split payment?

8. Co z transakcjami z mikro przedsiębiorcami wykorzystującymi rachunki prywatne na cele prowadzonej działalności gospodarczej?

9. Ograniczenie kosztów z uwagi na płatność na rachunek niezgłoszony a transakcje z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

10. Pozostałe zmiany dotyczące zasad stosowania ograniczenia dla rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów w obrocie gospodarczym.

III. Analiza konsekwencji, weryfikacja zagrożeń i identyfikacja rozwiązań o charakterze zabezpieczającym.

IV. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne:

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 - 15:30

Harmonogram szkolenia:

  •  dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
  •  09:30 - rozpoczęcie logowania przez Uczestników
  •  10:00 - warsztat cz. I
  •  11:30 - przerwa 30-minutowa
  •  12:00 - warsztat cz. II
  •  13:30 - przerwa 30-minutowa
  •  14:00 - warsztat cz. III
  •  15:30 - zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Organizator:

MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142

e-mail: szkolenia@podatki.biz

Dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Termin i miejsce:    
20.11.2020, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 550,00 zł (676,50 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »