Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie online: Zmiany w prawie budowlanym 2020 - kluczowe nowelizacje i orzecznictwo

Termin i miejsce: 17.11.2020, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 590,00 zł (725,70 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Cel i adresaci szkolenia:

Szkolenie kierowane jest do pracowników firm działających w branży budowlanej, administracji publicznej, firm zlecających roboty budowlane, kierowników i specjalistów działów inwestycji, zarządców nieruchomości oraz innych osób zajmujących się inwestycjami. Prawo Budowlane jest najważniejszą ustawą z zakresu projektowania, budowy, nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz zasad działania organów administracji publicznej. Celem szkolenia jest rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie przepisów regulujących prawidłową realizację procesu inwestycyjnego oraz zastosowanie ich w praktyce.

Program szkolenia:

1. Podsumowanie nowelizacji Prawa Budowlanego w latach 2018 - 2019.

2. Duża nowelizacja Prawa Budowlanego 2020:

a) nowa definicja obszaru oddziaływania,
b) odstępstwa od norm technicznych tylko z pozwoleniem na budowę,
c) nowy układ obiektów na zgłoszenie i uzupełnienie dotychczasowego katalogu,
d) zmiany wymogów w zakresie projektu budowlanego i obowiązków projektantów,
e) zmiany w zakresie sprawdzania projektów budowlanych przez organy,
f) istotne i nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego - nowe definicje,
g) zwiększenie stabilności decyzji o pozwoleniu na budowę i użytkowanie,
h) nowe wymogi przed rozpoczęciem robót budowlanych,
i) zmiany w zakresie procedur dotyczących samowoli budowlanych,
j) wymogi dokumentowe przy oddawaniu obiektów do użytkowania,
k) zmiana sposobu użytkowania - wymóg ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego,
l) zniesienie przestępstwa w postaci samowoli budowlanej.

3. Zmiany w ustawach powiązanych z realizacją procesu inwestycyjnego 2018 - 2020.

4. Podejście sądowe do kluczowych norm Prawa Budowlanego w ostatnich latach - trendy, zmiany.

5. Realizacja inwestycji budowlanych w obliczu pandemii koronawirusa.

Informacje organizacyjne:

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 - 14:30

Harmonogram szkolenia:

  • dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
  • 09:30 - rozpoczęcie logowania przez Uczestników
  • 10:00 - wykład cz. I
  • 14:30 - zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio
  • W trakcie szkolenia przewidziane są dwie przerwy 15 minutowe oraz jedna 30 minutowa.

Organizator:

MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142

e-mail: szkolenia@podatki.biz

Dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Termin i miejsce:    
17.11.2020, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 590,00 zł (725,70 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »