Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie online: Nowy JPK_VAT w 2020 roku - czyli ewidencja i deklaracja w jednym

Termin i miejsce: 19.08.2020, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 392,00 zł (482,16 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Termin i miejsce: 21.08.2020, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 392,00 zł (482,16 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Termin i miejsce: 28.08.2020, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 392,00 zł (482,16 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Termin i miejsce: 21.09.2020, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 490,00 zł (602,70 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Termin i miejsce: 25.09.2020, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 490,00 zł (602,70 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Termin i miejsce: 28.09.2020, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 490,00 zł (602,70 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Program szkolenia:

1. Kto i kiedy będzie zobowiązany do sporządzenia i wysłania nowej struktury JPK_VAT?

2. Forma nowej struktury JPK_VAT.

3. Budowa JPK_VAT (część ewidencyjna i deklaracyjna).

4. Likwidacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27 wraz załącznikami VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT.

5. Nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT w formie JPK_VAT (rejestru sprzedaży i zakupów).

6. Zakres danych ewidencji VAT w części sprzedażowej:

a) podstawa opodatkowania poszczególnych rodzajów transakcji,
b) data dokonania lub zakończenia dostawy towarów/wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty,
c) dokumenty potwierdzające eksport (IE 599),
d) dane ze zgłoszenia celnego lub deklaracji importowej,
e) dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (klasyfikacja branżowa),
f) dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy kontrahentami,
g) dodatkowe kody/oznaczenia dla transakcji międzynarodowych,
h) dodatkowe kody/oznaczenia dla transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności oraz dotyczących bonów,
i) oznaczenia dowodów sprzedaży (dokument wewnętrzny, faktura do paragonu, dokument z kasy fiskalnej).

7. Zakres danych ewidencji VAT w części zakupowej:

a) wartość netto oraz wysokość podatku naliczonego,
b) faktury zaliczkowe,
c) faktury dokumentujące WNT i import usług,
d) dane z dokumentów celnych, deklaracji importowych lub decyzji,
e) dodatkowe oznaczenia/kody dowodów nabycia (m.in.: faktura z zapisem metoda kasowa, dokumenty wewnętrzny, faktura objęta mechanizmem podzielonej płatności).

8. Zasady przesyłania nowych plików JPK_VAT.

9. Nowy JPK_VAT a rozliczenie kwartalne.

10. Błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT - obowiązek niezwłocznej korekty.

11. Sankcja 500 zł za błąd w ewidencji VAT.

12. Pozostałe sankcje podatkowe, karnoskarbowe i karne za naruszenie nowych przepisów.

13. Obowiązek prowadzenia i przesyłania wykazu faktur i informacji o fakturach przez jednostki administracji rządowej i samorządowej.

14. Centralny Rejestr Faktur.

15. JPK_VAT a pozostałe struktury JPK (JPK_KR; JPK_WB; JPK_MAG; JPK_FA; JPK_PKPIR; JPK_EWP).

16. Pozostałe zmiany związane z ewidencją VAT:

a) faktura do paragonu (ujęcie w ewidencji VAT),
b) obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (oznaczenia na fakturach i ujęcie w ewidencji VAT),
c) solidarna odpowiedzialność,
d) biała lista podatników VAT (numer rachunku rozliczeniowego).

Prowadzący:

Marcin Borkowski - prawnik, ekspert podatkowy, Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów - Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych m.in. Krajową Informację Podatkową, Ministerstwo Finansów, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej. Autor i współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych. Publikacje w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl. Wykładowca wyższych uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT i Ordynacji podatkowej). Prowadził zajęcia dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych oraz pracowników technicznych reprezentujących różne branże i sektory gospodarki. Obecnie realizuje szkolenia i warsztaty dla Akademii Biznesu MDDP. Prowadził zajęcia m.in dla: PKP SA, Orlen Asfalt Sp. z o.o., Uniteam Poland Sp. z o.o., GSG Service Sp. z o.o., PAMAPOL SA, IKEA Purchasing Services Poland Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne:

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 - 15:30

Harmonogram szkolenia:

  •  dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
  •  09:30 - rozpoczęcie logowania przez Uczestników
  •  10:00 - warsztat cz. I
  •  11:30 - przerwa 30-minutowa
  •  12:00 - warsztat cz. II
  •  13:30 - przerwa 30-minutowa
  •  14:00 - warsztat cz. III
  •  15:30 - zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Organizator:

MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142

e-mail: szkolenia@podatki.biz

Dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Termin i miejsce:    
19.08.2020, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 392,00 zł (482,16 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »
21.08.2020, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 392,00 zł (482,16 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »
28.08.2020, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 392,00 zł (482,16 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »
21.09.2020, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 490,00 zł (602,70 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »
25.09.2020, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 490,00 zł (602,70 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »
28.09.2020, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 490,00 zł (602,70 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »