Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie online: Nowy JPK_VAT w 2020/2021 roku - czyli ewidencja i deklaracja w jednym

Program szkolenia:

1. Już od 1 października 2020 roku powstanie obowiązek sporządzenia i wysłania nowej struktury JPK_VAT (nowe regulacje w specustawie dot. Tarczy antykryzysowej)?

2. Budowa JPK_VAT:
a) część ewidencyjna i deklaracyjna,
b) spójność ewidencji.

3. Likwidacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-27 wraz załącznikami VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT.

4. Nowe schemy JPK_V7M i JPK_V7K.

5. Zasady przesyłania nowych plików JPK_VAT:
a) do kogo wysłać nowy JPK_VAT?
b) jak dokonać autoryzacji?

6. Nagłówek części ewidencyjnej i deklaracyjnej nowego JPK_VAT.

7. Zakres danych ewidencji VAT w części ewidencyjnej sprzedażowej:
a) podstawa opodatkowania i podatek należny poszczególnych rodzajów transakcji,
b) dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące poszczególne dostawy i usługi (GTU klasyfikacja branżowa),
c) dodatkowe kody/oznaczenia identyfikujące powiązania pomiędzy kontrahentami,
d) dodatkowe kody/oznaczenia dla transakcji międzynarodowych,
e) dodatkowe kody/oznaczenia dla transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności,
f) dodatkowe kody/oznaczenia dla transakcji dot. bonów jednego i różnego przeznaczenia,
g) faktura do paragonu (ujęcie w ewidencji VAT),
h) faktura uproszczona w nowym JPK_VAT (nowe regulacje w specustawie dot. Tarczy antykryzysowej),
i) oznaczenia dowodów sprzedaży (dokument wewnętrzny, faktura do paragonu, dokument z kasy fiskalnej).

8. Zakres danych ewidencji VAT w części ewidencyjnej zakupowej:
a) wartość netto oraz wysokość podatku naliczonego (zakupy z pełnym oraz ograniczonym prawem do odliczenia, współczynnik, prewspółczynnik oraz korekty roczne),
b) dodatkowe oznaczenia/kody dowodów nabycia (m.in.: faktura z zapisem metoda kasowa, dokumenty wewnętrzny, faktura objęta mechanizmem podzielonej płatności, dokumenty dot. importu towarów).

9. Zakres danych zbiorczo wykazywanych w ewidencji VAT w części deklaracyjnej:
a) zbiorcze prezentowanie podstawy opodatkowania i podatku należnego dla poszczególnych rodzajów transakcji,
b) zbiorcze prezentowanie wartości netto oraz wysokości podatku naliczonego,
c) zapłata, przeniesienie, zwrot oraz zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych - jak wykazać w części deklaracyjnej nowego JPK_VAT?
d) uzasadnienie korekty części deklaracyjnej.

10. Korekty części ewidencyjnej i deklaracyjnej nowego JPK_VAT.

11. Błędy, pomyłki, zmiany danych w ewidencji VAT - obowiązek niezwłocznej korekty.

12. Sankcja 500 zł za błąd w ewidencji VAT (nowe regulacje w specustawie dot. Tarczy antykryzysowej).

13. Pozostałe sankcje podatkowe, karnoskarbowe i karne za naruszenie nowych przepisów.

14. Pozostałe zmiany związane z ewidencją VAT:
a) biała lista podatników VAT (status kontrahenta i numer rachunku rozliczeniowego).

15. JPK_VAT a pozostałe struktury JPK (JPK_KR; JPK_WB; JPK_MAG; JPK_FA; JPK_PKPIR; JPK_EWP).

16. Dotychczasowa weryfikacja ewidencji przez system ANALIZATOR (konfrontacja danych z JPK_VAT dokonywana przez organy podatkowe).

Prowadzący:

Marcin Borkowski - prawnik, ekspert podatkowy, Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów - Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych m.in. Krajową Informację Podatkową, Ministerstwo Finansów, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej. Autor i współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych. Publikacje w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl. Wykładowca wyższych uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT i Ordynacji podatkowej). Prowadził zajęcia dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych oraz pracowników technicznych reprezentujących różne branże i sektory gospodarki. Obecnie realizuje szkolenia i warsztaty dla Akademii Biznesu MDDP. Prowadził zajęcia m.in dla: PKP SA, Orlen Asfalt Sp. z o.o., Uniteam Poland Sp. z o.o., GSG Service Sp. z o.o., PAMAPOL SA, IKEA Purchasing Services Poland Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne:

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 - 15:30

Harmonogram szkolenia:

  •  dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
  •  09:30 - rozpoczęcie logowania przez Uczestników
  •  10:00 - warsztat cz. I
  •  11:30 - przerwa 30-minutowa
  •  12:00 - warsztat cz. II
  •  13:30 - przerwa 30-minutowa
  •  14:00 - warsztat cz. III
  •  15:30 - zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Organizator:

MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142

e-mail: szkolenia@podatki.biz

Dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Termin i miejsce: