Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie online: Podatek u źródła po zmianach - nowe zasady należytej staranności, nowa definicja rzeczywistego właściciela i inne rewolucyjne zmiany obowiązujące od 2021 roku

Termin i miejsce: 23.06.2021, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 590,00 zł (725,70 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Cel szkolenia:

Problematyka opodatkowania podatkiem u źródła stale zyskuje na znaczeniu. Wydzielenie tego podatku na gruncie polskich ustawach podatkowych związane jest ze szczególnym trybem rozliczania, zaś prawidłowość wypełniania obowiązków w przedmiotowym zakresie stanowi coraz częstszy obszar weryfikacji ze strony organów skarbowych. Polscy płatnicy od lat zmagają się z licznymi problemami praktycznymi związanymi z powyższą daniną. Regulacje wprowadzone w 2020 w bardzo istotny sposób zmieniają zasady obliczania i poboru podatku u źródła. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowo obowiązującymi przepisami. Szczególną uwagę zwrócimy na procedurę w zakresie należytej staranności oraz omówimy nowy model rozliczania podatku, w tym procedurę zwrotu zapłaconego wcześniej podatku, oświadczenie płatnika oraz wniosek o wydanie opinii o zastosowaniu zwolnienia.

Program szkolenia:

1. Pojęcie dochodów osiąganych na terytorium Polski, podlegających obowiązkowi pobrania podatku "u źródła".

2. Ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy w CIT i PIT.

3. Siedziba i miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

4. Odsetki w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

a) definicja odsetek,
b) poszczególne rodzaje płatności traktowane jako odsetki:

 • odsetki od kredytów i pożyczek,
 • odsetki od zobowiązań handlowych,
 • odsetki karne,
 • odsetki w ramach cash pooling'u.

5. Należności licencyjne w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

a) definicja należności licencyjnych,
b) poszczególne rodzaje należności licencyjnych:

 • znaki towarowe,
 • know-how,
 • licencje na programy komputerowe,
 • prawa do używania praw autorskich,
 • licencje do emisji programów telewizyjnych oraz audycji radiowych,
 • użytkowanie urządzenia przemysłowego.

6. Instytucja uprawnionego odbiorcy (beneficial owner) w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

7. Warunki dla zwolnienia od podatku "u źródła" odsetek i należności licencyjnych wypłacanych podmiotom powiązanym wraz z obowiązkami dokumentacyjnymi.

8. Dywidendy w ustawie o CIT i PIT oraz dywidendy w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:

a) definicja dywidend,
b) dywidendy a inne dochody z tytułu udziału w zysku osób prawnych,
c) warunki dla zwolnienia od podatku "u źródła".

9. Podatek "u źródła" od biletów lotniczych.

10. Sportowcy i artyści w ustawie o CIT i PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

11. Wynagrodzenie dyrektorów, członków rad nadzorczych oraz pracowników w ustawie o PIT oraz w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

12. Opodatkowanie usług o charakterze niematerialnym:

a) zakres pojęcia ?"o podobnym charakterze"
b) szczególne rodzaje usług niematerialnych:

 • usługi doradcze,
 • usługi księgowe,
 • usługi badania rynku,
 • usługi prawne,
 • usługi reklamowe,
 • usługi zarządzania i kontroli,
 • usługi rekrutacji i pozyskania personelu,
 • udzielanie poręczeń i gwarancji.

13. Opodatkowanie tzw. zysków z przedsiębiorstwa.

14. Certyfikaty rezydencji:

a) definicja certyfikatów rezydencji,
b) rola certyfikatów rezydencji,
c) forma certyfikatów rezydencji,
d) data ważności certyfikatu rezydencji,
e) omówienie przykładowych certyfikatów.

15. Problemy praktyczne związane z poborem podatku "u źródła":

a) zakres pojęcia "wypłaty",
b) kurs waluty stosowany do obliczenia wysokości podatku "u źródła",
c) pobrany podatek "u źródła" jako koszt uzyskania przychodu,
d) zasady ubruttowienia należności podmiotu zagranicznego.

16. Nowe zasady pobory podatku "u źródła" od 1 stycznia 2020 r.:

a) zmiana definicji legalnej rzeczywistego właściciela,
b) zmiany w zakresie sposobu poboru podatku "u źródła",
c) opinia o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru podatku "u źródła",
d) zwrot podatku z tytułu wypłaconych należności,
e) certyfikat rezydencji przy usługach niematerialnych,
f) zwolnienia od poboru podatku od odsetek i dyskonta od listów zastawnych i obligacji,
g) nowe zasady odpowiedzialności płatnika.

17. Obowiązku informacyjne i dokumentacyjne:

a) deklaracja CIT 10Z / PIT 8AR,
b) informacja IFT - 2/2R / IFT - 1/1R,
c) pozostałe obowiązki dokumentacyjne i informacyjne.

18. Metody wyłączenia podwójnego opodatkowania:

a) metoda wyłączenia,
b) metoda odliczenia proporcjonalnego,
c) metoda wyłączenia z progresją.

19. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący:

Anna Karczewska - prawnik, ekonomista, ekspert w zakresie podatków bezpośrednich i międzynarodowych, współpracownik z Kancelarią ADN Podatki. Ukończone Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane przez SGH a także Podyplomowe Studia Prawo karne skarbowe i gospodarcze organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów, tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Od kilku lat związana ze Szkołą Główną Handlową, gdzie prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Podatkowych. Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja: prawo podatkowe. Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących podatku VAT.

Informacje organizacyjne:

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 - 15:30

Harmonogram szkolenia:

 •  dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
 •  09:30 - rozpoczęcie logowania przez Uczestników
 •  10:00 - warsztat cz. I
 •  11:30 - przerwa 30-minutowa
 •  12:00 - warsztat cz. II
 •  13:30 - przerwa 30-minutowa
 •  14:00 - warsztat cz. III
 •  15:30 - zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Organizator:

MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142

e-mail: szkolenia@podatki.biz

Dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Termin i miejsce:    
23.06.2021, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 590,00 zł (725,70 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »