Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie online: Akademia zarządzania projektami - certyfikowany kurs na project managera/kierownika projektu - kurs weekendowy

Termin i miejsce: 17.04.2021 - 25.04.2021, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 2200,00 zł (2706,00 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Project Manager to bez wątpienia jeden z najlepszych zawodów ostatnich i przyszłych lat. To praca , która zyskuje ogromne znaczenie dla pracodawców z każdego sektora gospodarki. Posiadając wiedzę z zakresu zarządzania projektami odnajdziemy się przy organizacji międzynarodowych konferencji, ale również przy projektach optymalizujących czy wdrożeniowych.

Program kursu skupia się na najlepszych narzędziach i technikach zarządzania projektami. Uwzględnia metodyki: PMI, Prince2, Six Sigma oraz elementy podejścia agile (zwinnego). Przeznaczony jest zarówno dla osób zaznajomionych z tematyką projektową, oraz dla wszystkich, które zaczynają przygodę w świecie projektów. Koncentruje się na efektywnych taktykach, modelach i zachowaniach, prowadząc Uczestników krok po kroku przez zestaw narzędzi projektowych i symulując przebieg projektu przez organizację przedstawioną w case study. To intensywny i kompleksowy warsztat, opracowany w taki sposób, aby jak najlepiej przygotować Uczestników do przyszłego zawodu Project Managera. Kurs realizuje poziom od podstaw do średniozaawansowanego.

Cel kursu:

Wprowadzenie Uczestników w świat zarządzania projektami. Nabycie wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik wykorzystywanych w praktyce zarządzania projektami. Uczestnicy kursu skutecznie zbudują zespół projektowy, określą jego zakres i odpowiedzą na pytanie o zasadność rozpoczęcia projektu. W trakcie trwania projektu będą w stanie zorganizować efektywne spotkania - w tym również zdalne, weryfikować postępy oraz identyfikować ryzyka w projekcie. Co więcej każdy Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat dostępnych i najbardziej skutecznych narzędzi zarządzania projektami.

Adresaci kursu:

Wszystkie osoby przygotowujące się do objęcia stanowiska Project Managera, jak również obecni menedżerowie, którzy od niedawna kierują projektami lub uczestniczą w jego realizacji. Wszystkie osoby, które chcą zrozumieć zasady rządzące prowadzeniem projektu. Uczestnicy kursu dzięki zdobytej praktycznej wiedzy, będą potrafili odnaleźć się w zespole niemal każdego projektu.

Metodyka kursu:

Program realizowany w oparciu o metodykę PMI, Six Sigma oraz elementy podejścia agile (zwinnego). Osią całego kursu jest przykład realnego projektu, w trakcie którego Uczestnicy, krok po kroku przechodzą przez wszystkie etapy projektu. Uczestnicy wyposażani są w szablony realnej dokumentacji projektowej, możliwej do natychmiastowego wykorzystania w projektach różnej skali i o różnym poziomie skomplikowania. Każdy dzień kursu zakończy czat, w czasie którego Trener odpowie na pytania i wątpliwości Uczestników.

Program szkolenia:

MODUŁ I

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami:

 • Zarządzanie projektem, co to w ogóle oznacza?
 • Najpopularniejsze metodyki zarządzania projektami (PMI, Prince 2, Scrum, Six Sigma).
 • Organizacja funkcjonalna, projektowa i macierzowa.
 • Rola kierownika projektu i pozostałych uczestników projektu.
 • Zdalne zarządzanie projektem i zespołem projektowym.
 • Dostępne narzędzia.
 • Zarządzanie projektami jako sposób realizacji celów strategicznych firmy.
 • Projekt, program a portfel, a może biuro projektów (PMO).

2. Planowanie projektu:

 • Definicja celów projektu (metoda SMART).
 • Trójkąt zależności (zakres, czas, budżet, a czasem i jakość).
 • Analiza rezultatów projektu.
 • WBS czyli rozbicie projektu na zadania.
 • Wyznaczanie ścieżki krytycznej.

3. Cykl życia projektu i zarządzanie projektami w organizacji:

 • Definicja i cechy projektu, terminologia.
 • Etapy projektu i horyzont życia projektu.
 • 2 style zarządzania projektem - definicje, cechy, implikacje.
 • Dokumentacja projektowa.

4. Wprowadzenie do symulacji projektu:

 • Przedstawienie tematu projektu.
 • Uzupełnienie karty projektu.
 • Analiza zakresu.
 • Wstępne określenie budżetu.

MODUŁ II

5. Zarządzanie zakresem i czasem w projekcie:

 • Zbieranie wymagań od zainteresowanych.
 • Struktura podziału pracy (WBS).
 • Tworzenie harmonogramu projektu.
 • Macierz kompromisów w projekcie.

6. Budowanie zespołu projektowego:

 • Struktura zespołu projektowego.
 • Podział ról w projekcie i model RACI.
 • Formowanie się zespołu.
 • Utrzymywanie motywacji w zespole (model Kena Blancharda).
 • Jak organizować efektywne spotkania (również on-line).
 • Najczęstsze błędy w komunikacji.

7. Budżet projektu:

 • Definicja budżetu projektu.
 • Szacowanie kosztów.
 • Płynność finansowa projektu, jako kluczowy element sukcesu projektu.
 • Kontrola wykonania budżetu.

8. Zarządzanie jakością:

 • Jakość jako jeden z głównych wymiarów projektu.
 • Model Kano i wow quality.
 • Cykl Deminga i FMEA jako narzędzia zapewnienia jakości w projekcie.

MODUŁ III

9. Zarządzanie ryzykiem w projekcie

 • Definicja ryzyka.
 • Szanse i zagrożenia czyli pozytywne i negatywne aspekty ryzyka.
 • Strategie zarządzania ryzykiem.
 • Efektywne burze mózgów jako narzędzia w zarządzaniu ryzykiem.
 • Macierz ryzyka.

10. Monitorowanie i kontrola projektu:

 • Wyznaczanie kamieni milowych w projekcie.
 • Monitorowanie odchyleń w postępie prac.
 • Kontrola jakości (karty kontrolne, 5xWhy czy diagram rybiej ości).

11. Zarządzanie zamówieniami w projekcie:

 • Planowanie zakupów.
 • Wybór rodzaju kontraktu.
 • Proces wyboru dostawcy.
 • Negocjacje kontraktowe.
 • Zamknięcie kontraktu.

12. Ewaluacja projektu:

 • Lessons learned projektu czyli analiza sukcesów i porażek.
 • Archiwizacja wniosków projektowych.
 • Celebrowanie sukcesów w projekcie.

MODUŁ IV

13. Agile - czyli zwinne metodyki zarządzania projektami:

 • Mocne i słabe strony podejścia zwinnego.
 • Zespół projektowy.
 • Sprinty w projekcie.
 • Wyjaśnienie pojęcia Backlogu.
 • Symulacja projektu.

14. Projekty Lean Six Sigma:

 • Wyjaśnienie pojęć Lean Management i filozofię ciągłego doskonalenia.
 • D - Define.
 • M - Measure.
 • A - Analyse.
 • I - Improve.
 • C - Control.
 • Symulacja projektu.

15. Podsumowanie. Ocena realizacji oczekiwań Uczestników.

Informacje organizacyjne:

Szkolenie jest zwolnione z VAT.

Cena obejmuje:  dostęp do platformy w czasie realizacji kursu, autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie wydane na druku MEN, egzamin potwierdzającego zdobycie kwalifikacji w zawodzie kierownika projektu (kod zawodu: 121904).

Wymagania:

 • Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.
 • Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Zajęcia odbywają się:

 • w godzinach: 9.00 - 15.00
 • w trakcie kursu przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą.

Organizator:

MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142

e-mail: szkolenia@podatki.biz

Dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Termin i miejsce:    
17.04.2021 - 25.04.2021, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 2200,00 zł (2706,00 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »