Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie online: Telemarketer (36 h) - skuteczny pracownik działu sprzedaży - kurs dzienny

Cel kursu:

Telemarketer to obecnie jeden z najbardziej pożądanych zawodów na rynku pracy. Przychód każdej firmy opiera się na efektywnej sprzedaży, dlatego wiele z nich decyduje się na zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników. Dodatkowe kwalifikacje specjalistyczne (kurs telemarketera) uzyskane przez naszych kursantów będą zatem pozytywnie wpływały na zatrudnienie ich przez pracodawców.
Celem kursu jest wypracowanie przez uczestników umiejętności efektywnej obsługi przez telefon, rozwijanie technik kierowania rozmową z klientem oraz wzbudzenie motywacji do zachowania pozytywnych relacji z klientem.

Po skończonym kursie uczestnik będzie potrafił:

 • reprezentować firmę podczas kontaktu telefonicznego,
 • efektywnie sprzedawać przez telefon,
 • dopasować się do potrzeb rozmówcy,
 • docierać do istotnych informacji,
 • ciekawie przedstawiać własną ofertę,
 • pracować nad swoim głosem,
 • radzić sobie z trudnymi sytuacjami i wymagającymi klientami,
 • opanować stres przed rozmową telefoniczną.

Kurs realizowany jest w formie mini-wykładów. Uczestnicy pracują zgodnie z metodologią uczenia osób dorosłych: wyciągają wnioski z doświadczeń i ćwiczeń przeprowadzonych podczas szkolenia. Stosowane są: ćwiczenia indywidualne i grupowe, symulacje typowych oraz trudnych sytuacji

Adresaci kursu:

Przyszli (lub obecni) pracownicy zawodów związanych z obsługą klienta oraz wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy i zdobyciem umiejętności związanych z efektywną sprzedażą przez telefon.

Program szkolenia:

SUKCES

1. Czynniki decydujące sukcesie pracy telemarketera.

2. Sposoby pracy nad własnym nastawieniem.

3. Budowanie zestawu wzmacniających przekonań.

4. Rola optymizmu handlowca w efektywnej pracy.

REPREZENTOWANIE FIRMY

1. Nawiązywanie pozytywnego kontaktu z klientem.

2. Rola pierwszego i ostatniego wrażenia.

3. Komunikacja niewerbalna przez telefon.

4. Dobranie właściwej dykcji i intonacji.

5. Kształtowania brzmienia własnego głosu przez telefon.

KOMUNIKACJA

1. Efektywne kierowanie rozmową.

2. Komunikacja z klientem - definicja efektywnej komunikacji.

3. Istotne elementy mowy ciała - polepszanie komunikacji niewerbalna.

4. Znaczenie dystansu psychologicznego.

5. Toksyczne i konstruktywne zwroty.

TYPY KLIENTÓW I STYLE KOMUNIKACJI

1. Typy klientów i ich specyficzne potrzeby.

2. Społeczne style komunikacji - dopasowanie do poszczególnych stylów.

3. Dostrajanie się do sposobu mówienia klienta.

SPECYFIKA PRACY Z TELEFONEM

1. Zasady korzystania z telefonu.

2. Techniki rozmawiania przez telefon.

3. Szybkość i tempo wypowiedzi przez telefon.

4. Tonacja głosu.

5. Zasady: 2 dzwonki, 1,5 cm.

6. Reguła 6 sylab na zestrojenie częstotliwości.

7. Metoda 4 P - czyli 4 elementy rozmowy.

8. Kończenie rozmowy i odkładanie słuchawki.

STRUKTURA ROZMOWY TELEFONICZNEJ

1. Przygotowywanie się do kontaktu z klientem.

2. Etapy rozmowy:

a) otwarcie,

b) diagnoza,

c) prezentacja,

d) obiekcje,

e) finalizowanie rozmowy - pozostawianie dobrego wrażenia.

3. Planowanie kolejnego kontaktu z klientem.

4. Podsumowanie kontaktu i wyciąganie wniosków na przyszłość.

DIAGNOZA POTENCJAŁU KLIENTA

1. Model trójkąta potrzeb.

2. Miejsce i rola diagnozy w strukturze kontaktu biznesowego.

3. Budowania relacji handlowych celem przeprowadzenia głębszej diagnozy.

4. Metody wykorzystywane do rozpoznawanie potrzeb klienta.

5. Techniki aktywnego słuchania - sposoby zdobywania istotnych informacji.

6. Stosowanie właściwych pytań.

7. Potrzeby poszczególnych osób w procesie zakupu.

8. Docieranie do osób istotnych i decydentów.

9. Diagnozowanie potencjału klienta.

10. Technik zdobywania istotnych informacji o klientach.

11. Etapy profesjonalnej diagnozy.

PREZENTOWANIE OFERTY

1. Język "merytoryczny", a język emocji w trakcie rozmowy z klientem.

2. Prezentacja korzyści oferty dla klienta.

ASERTYWNOŚĆ

1. Definicja asertywności.

2. Pięć strategii z jakimi się spotykamy.

3. Sztuka prowadzenia asertywnej rozmowy.

4. Sztuka dzielenia się swoimi poglądami - asertywne wyrażanie opinii i uczuć.

5. Zasady przyjmowanie i udzielania komplementów i pochwał.

6. Interweniowanie, gdy klient przekracza nasze granice.

7. Komunikat "J" do wyrażania emocji w trudnych sytuacjach.

8. Sposoby radzenie sobie z "klientami roszczeniowymi".

9. Metody stanowczego i grzecznego odmawiania klientom.

10. Asertywne egzekwowanie swoich praw - drabina interwencji

TRUDNE SYTUACJE

1. Mapa najczęściej spotykanych trudności.

2. Radzenie sobie z wymagającymi klientami.

3. Zgłaszane obiekcje.

4. Przyjmowanie reklamacji.

5. Wygaszanie emocji klienta.

6. Przekazywanie trudnych dla klienta informacji.

7. Sposoby radzenia sobie z krytyką.

8. Reagowanie na ataki osobiste.

9. Radzenie sobie z presją i manipulacją ze strony klienta.

10. Umiejętność zachowania dystansu emocjonalnego.

TECHNIKI WPŁYWU

1. Wpływ na decyzje klienta.

2. Podstawowe 7 technik wpływu.

3. Wpływanie na zmianę postaw.

4. Radzenie sobie z presją i manipulacją ze strony klienta.

5. Autodiagnoza poziomu rozpoznawania technik wpływu.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY ZDOBYCIE KWALIFIKACJI W ZAWODZIE TELEMARKETER (kod zawodu: 524404).

Informacje organizacyjne:

Szkolenie jest zwolnione z VAT.

Cena obejmuje:  dostęp do platformy w czasie realizacji kursu, autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie wydane na druku MEN, egzamin potwierdzającego zdobycie kwalifikacji w zawodzie Telemarketer (kod zawodu: 524404).

Wymagania:

 • Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.
 • Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Zajęcia odbywają się:

 • w godzinach: 9.00 - 15.00
 • w trakcie kursu przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą.

Terminy szczegółowe:

Sesja I: 18 - 19 czerwca 2020 r.
Sesja II: 25 - 26 czerwca 2020 r.
Sesja III: 2 - 3 lipca 2020 r.

Organizator:

MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142

e-mail: szkolenia@podatki.biz

Dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Termin i miejsce: