Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie online: Biznesplan (16 h), czyli przygotowanie skutecznego planu działania krok po kroku - kurs weekendowy

Cel kursu:

Biznesplan, to jeden z podstawowych dokumentów biznesowych, zarówno dla początkującego przedsiębiorcy jak i dla dużych korporacji. Przedsiębiorcy, którzy planują otwarcie nowej firmy, jak również ci, którzy planują uruchomienie nowego przedsięwzięcia w istniejącej już instytucji, mogą wybierać jedną z dwóch dróg. Pierwsza z nich, mniej pracochłonna, oparta jest na własnym wyczuciu, szczęściu i intuicji. Druga to przeprowadzenie wielu dokładnych analiz, które wprawdzie wymagają dużo większego zaangażowania, ale są pomocne w przygotowaniu się na różne ewentualności. Oba podejścia nie gwarantują sukcesu, ale drugie minimalizuje istotnie kwestie dotkliwej porażki, bowiem wcześniejsze analizy nie tylko tworzą filtr dla naszych założeń, ale pozwalają w lepszy sposób dostosować nasze plany do sytuacji rynkowej. Przygotowanie dobrego biznesplanu wiąże się z koniecznością wnikliwej analizy otoczenia, rynku, w tym ewentualnych konkurentów. Kolejnym etapem jest analiza finansowa, w tym analiza scenariuszy. Zwieńczeniem całego procesu jest weryfikacja opłacalności. Celem naszego kursu jest przeprowadzenie uczestników przez wszystkie etapy tworzenia dobrego, profesjonalnego biznesplanu.

Adresaci kursu:

Kurs skierowany jest do:

1) początkujących przedsiębiorców i osób planujących uruchomić własną działalność gospodarczą,

2) menedżerów planujących uruchomienie nowych przedsięwzięć biznesowych, analizy strategicznej przedsiębiorstwa,

3) osób, które chcą podnieść swoje kompetencje dotyczące praktycznej weryfikacji pomysłów biznesowych.

Program szkolenia:

1. Cel prowadzenia biznesu, wizja, misja, strategia.

2. Zasady metodyczne przygotowania biznesplanu.

3. Analiza otoczenia zewnętrznego (PEST).

4. Analiza rynku konkurencji (5 sił portera, mapa grup strategicznych).

5. Analiza SWOT.

6. Marketing Mix.

7. Analizy finansowe, w tym analiza potencjalnych źródeł finansowania.

8. Analizy wrażliwości i scenariuszowe.

9. Podsumowanie i ocena ryzyka przedsięwzięcia.

Informacje organizacyjne:

Szkolenie jest zwolnione z VAT.

Cena obejmuje:  dostęp do platformy w czasie realizacji kursu, autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie wydane na druku MEN.

Wymagania:

  • Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.
  • Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Zajęcia odbywają się:

  • w godzinach: 9.00 - 16.00
  • w trakcie kursu przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą.

Organizator:

MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142

e-mail: szkolenia@podatki.biz

Dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Termin i miejsce: