Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie online: Tarcza Antykryzysowa COVID-19: Ordynacja podatkowa, VAT, CIT, PIT, PCC, rachunkowość, ZUS

Program szkolenia:

I. Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym podatku zryczałtowanego) w tym m.in.:

a) Umożliwienie rozliczenia za 2019 r. do 31 maja 2020 r.
b) Rozliczenie straty z 2020 r.
c) Zwiększenie limitów i katalogu zwolnień przedmiotowych w 2020 r. i 2021 r.
d) Odliczenie darowizn dokonanych w związku z COVID-19 od podstawy opodatkowania
e) Odroczenie wpłaty zaliczek na PIT przez płatników
f) Podatek od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem
g) Odroczenie stosowania ulgi na złe długi w PIT dla dłużników
h) Rezygnacja z zaliczek uproszczonych
i) Jednorazowe odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych nabytych w związku z COVID-19
j) Koszty kwalifikowane na działalność B+R w związku z COVID-19
k) Podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
l) Zwolnienie z PIT świadczenia postojowego
m) Zwolnienie z podatku świadczeń z tytułu zakwaterowania, wyżywienia
n) Brak przychodu w PIT z tytułu zwolnień ze składek ZUS

II. Zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym m.in.:

a) Przedłużenie terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (TP)
b) Odroczenie rozliczenia i wpłaty podatku za 2019 r.
c) Rozliczenie straty z 2020 r.
d) Odliczenie darowizn dokonanych w związku z COVID-19 od podstawy opodatkowania
e) Podatek od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem
f) Odroczenie stosowania ulgi na złe długi w CIT dla dłużników
g) Rezygnacja z zaliczek uproszczonych
h) Jednorazowe odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych nabytych w związku z COVID-19
i) Koszty kwalifikowane na działalność B+R w związku z COVID-19
j) Podatek od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
k) zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy

III. Zmiany w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług:

a) Zawieszenie stosowania nowej matrycy stawek
b) Odroczenie do 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych podatników
c) Wiążąca Informacja Stawkowa
d) Uproszczona forma rozliczania VAT z tytułu importu towarów
w deklaracji
e) Stawka 0% VAT oraz zwolnienie w przypadku niektórych towarów
f) Okresowe przeglądy kas rejestrujących mogą zostać odroczone
g) Dokumenty potwierdzające sprzedaż

IV. Zmiany w zakresie pozostałych podatków:

a) Zwolnienia z PCC 2
b) Podatek od nieruchomości - zwolnienie z podatku, przedłużenie terminu płatności
c) Odroczenie poboru podatku do sprzedaży detalicznej
d) Zwolnienie z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji towarów biobójczych

V. Zmiany w zakresie postępowań, kontroli, Krajowej Administracji Skarbowej i odpowiedzialności karnej skarbowej:

a) Rezygnacja z opłaty prolongacyjnej
b) Zawieszenie biegu terminów
c) Zmiany w doręczeniach
d) Zmiany w interpretacjach indywidualnych
e) Zmiany w raportowaniu schematów podatkowych (MDR)
f) Zmiany w kontroli celno-skarbowej przy czynnościach w zakresie wyrobów akcyzowych
g) Forma złożenia czynnego żalu
h) Doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego
i) Wstrzymanie administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych 28

VI. Zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych 29:

a) Brak opłaty prolongacyjnej
b) Zmiany w zakresie umów o działo
c) Zwolnienia z obowiązku opłacenia składek
d) Zwolnienie z obowiązku opłacania składek dla rolników

VII. Zmiany w zakresie rachunkowości:

a) Zmiana terminu sporządzenia, zatwierdzenia i udostepnienia sprawozdania finansowego w drodze rozporządzenia
b) Wykorzystanie danych pochodzących ze zbadanych sprawozdań finansowych za rok 2019

VIII. Część praktyczna - jak argumentować wnioski o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie podatku?

Prowadzący:

Małgorzata Breda - doradca podatkowy, Członek zarządu w ADN Podatki. Wieloletni współpracownik międzynarodowych i krajowych firm doradczych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej transakcji krajowych i transgranicznych. Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu skutecznie doradza zarówno polskim przedsiębiorstwom jak i firmom międzynarodowym. Wśród klientów, z którymi współpracuje znajdują się podmioty z takich sektorów gospodarki jak: branża farmaceutyczna, budownictwo i nieruchomości, branża transportowa, paliwowa, energetyczna, bankowa i ubezpieczeniowa, motoryzacyjna jak również administracja państwowa. Jest specjalistą w zakresie ustalania strategii podatkowej oraz zarządzania ryzykiem związanym w szczególności z podatkiem od towarów i usług. Swoją wiedzę wykorzystuje wspierając podatników w skomplikowanych w procesach restrukturyzacyjnych. Podczas wieloletniej praktyki przeprowadziła wiele przeglądów podatkowych oraz audytów due diligence. Autorka licznych publikacji podatkowych z zakresu podatku od towarów i usług, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku akcyzowego, podatku od spadku i darowizn, postępowania podatkowego (publikacje m. in. na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Fiskusa. Autorka i współautorka publikacji książkowych (m.in. Leksykon VAT. Praktyka. Teoria. Orzecznictwo, wydawnictwo Beck; Transakcje wewnątrzwspólnotowe, wydawnictwo Beck). Wykładowca prawa podatkowego.

Informacje organizacyjne:

Koszt uczestnictwa: 540 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internet.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 - 14:00

Harmonogram szkolenia:

  •  dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
  •  09:30 - rozpoczęcie logowania przez Uczestników
  •  10:00 - wykład cz. I
  •  11:45 - przerwa 30-minutowa
  •  12:15 - wykład cz. II
  •  14:00 - zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Organizator:

Centrum Szkoleniowe MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142

e-mail: szkolenia@podatki.biz

Dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Termin i miejsce: