Szkolenia otwarte:

 

Szkolenie online: Specyficzne funkcjonowanie finansowe JST w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego a dyscyplina finansów publicznych

Termin i miejsce: 08.06.2020, szkolenie on-line (inne)

1 Uczestnik cena netto 292,00 zł (359,16 zł brutto)

formularz zgłoszeniowy:

Cel szkolenia:

Sektor finansów publicznych ma swoje bardzo specyficzne zasady funkcjonowania. Nie dla wszystkich kierowników jednostek sektora finansów publicznych są one w pełni jasne i czytelne, a przecież ponoszą oni odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie finansowe swoich jednostek. Dodatkowe utrudnienie stanowi funkcjonowanie w tym zakresie w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, które nakazuje w pierwszej kolejności dbanie o zdrowie i życie mieszkańców. Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników, w sposób łatwy i zrozumiały, w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ze szczególnym podkreśleniem jednak specyficznego funkcjonowania JST i jej jednostek podległych w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników, skarbników i pracowników jednostek sektora finansów publicznych.

Program szkolenia:

1. Podmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, czyli odpowiedzialność kierownika i pracowników jednostki sektora finansów publicznych oraz innych osób spoza sektora finansów publicznych

2. Przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, czyli charakterystyka czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych - istota, zasady, środki zapobiegawcze w praktyce jednostek, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania w stanie zagrożenia epidemiologicznego m.in. w zakresie:

a) ustalania, dochodzenia, udzielania ulg w odniesieniu do należności
b) zaciągania zobowiązań i wydatkowania środków finansowych
c) udzielania i rozliczania dotacji
d) realizacji i rozliczania projektów ze środków UE czy innych zagranicznych
e) przeprowadzania inwentaryzacji
f) przygotowywania sprawozdawczości
g) zamówień publicznych itd

3. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (przesłanki odpowiedzialności, przesłanki wyłączające odpowiedzialność)

4. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych (podmioty zobowiązane do złożenia zawiadomienia, wymogi formalne zawiadomienia)

5. Postępowanie rzecznika dyscypliny finansów publicznych oraz komisji orzekającej

6. Prawa i obowiązki obwinionego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

7. Kary za naruszenie dyscypliny finansowej (upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi)

8. Przedawnienie i zatarcie skazania

9. Sesja pytań

Prowadzący:

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej i finansów publicznych

Informacje organizacyjne:

PROMOCJA PRZY ZGŁOSZENIU DO 31.05.2020

Koszt uczestnictwa: 390 zł + 23% VAT  292 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 - 14:30

Harmonogram szkolenia:

  •  dzień przed szkoleniem wysłanie do Uczestników materiałów szkoleniowych w formacie PowerPoint lub/i PDF
  •  09:30 - rozpoczęcie logowania przez Uczestników
  •  10:00 - wykład cz. I
  •  11:30 - przerwa 30-minutowa
  •  12:00 - wykład cz. II
  •  13:00 - przerwa 30-minutowa
  •  13:30 - wykład cz. III
  •  14:30 - zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Organizator:

Centrum Szkoleniowe MDDP Akademia Biznesu oraz dział szkoleń podatki.biz

tel. kom.: 784 933 043, 501 707 541, 784 938 142

e-mail: szkolenia@podatki.biz

Dział szkoleń podatki.biz czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 800 - 1600

Termin i miejsce:    
08.06.2020, szkolenie on-line (inne)
1 Uczestnik cena netto 292,00 zł (359,16 zł brutto)
wypełnij formularz zgłoszeniowy » wydrukuj formularz zgłoszeniowy »