Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

03.12.2020

Zwrot zwolnionych składek ZUS a korekta kosztów

Otrzymanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji o zwolnieniu z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek skutkuje tym, że składka, która została opłacona, a następnie została zwrócona - traktowana jest jako nieopłacona. Zatem, podatnik zobowiązany jest do korekty kosztów na dzień, w którym otrzymał ww. informację, jeżeli najpierw otrzymał tę informację albo też na dzień otrzymania zwrotu składek, jeżeli zwrot składek nastąpił wcześniej niż otrzymanie tej informacji.

We wniosku o interpretację przedsiębiorca wyjaśnił, że prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, której przedmiotem jest działalność rachunkowo-księgowa. Składki na własne ubezpieczenie społeczne księguje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w dacie zapłaty. 15 czerwca 2020 r. opłacił własne składki na ubezpieczenie społeczne. Na dotychczasowych zasadach zapłacone składki zostały zaksięgowane do kosztów uzyskania przychodów. W związku z możliwością umorzenia składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020 r., na podstawie art. 31zo ustawy o zapobieganiu COVID, 2 czerwca 2020 r. złożył wniosek RDZ o umorzenie składek za maj 2020 r. Składki za maj zostały zapłacone w terminie - 15 czerwca 2020 r. Ponieważ przedsiębiorca wcześniej złożył wniosek o umorzenie składek za maj, 16 czerwca 2020 r. złożył do ZUS wniosek o zwrot składek za maj 2020 r. zapłaconych 15 czerwca 2020 r. Składki te zostały przez ZUS zwrócone na firmowy rachunek bankowy.

Przedsiębiorca nie zaliczył zwróconej składki na ubezpieczenie społeczne do przychodów w momencie zwrotu na rachunek bankowy, ponieważ przepis szczególny inaczej uregulował tę sytuację. Przedsiębiorca nie uwzględnił w przychodach podatkowych zwróconej składki na ubezpieczenie społeczne, stosownie do art. 31zx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, z późn. zm.), ponieważ zgodnie z intencją ustawodawcy zwolnienie to miało stanowić pomoc dla przedsiębiorców. Ponadto, przedsiębiorca nie dokonał korekty kosztów uzyskania przychodów w związku ze zwróconą składką na ubezpieczenie społeczne. Przychód nie może być jednocześnie korektą kosztów.

Podatnik chciał wiedzieć czy zapłaconą, a następnie zwróconą, składkę ZUS za maj 2020 r. poprawnie zaksięgował do kosztów działalności. Jego zdaniem, składki za maj zostały zapłacone w terminie, tj. 15 czerwca 2020 r. Zgodnie ze stosowanymi dotychczas zasadami mogą zostać w terminie zapłaty zaksięgowane w koszty działalności gospodarczej i koszty te nie powinny być korygowane (zmniejszane) po zwrocie składki, ponieważ umorzenie jest przychodem niepodlegającym opodatkowaniu. Decyzja o umorzeniu składek na podstawie art. 31zo ustawy o zapobieganiu Covid jest przez ZUS realizowana w trybie umorzenia składek.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z przedsiębiorcą. W wydanej interpretacji organ wyjaśnił:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842, z późn. zm.; zwana dalej: „ustawą o COVID-19”), wprowadza szereg rozwiązań skierowanych w celu pomocy przedsiębiorcom, którzy ponoszą negatywne konsekwencje obecnej epidemii.

Należy do nich między innymi, przewidziana w art. 31zo ustawy o COVID-19, możliwość wnioskowania o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres.

Zgodnie z art. 31zp ustawy COVID-19, wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo tej ustawy, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., płatnik składek przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Na mocy natomiast art. 31zq ustawy COVID-19, odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo ustawy COVID-19, następuje w drodze decyzji.

Z przepisów tych wynika, że zwolnienie następuje na wniosek podatnika, jednakże ZUS może wydać decyzję o odmowie zwolnienia. Z informacji z ZUS wynika, że podatnicy decyzje z ZUS w zakresie zwolnienia będą otrzymywać najwcześniej w czerwcu br. Zatem na moment wypłaty wynagrodzenia płatnik nie posiada wiedzy, czy rzeczywiście będzie zwolniony z zapłaty składek.

Ponadto, na podstawie art. 31zw ustawy o COVID-19, minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Narodowego Funduszu Zdrowia dotację z budżetu państwa w wysokości zwolnionych z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Jednocześ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »