Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

08.03.2017

Zwrot VAT za materiały budowlane nie dla współwłaścicieli nieruchomości?

Pytanie podatnika: W 2014 r. Wnioskodawca kupił 1/2 część nieruchomości oraz budynku i Nadzór Budowlany zmienił pozwolenie na budowę budynku na obecnych współwłaścicieli. W dniu 21 lipca 2016 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zezwolił Wnioskodawcy na rozpoczęcie użytkowania ww. obiektu. Obecnie Wnioskodawca chciałby już zamieszkać w ww. domu, a tym samym zakończyć inwestowanie w niego. Czy Wnioskodawca może uzyskać zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od 1 maja 2014 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 5 grudnia 2016 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim 5 grudnia 2016 r.), uzupełnionym 20 lutego 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w zakresie ustalenia prawa do ubiegania się o zwrot - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2016 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi w zakresie ustalenia prawa do ubiegania się o zwrot.

Ww. wniosek został przekazany do tutejszego Biura przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi za pismem z 9 grudnia 2016 r. Znak: 1061-IPTPB2.4511.878.2016.1.SR, celem załatwienia zgodnie z właściwością.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z 6 lutego 2017 r. Znak: 2461-IBPB-2-2.4511.1116.2016.1.MZA wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 20 lutego 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 31 marca 2014 r. zgodnie z aktem notarialnym Wnioskodawca nabył nieruchomość z budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym, który jeszcze nie został oddany do użytku.

W dniu 3 kwietnia 2014 r. Wnioskodawca otrzymał Decyzję Starosty o przeniesieniu na rzecz Wnioskodawcy pozwolenia na budowę domu mieszkalnego o powierzchni 153 m2 , budynku gospodarczego oraz zjazdu z drogi gruntowej na działce o nr 325/5.

W dniu 21 lipca 2016 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zezwolił Wnioskodawcy na rozpoczęcie użytkowania ww. obiektu. Obecnie Wnioskodawca chciałby już zamieszkać w ww. domu, a tym samym zakończyć inwestowanie w niego. W związku z powyższą okolicznością Wnioskodawca chciałby uzyskać zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od 1 maja 2014 r. Końcowo Wnioskodawca wskazał, że faktury są wydane w okresie od 2014 r. do 2016 r.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 • nieruchomość o powierzchni 0,40 ha z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego zakupił od poprzedniego właściciela, który 28 listopada 2008 r. otrzymał pozwolenie na jego budowę,
 • w 2014 r. Wnioskodawca kupił ½ część nieruchomości oraz budynku i Nadzór Budowlany zmienił pozwolenie na budowę budynku na obecnych współwłaścicieli,
 • Wnioskodawca jest współwłaścicielem ½ części budynku mieszkalnego o całkowitej powierzchni użytkowej 153 m2 , tzn. jego część to 76,16 m2 ,
 • w chwili zakupu Wnioskodawca był kawalerem urodzonym 30 października 1983 r.,
 • dom, którego Wnioskodawca jest współwłaścicielem nie wchodzi w skład majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską,
 • w chwili obecnej Wnioskodawca nie jest w związku małżeńskim, nie jest i nigdy nie był właścicielem lub współwłaścicielem innego lokalu lub budynku mieszkalnego oprócz budynku wybudowanego na podstawie wydanej decyzji na budowę w 2014 r.,
 • w grudniu 2016 r. Wnioskodawca złożył wniosek do Urzędu Skarbowego o zwrot wydatków na budowę domu mieszkalnego.

Końcowo Wnioskodawca dodał, że jest właścicielem pierwszego własnego lokalu mieszkalnego, poczynił bardzo duże nakłady finansowe, otrzymał na tę inwestycję kredyt bankowy i chciałby otrzymać pomoc państwa, aby zamieszkać w swoim pierwszym mieszkaniu.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania.

 1. Czy w przypadku Wnioskodawcy poniesione wydatki kwalifikują go do ww. zwrotu?
 2. Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca poniósł wydatki na cele jego pierwszego domu mieszkalnego mógłby uzyskać zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od 1 maja 2014 r. do 2016 r. zgodnie z wnioskiem VZM-1?

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on współwłaścicielem domu mieszkalnego, który nabył w 2014 r. w stanie surowym zamkniętym. Od tamtej pory, aby ww. nieruchomość nadawała się do zamieszkania Wnioskodawca poczynił sporo nakładów finansowych. W ocenie Wnioskodawcy, spełnia on warunki, aby skorzystać ze zwrotu podatku zgodnie z wnioskiem VZM-1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1865 ze zm.) - z dniem 1 stycznia 2014 r. straciła moc ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.) regulująca zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części.

Zgodnie natomiast z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi - osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych, ma prawo ubiegać się o zwrot części tych wydatków, zwany dalej „zwrotem wydatków”.

Ponadto - zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 1-5 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi - o zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli:

 1. wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:
  1. budową domu jednorodzinnego albo
  2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
 2. przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r. albo na podstawie zgłoszenia budowy;
 3. powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 1, nie przekracza odpowiednio:
  1. 75 m2 i 100 m2 ,
  2. 85 m2 i 110 m2 - w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę albo w dniu dokonania zgłoszenia budowy, o których mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 1a;
 4. osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo dokonano zgłoszenia budowy nie ukończyła 36 l...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »